POLSKI FOLKLOR

kompleksowe wsparcie dla polonijnych zespołów folklorystycznych
PLATFORMA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

WYKAZ ZESPOŁÓW I INICJATYW FOLKLORYSTYCZNYCH 
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.