POLSKI FOLKLOR

kompleksowe wsparcie dla polonijnych zespołów folklorystycznych
PLATFORMA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

BAZA WIEDZY O POLSKIM FOLKLORZE
Tańce narodowe: polonez, krakowiak, kujawiak

DOTYCHCZASOWA LICZBA POBRAŃ:

To określone typy tańców, które utrwalone zostały w obyczaju oraz tradycji i stały się wspólnym dobrem narodowym. Wiążą ze sobą całą społeczność i są dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Są także środkiem manifestowania uczuć patriotycznych. Dla Polaków stały się ważnym elementem zachowania tożsamości narodowej, kiedy na ponad sto lat brakowało państwa. Stąd są wyjątkowymi tańcami zarówno na tle Europy, jak i świata.

DO POBRANIA - EBOOK - PDFFolklor Górali Żywieckich

DOTYCHCZASOWA LICZBA POBRAŃ:

Ziemia Żywiecka bogata w historyczne zdarzenia i bardzo dawne tradycje sięgające okresu kultury łużyckiej (V-IV w. p.n.e.) i dzisiaj wzrusza nas swoją urodą i malowniczością krajobrazu, zachwyca bogatą kulturą ludową ukształtowaną w wyniku połączenia rolniczego i pasterskiego trybu życia górali żywieckich.

DO POBRANIA - EBOOK - PDFFolklor Kaszub

DOTYCHCZASOWA LICZBA POBRAŃ:

Kaszuby są bardzo bogatym w obrzędy i zwyczaje regionem. Podobnie jak w innych częściach naszego kraju życie przebiega zgodnie z naturą w rytmie cyklu pór roku i roku kościelnego. Nie bez znaczenia były zajęcia i profesje, jakimi parali się Kaszubi. To właśnie ich praca i nakazy Kościoła katolickiego wyznaczały pory zabaw, odpoczynku czy pokuty.

DO POBRANIA - EBOOK - PDFFolklor Lubelszczyzny

DOTYCHCZASOWA LICZBA POBRAŃ:

Lubelszczyzna stanowi wyróżniający się na tle innych regionów Polski obszar. Jest dość mocno zróżnicowana nie tylko pod względem fizjograficznym, lecz także kulturowym. [...] Muzyka ludowa Lubelszczyzny nie była częstym przedmiotem zainteresowań naukowych, choć badacze folkloru podkreślali jej wyjątkowe walory. Jako nieodzowny element obrzędów, zwyczajów i życia codziennego wsi zauważana była zarówno przez etnografów, etnologów, jak też folklorystów i zbieraczy.

DO POBRANIA - EBOOK - PDF
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów