POLSKI FOLKLOR

kompleksowe wsparcie dla polonijnych zespołów folklorystycznych
PLATFORMA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

SZKOLENIA ON-LINESZKOLENIA / NABÓR ZAKOŃCZONY

Zapraszamy na cykl pięciu 2-godzinnych szkoleń on-line dla polonijnych zespołów folklorystycznych!

3 grudnia godz. 20:30
„Z Kaszub” - prowadzący Marek Czarnowski

8 grudnia godz. 20:30
„Tańce lubelskie” – prowadzący Stanisława Kowalska

10 grudnia godz. 20:30
„Muzyka Górali Żywieckich” - prowadzący Jan Brodka

15 grudnia godz. 20:30
„Tańce narodowe” - prowadzący Janusz Chojecki

17 grudnia godz. 20:30
„Wiwatem przez Wielkopolskę” - prowadzący Leszek Rembowski


Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2020 roku.
Liczba miejsc jest ograniczona!


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów