STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Zapytania ofertowe

25.02.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych na budowie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego - Dom Polski we Lwowie RODM Gdańsk

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlano- montażowych na budowie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego- Dom Polski we Lwowie. Zakres robót do wykonania w roku 2019, obejmuje roboty związane ze wznoszeniem stanu deweloperskiego.

Treść zapytania ofertowego: dokument PDF do pobrania

Link do dokumentacji wykonawczej: https://drive.google.com/drive/folders/1vpJsIebBc12BAccS6TwRaPMGm7TGZfi9?usp=sharing