POLSKI FOLKLOR

kompleksowe wsparcie dla polonijnych zespołów folklorystycznych
PLATFORMA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

WYKAZ ZESPOŁÓW I INICJATYW FOLKLORYSTYCZNYCH 
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów