SWP
2024-04-19 „Dziś są nasze urodziny!” Litwa

Takimi słowami zebranych na uroczystości 35-lecia Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie przywitał prezes organizacji, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

- To piękny dzień, który należy pięknie świętować! – mówił prezes Palewicz.

Odwołując się do historii powstania organizacji, prezes podkreślił, że początki nie były łatwe. Tym niemniej z perspektywy 35 lat widać, że dorobek organizacji jest ogromny, sukcesy są namacalne, a wieloletnia działalność na rzecz utrwalenia polskości daje pozytywne rezultaty w najróżniejszych dziedzinach.

- Dzisiaj stanowczo mówimy, że warto było Związek zakładać, w nim uczestniczyć i pracować. Jesteśmy tu, aby kolejny raz stwierdzić, że wykorzystaliśmy opatrznościową szansę i wiele zrobiliśmy na rzecz odrodzenia naszej polskiej społeczności. Jednak nie gloryfikujemy swoich osiągnięć, bo do zrobienia pozostaje wciąż bardzo dużo. Jesteśmy tu po to, aby aktywnie pracować. Nie mamy alternatywy – Związek był, jest i będzie – mówił prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL Zdzisław Palewicz, zaznaczając jednocześnie, że „nie jest sztuką wybudować dom”, jednak ogromnego wysiłku potrzebuje jego utrzymanie. – I ten przysłowiowy dom ze słynnej piosenki - Związek Polaków na Litwie – potrzebuje naszych rąk, naszych umysłów i naszego poświęcenia.

W obchodach wzięło udział blisko 300 członków rejonowej organizacji, zrzeszającej ponad 1500 osób w 52 kołach. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej JE Konstanty Radziwiłł z małżonką, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii, pierwszą Sekretarz – Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Irmina Szmalec, prezes Związku Polaków na Litwie, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, posłowie na Sejm Republiki Litewskiej Rita Tamaszunienie i Czesław Olszewski, przewodniczący Rady Polonii Świata, wiceprezes Związku Polaków na Litwie Jarosław Narkiewicz, prezes Łomżyńskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Honorowy Obywatel Rejonu Solecznickiego Hanka Gałązka, pierwszy prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL Janusz Obłoczyński, goście z Polski.

Uroczystość poprzedziła krótka modlitwa i błogosławieństwo zebranych, którego udzielił ksiądz proboszcz parafii butrymańskiej Józef Aszkiewłowicz. Ksiądz – kanonik w swoim pozdrowieniu zaznaczył także, że wiara to też element tradycji, bo tak czynili nasi dziadkowie, tak uczyli naszych rodziców.

- Na Wileńszczyźnie patriotyzm postrzegany jest jako rdzenna wartość polskiej kultury, oznaczająca lojalność i ofiarność oraz silny związek z religią i Kościołem katolickim. Na Kresach są najwięksi patrioci, bo nigdy się nie poddają i to podkreślają. Tutaj walczą o polskość i nie chcą być kimś innym – powiedział ksiądz Józef Aszkiełowicz.

Pierwszy prezes solecznickiej organizacji Janusz Obłoczyński swoje przemówienie skoncentrował na grupotwórczej roli polskości, która pozwoliła przetrwać okres zaborów, okupacji i okres powojenny. Przetrwanie polskości jest historyczną wartością i wyzwaniem dla przyszłych pokoleń.

- Co się tyczy okresu sowieckiego, który ja pamiętam, to nie było łatwo – była rusyfikacja, ateizm i żelazna kurtyna, która nas od Polski oddzieliła. Uważam, że polskość to rodzina, w niej trzeba przekazać wszystkie tradycje, wiarę, kulturę. Mówić po polsku – w domu, w sklepie, kształcić swój język – mamy teraz ogromne możliwości – w telewizji są dziesiatki polskich programów, potrzebna jedynie chęć – mówił Janusz Obłoczyński.

Podczas spotkania głos zabrał prezes Związku Polaków na Litwie, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł Waldemar Tomaszewski zaznaczył, że Solecznicki Oddział ZPL jest jednym z największych i najprężniej działających oddziałów organizacji. Dziękując działaczom koła za aktywność, wyraził zadowolenie z faktu, że polska społeczność jest zwarta, solidarna i zjednoczona. Posługując się historią Związku, prezes podkreślił także, że Polacy byli i pozostają lojalnymi obywatelami Republiki Litewskiej.

- Poparliśmy niepodległość w wydarzeniach styczniowych w 1991 roku, w szeregu z Litwinami staliśmy na Szlaku Bałtyckim. Jednocześnie jako rdzenni mieszkańcy bronimy swoich praw - mówił prezes Tomaszewski.

Słowa wdzięczności za zachowanie i pielęgnowanie polskości do zebranych skierował Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej JE Konstanty Radziwiłł.

- Mogą Państwo być dumni z tego, co Państwo osiągnęli, ale też z tego, że jesteście Polakami, którzy dzięki łańcuchowi pokoleń zachowali polskość w Republice Litewskiej jako lojalni obywatele tego państwa. Jest to powód do dumy i nisko się kłaniam wam z tego powodu -powiedział JE Ambasador Konstanty Radziwiłł.

Tego dnia było jeszcze wiele słów gratulacji i pozdrowień od zebranych na sali gości, prowadzący imprezę wiceprezesowie Andżeła Dajlidko i Waldemar Śliżewski odczytali listy gratulacyjne od kardynała Stanisława Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego, Marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, prezes Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja Lilii Luboniewicz.

Podczas spotkania słowa szacunku skierowano do grupy inicjatywnej, w skład której weszli Janusz Obłoczyński, Zdzisław Palewicz, Józef Rybak, Zofia Griaznowa, Regina Bućko, śp. Irena Szablińska, śp. Stanisław Dawlidowicz. Pierwsze ich spotkanie odbyło się latem 1988 roku w przedszkolu w Zawiszańcach. Dyskutowali wówczas o potrzebie stworzenia klas i grup polskich w szkołach i przedszkolach rejonu, omawiali sytuację polityczną i konieczność odrodzenia narodowego.

30 września 1988 r. w Sali Domu Kultury w Solecznikach, która zmieściła 450 osób, odbyło się zebranie założycielskie Solecznickiego Oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie. W pół roku później, kiedy w dniach 15-16 kwietnia decyzją I Zjazdu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie stowarzyszenie zostało transformowane w niezależny i samodzielny Związek Polaków na Litwie, oddział rejonowy liczył ponad 2000 członków, zrzeszonych w 50 kołach. Niedługo solecznicki oddział stał się najbardziej liczną prężną i skuteczną organizacją polską w rejonie. Pojawiła się możliwość nie tylko legalnie manifestować polskość, lecz również artykułować zbiorowe potrzeby oraz wspólnie rozwiązywać liczne problemy społeczności polskiej rejonu.

Podczas obchodów uhonorowano założycieli Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie, pierwszych prezesów, najaktywniejszych członków organizacji.

Wielu spośród tych, którzy zakładali Związek i byli jego aktywnymi uczestnikami, odeszli do Domu Pana. Tych, którzy swoim oddaniem i zaangażowaniem działali na rzecz zachowania i krzewienia polskości, a dzisiaj są w Domu Pana uhonorowano chwilą ciszy.

Pięknym akcentem jubileuszowej uroczystości stała się jej część artystyczna, na którą złożyły się wystąpienia grup tanecznych zespołów „Solczanie” i „Solczanka”, wychowanków wydziału choreograficznego Szkoły Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki w Solecznikach, orkiestry dętej Szkoły Sztuk Pięknych oraz solistów – Jolanty Prowłockiej i Zdzisława Palewicza Juniora.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna.
Na podstawie: Samorząd Rejonu Solecznickiego

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów