POLSKI FOLKLOR

kompleksowe wsparcie dla polonijnych zespołów folklorystycznych
PLATFORMA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"


Pomysł stworzenia platformy internetowej, która byłaby bazą rzetelnej i sprawdzonej wiedzy na temat polskiego folkloru oraz źródłem materiałów do wykorzystania w pracach zespołów, jak nagrania i filmy instruktażowe zgodne z licencją Creative Commons - 3.0 Polska powstał w grudniu 2019 roku podczas pierwszego szkolenia dla choreografów/koordynatorów polskich zespołów folklorystycznych z Ameryki Południowej.

Z jednej strony spotkanie to pozwoliło na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami, z których większość się nie znała przed szkoleniem. Z drugiej – intensywne warsztaty z instruktorami Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” pozwoliły im zobaczyć, czego najbardziej im brakuje w codziennej pracy w swoich zespołach. Większość zespołów działających w Ameryce Południowej to zespoły amatorskie, prowadzone przez amatorów. Często ich praca polega na obserwacji nagrań w internecie i na odwzorowaniu układów. Brakuje im dostępu do rzetelnej i sprawdzonej wiedzy, a dodatkową barierą jest mała znajomość języka polskiego wśród Polonii w Ameryce Południowej.

Pomysł platformy został opracowany we współpracy z uczestnikami szkolenia z Ameryki Południowej i to właśnie potomkowie polskich emigrantów na tym kontynencie mieli być z założenia odbiorcami platformy. Wszystkie materiały dostępne na stronie będą przetłumaczone na język portugalski i hiszpański. Dodatkowo, Kongres Młodzieży Polonijnej z Ameryki Południowej, który Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowało w lipcu 2019 roku pokazał, jak wielkie jest przywiązanie młodzieży polskiego pochodzenia do polskich tańców. Z 4 zaproponowanych warsztatów, ponad połowa uczestników wybrała ten z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”. Większość uczestników Kongresu jest też skupiona wokół polonijnych zespołów folklorystycznych, co pokazuje, że warto wspierać ten właśnie obszar.

Działania nakierowane na rozwój polskiego folkloru są niezbędne, aby ten obszar polskiej kultury przetrwał. Działalność zespołów polonijnych i polskich poza granicami jest wspaniałym przykładem przywiązania do naszych narodowych tradycji i ich wkład w podtrzymywanie powinien zostać doceniony i być stale wspierany.

Strona będzie dostępna w języku polskim, będzie więc mogła służyć wszystkim grupom polonijnym z całego świata. Priorytetem jest dla nas przetłumaczenie jej na język portugalski i hiszpański, aby mogła służyć potomkom polskich emigrantów w Ameryce Południowej. Jeżeli będzie taka potrzeba, w następnych latach zostanie przetłumaczona na inne języki.

Korzystanie z platformy będzie bezpłatne, natomiast tylko zarejestrowani użytkownicy będą mogli pobierać ze strony dostępne materiały.


POLSKI FOLKLOR

Działanie - rozwój - uczestnictwo

ZAWARTOŚC PLATFORMY?


1. BAZA WIEDZY O POLSKIM FOLKLORZE

Platforma będzie bazą wiedzy o polskim folklorze. Opisane zostaną polskie tańce, stroje, tradycje, rękodzieło z podziałem na regiony i w przystępnej formie. Materiały będą również do pobrania w formie e-booka dla zarejestrowanych użytkowników.

2. BAZA NAGRAŃ I MATERIAŁÓW INSTRUKTAŻOWYCH

Na platformie dostępne będą nagrania do wykorzystania scenicznego przez zespoły polonijne na całym świecie oraz filmy instruktażowe do poszczególnych tańców. Możliwość pobrania będą mieli zarejestrowani na platformie użytkownicy.

3. BAZA POLONIJNYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

Każdy zespół będzie mógł stworzyć na platformie swoją stronę, na której znajdą się najważniejsze informacje o zespole, jego historia, ilość tancerzy, repertuar itp.

4. BLOG – AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA POLONIJNYCH ZESPOŁÓW

Blog pozwoli na stałe śledzenie aktywności zespołów, informowania o ważnych wydarzeniach i festiwalach.

5. EDUKACJA ON-LINE

Na platformie odbywać się będą webinaria i spotkania on-line ze specjalistami. Szkolenia dotyczyć będą polskiego folkloru: polskich tańców, tradycji oraz prowadzenia zespołów folklorystycznych.REJESTRACJA ZESPOŁÓW - FORMULARZ


ZAKŁADANY ROZWÓJ

Forma platformy będzie rozwijana i uzupełniana w następnych latach o nowe treści.

Na pierwszym etapie projektu opracowane zostaną trzy polskie regiony: jeden z południa – Górale Żywieccy, jeden ze wschodu – Lublin, jeden z północy – Kaszuby. Opisana zostanie specyfika każdego regionu: historia, tańce, stroje, rękodzieło, tradycje, legendy. Dodatkowo, opis każdego regionu zostanie uzupełniony o podkłady muzyczne do 3 tańców z danego regionu oraz o filmy instruktażowe do 3 tańców z danego regionu.

Do opracowań regionów nagrane zostaną podkłady muzyczne i filmy instruktażowe do 3 tańców z regionu Górali Żywieckich (Obyrtka, Siustany, Hajduk), 3 tańców z regionu lubelskiego (Mach, Cygan, Walczyk) i 3 tańców z regionu kaszubskiego (Koseder, Wełtok, Dżek). Dodatkowo, nagrane zostaną podkłady i filmy do 3 tańców narodowych: krakowiaka, poloneza i kujawiaka.

Materiały, nagrania i filmy opracowane zostaną przez ekspertów od danych regionów.

Na platformie powstanie również baza polonijnych zespołów folklorystycznych. Każdy zespół będzie mógł założyć stronę swojego zespołu, gdzie zamieszczone zostaną najważniejsze informacje o zespole.

Ponadto, na platformie organizowane będą webinaria i spotkania on-line z ekspertami, które pozwolą użytkownikom platformy na żywy kontakt ze specjalistami od polskiego folkloru. W czasie tych spotkań uczestnicy będą mogli poszerzać swoją wiedzę, ale też zadawać pytania. Dodatkowo, na platformie uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji ze specjalistami.

Uzupełnieniem strony będą aktualności z życia zespołów publikowane na podstawie relacji przesyłanych do Stowarzyszenia. Informacje o aktywnościach i wydarzeniach organizowanych przez zespoły
ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 18949 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów