POLSKI FOLKLOR

kompleksowe wsparcie dla polonijnych zespołów folklorystycznych
PLATFORMA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

BAZA NAGRAŃ I MATERIAŁÓW INSTRUKTAŻOWYCH
Krakowiak

Krakowiak - materiały do pobrania - ZIP

DOTYCHCZASOWA LICZBA POBRAŃ:Kujawiak

Kujawiak - materiały do pobrania - ZIP

DOTYCHCZASOWA LICZBA POBRAŃ:
Polonez

Polonez - materiały do pobrania - ZIP

DOTYCHCZASOWA LICZBA POBRAŃ:

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.