2019-11-19 Nagrody Polonicum 2019 Polska

Już po raz czternasty zostały wręczone Nagrody Polonicum badaczom zagranicznym za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie. Dotychczas wśród laureatów Nagrody znaleźli się reprezentanci tak wielu państw, że zestawione obok siebie ułożyłyby się w mapę polskości w świecie, od Korei, Chin i Japonii przez Kanadę, USA, Kubę, kraje europejskie aż po naszych najbliższych sąsiadów: Rosję, Litwę, Ukrainę, Czechy, Słowację i Niemcy. Do tego szacownego grona dołączyli dziś: Profesor Swietłana Musijenko z Białorusi oraz Profesor Gabriel Moked (Munwez) z Izraela.

18 listopada w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 32, odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Polonicum 2019, przyznawanych za wybitne zasługi w krzewieniu kultury polskiej i języka polskiego za granicą. Patronami Nagrody są: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Marszałek Senatu RP i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski jest jednym z Członków Kapituły Nagrody Polonicum 2019. W uroczystościach nadania nagrody wzięła udział Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Tatiana Čepukoit.
Prof. Swietłana Musijenko

zgłoszona przez Instytut Polski w Mińsku, jest twórczynią pierwszej w historii białoruskiej edukacji katedry filologii polskiej, założycielką pierwszego na świecie Muzeum Zofii Nałkowskiej, przewodniczącą naukowo-dydaktycznego centrum koordynacyjnego „Międzynarodowego Instytutu Adama Mickiewicza”, a także organizatorką współpracy naukowo-dydaktycznej z uczelniami Polski, Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Jako przewodnicząca zorganizowała 25 międzynarodowych konferencji naukowych. Pod jej kierownictwem była prowadzona współpraca dydaktyczna i naukowa z instytutami w Polsce i Rosji. Profesor S. Musijenko kieruje seminariami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi. Ponadto zasiada w radach redakcyjnych kilku czasopism naukowych, ukazujących się w Polsce i w Federacji Rosji. Dodatkowo prowadzi aktywną działalność społeczną, m.in. współpracując z Polską Macierzą Szkolną w Grodnie, uczestnicząc w imprezach dydaktycznych i edukacyjnych, a także organizując wykłady dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, opiekuje się Muzeum Zofii Nałkowskiej, prowadząc zajęcia dla uczniów Liceum Polskiego i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Profesor S. Musijenko opublikowała ponad 500 prac naukowych i otrzymała wiele nagród i medali za zasługi dla polskości.


Profesor Gabriel Moked

zgłoszony przez Instytut Polski w Tel Awiwie, urodził się w 1933 r. w Warszawie, gdzie przeżył tragedię Holokaustu, a po wojnie wyemigrował do Izraela. Studiował na Uniwersytetach w Jerozolimie i Tel Awiwie. Na Uniwersytecie Oksfordzkim otrzymał tytuł doktora filozofii. Obecnie jest emerytowanym profesorem filozofii na Uniwersytecie Ben-Guriona w Ber Szewie, a także redaktorem naczelnym dwóch pism. Tłumaczył na język hebrajski polską prozę i poezję. Jako pierwszy przetłumaczył dzieła Bruno Schulza, Bolesława Leśmiana, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Witolda Gombrowicza, Juliana Tuwima i Wisławy Szymborskiej, które dzięki niemu były publikowane na łamach wiodących pism literackich w Izraelu. Profesor Moked wspierał również literacką aktywność nowo przybyłych pisarzy polskiego pochodzenia do Izraela, w tym Mieczysława Calki, a przede wszystkim Yorama Bronowskiego. Jego wielką pasją jest analizowanie wpływu poezji polskiej na poezję hebrajską. Profesor Moked jest jednym w niewielu literaturoznawców, którzy sięgają do poezji Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i współczesnych jak Adam Zagajewski. Wychował pokolenia izraelskich krytyków literackich ze szczególną wrażliwością na polską poezję i literaturę.

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook