WARTO BYĆ POLAKIEM

Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
poświęcona myśli politycznej i społecznej śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Dom Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego w Warszawie, 10 listopada 2022 roku


Warto być Polakiem. Warto, by naród polski i jego państwo – Rzeczpospolita trwały w Europie. Te słowa są fundamentem, najgłębszą podstawą patriotyzmu. Są także waszym i moim drogowskazem. Zapobiec zmniejszenia się liczebności naszego narodu, a więc dbać o rodzinę, o elementarne warunki jej rozwoju, dbać o oświatę, o to wszystko co zapewnia wzrost, to polski obowiązek, a więc i mój obowiązek.

Lech Kaczyński, 19 kwietnia 2014 rokuPatronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

PROGRAM KONFERENCJI

List do zebranych od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Andrzej Dera – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Jan Dziedziczak – sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Jarosław Narkiewicz – Przewodniczący Rady Polonii Świata


List do zebranych od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Uczestnicy i Organizatorzy konferencji poświęconej
myśli społecznej i politycznej Lecha Kaczyńskiego
„Warto być Polakiem” w Domu Polonii w Warszawie

Szanowni Państwo!

Z radością przyjąłem wiadomość o Państwa spotkaniu. Dziękuję Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” oraz wszystkim uczestnikom tej konferencji za to, że w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości upamiętniają Państwo osobę i myśl Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego - męża stanu, który dla naszej Ojczyzny położył zasługi o wymiarze prawdziwie historycznym.

Jako były współpracownik Pana Prezydenta uczestniczyłem w wielogodzinnych rozmowach z nim. Często zmieniały się one w niezwykle erudycyjne, wygłaszane z wielkim zaangażowaniem wykłady o Polsce - o jej miejscu w świecie, historii, kulturze oraz dającej się przewidzieć przyszłości. Mogę więc stwierdzić, że wystąpienia publiczne Lecha Kaczyńskiego były odbiciem jego przekonań osobistych, jego poglądów jako przedstawiciela autentycznej, a więc do głębi patriotycznej polskiej inteligencji — starającej się Polskę rozumieć, opisywać i doskonalić, a nie wtłaczać ją w ciasne ramy zmiennych mód intelektualnych. Z wypowiedzi tych wyłania się spójny system myśli, osadzony przede wszystkim w tak bliskiej Panu Prezydentowi niepodległościowej tradycji piłsudczykowskiej. Uważny badacz wskaże tu na nurt romantyczno-insurckcyjny, ale też na pozytywistyczny zmysł państwowy oraz postulaty nowoczesnego solidaryzmu społecznego. Lech Kaczyński, profesor prawa pracy oraz jeden z liderów NSZZ „Solidarność”, zawsze akcentował aktywną rolę władzy publicznej - jednak nie dla niej samej. W jego ujęciu silne państwo nie tylko miało bronić obywateli przed dyktatem i wyzyskiem obcych potęg - ale też dbać o to, aby demokracja, równość praw i obowiązków, sprawiedliwość społeczna oraz uczciwość i przejrzystość życia publicznego były czymś więcej, niż tylko pięknie brzmiącymi hasłami.

Na osobną uwagę zasługują słowa Prezydenta Kaczyńskiego będące myślą przewodnią dzisiejszej konferencji. Hasło „warto być Polakiem” podkreśla czynnik woli, wyboru. Przez wieki rzesze ludzi, bez względu na swoje pochodzenie etniczne, pragnęły współtworzyć wspólnotę polityczną i kulturową najpierw Królestwa Polskiego, a potem Rzeczypospolitej. Spoiwem tej wspólnoty był i jest nie tylko język oraz bogate, ponadtysiącletnie tradycje sztuki, literatury, obyczaju. To przede wszystkim system wartości, atrakcyjny w swej cywilizacyjnej płodności. Składa się na niego między innymi wolność, tolerancja, unikanie skrajności, chrześcijaństwo będące drogowskazem w życiu osobistym i zbiorowym, lecz niezdegradowane do roli narzędzia politycznego, republikański duch obywatelski, egalitaryzm oraz piętnowanie niesprawiedliwości.

Niestety, uwarunkowania historyczne i geostrategicznc sprawiły, że za trwanie przy polskości trzeba było płacić cenę. Deklaracja „warto być Polakiem” wymagała często odwagi, wrażliwego sumienia i gotowości do ofiar. To wysokie wymagania. Dlatego nawet wtedy, gdy czynimy z nich nasz osobisty ideał, dobrze jest zachować umiar i wyrozumiałość wTobec tych, którzy z różnych względów, czasem nie do końca zawinionych, nie są gotowi im sprostać. Polakiem bezspornie warto być — ale też wdarto, a nawet trzeba podejmować trud cierpliwego wyjaśniania, dlaczego jest to dobry wybór. Uważam, że ten wysiłek to jeden z niezbędnych warunków uleczenia niszczycielskich podziałów, które ujawniły się i wzmocniły w naszym społeczeństwie, szczególnie na przestrzeni ostatnich dwu dekad. W obliczu obecnych wyzwań bardzo potrzeba nam jedności. Jednak nie słabej, opartej na strachu lub wyrachowaniu, lecz trwałej, wyrastającej z polskiej tożsamości, z autentycznych odruchów moralnych, z naszych patriotycznych uczuć i przekonań.

Raz jeszcze dziękuję za organizację tej sesji oraz za refleksję nad dokonaniami Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Serdeczne wszystkich Państwa pozdrawiam.


Z wyrazami szacunku
Andrzej DudaCzłowiek jest najważniejszy. Działania humanitarne podejmowane przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Małgorzata Gosiewska - Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Idealizm czy realizm. Polityka zagraniczna śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Anna Fotyga - Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Minister Spraw Zagranicznych RP

Ukraina w NATO. Polityczny testament Lecha Kaczyńskiego
Dr Krzysztof Zielke - Uniwersytet Warszawski

Jaka Polska? Ład społeczny w myśli śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Michał Drozdek - Prezes Fundacji SPES

Dyskusja z udziałem autorów wystąpień i zaproszonych gości


PANEL

Polonia i Polacy poza granicami kraju w polityce i myśli śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Jan Dziedziczak- Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
Adam Hlebowicz - Dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej
Jarosław Narkiewicz - Przewodniczący Rady Polonii Świata
Tadeusz Adam Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
prof. Lech Suchomłynow - Instytut Slawistyki PAN, Prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w BerdiańskuZdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP


"Warto być Polakiem" - Lech Kaczyński - okolicznościowa wystawa

Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa poświęcona działalności Prezydenta Lecha Kaczyńskiego eksponowana przed Domem Polonii im. A. Stelmachowskiego w Warszawie.WYSTAWA - WARTO BYĆ POLAKIEM

"IT'S WORTH BEING POLISH" - EXHIBITION

"СТОИТ БЫТЬ ПОЛЯКОМ" - ВЫСТАВКА

"Vale la pena ser polaco" - La exhibición

"VALE A PENA SER POLONES" - ExposiçãoKonferencja "Warto być Polakiem" wpisywała się w szerszy kontekst obchodów Dnia Niepodległości zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" dla Polonii i Polaków z zagranicy, w ramach których odbył się również koncert w Domu Polonii w Pułtusku, Msza Święta Za Ojczyznę oraz uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w ramach centralnych obchodów państwowych.


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2022 WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJ„Chcieć to móc” – film z okazji 15. rocznicy zaprzysiężenia Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta RP

Polska bezpieczna, rozwijająca się, rozwiązująca problemy społeczne, odnosząca sukcesy, osadzona w tradycji i jednocześnie nowoczesna to cel, wokół którego mogą dziś jednoczyć się Polacy. Całe moje doświadczenie mówi, że dobra praca, uczciwe wykonywanie zadań, sprawiedliwe traktowanie ludzie jednoczy osoby różnych światopoglądów i życiorysów
– mówił Lech Kaczyński podczas zaprzysiężenia przed Zgromadzeniem Narodowym.


Polityk

W wyborach parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku Lech Kaczyński zdobył mandat senatora Ziemi Gdańskiej. W sierpniu 1989 roku wspierał Jarosława Kaczyńskiego w pracach nad utworzeniem koalicji rządowej między „Solidarnością” a ZSL i SD.


WIĘCEJ

Prezydent Warszawy

10 listopada 2002 roku Lech Kaczyński znaczną przewagą głosów (70,54% do 29,46%) wygrał pierwsze bezpośrednie wybory na Prezydenta m.st. Warszawy pokonując w drugiej turze Marka Balickiego. 18 listopada 2002 roku objął urząd Prezydenta Warszawy.


WIĘCEJ

Prezydent RP

„Odwaga i wiarygodność” – tak brzmiało hasło kampanii wyborczej Lecha Kaczyńskiego. Wizję IV Rzeczypospolitej określał jako program „Polski solidarnej, która szuka swoich korzeni w wielkiej potrzebie wspólnoty, a moralnych początków – w Sierpniu 1980 roku”.


WIĘCEJ
Życiorys


Lech Aleksander Kaczyński

Lech Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w domu na warszawskim Żoliborzu. Przy porodzie asystowała akuszerka, matka poległego pięć lat wcześniej w Powstaniu Warszawskim poety Tadeusza Gajcego. O ciąży bliźniaczej pani Jadwiga Kaczyńska dowiedziała się w trakcie porodu. Lech przyszedł na świat 45 minut po bracie bliźniaku Jarosławie.

Jadwiga Kaczyńska, z domu Jasiewicz, w czasie II wojny światowej była sanitariuszką w Szarych Szeregach. Po wojnie przez kilka lat uczyła języka polskiego w warszawskich liceach i na Uniwersytecie Warszawskim, pracowała także w Instytucie Badań Literackich. Ojciec Rajmund był żołnierzem Armii Krajowej, brał udział w Powstaniu Warszawskim w pułku „Baszta” (odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari), w walce stracił palec. Z wykształcenia był inżynierem, pracował w Biurze Projektów, wykładał także na Politechnice Warszawskiej.

Przedszkole było dla braci Kaczyńskich krótkim epizodem. Nie znosili leżakowania. To mama zajęła się wychowywaniem synów, codziennie im czytała, opowiadała bajki, dbała o to, aby codziennie byli inaczej ubrani… „Sądzę, że w znacznym stopniu ukształtowało mnie to, że mama dość wcześnie przeczytała nam »Trylogię« w całości. Pod jej wpływem pojawiło się moje zainteresowanie historią, w szczególności XVII wiekiem. A zainteresowanie historią łączy się z polityką. Pamiętam, że pod wpływem Sienkiewicza po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że Polska była kiedyś innym krajem, o wiele rozleglejszym, obejmującym całkiem inne terytoria” – wspominał Lech Kaczyński w „Ostatnim wywiadzie”.

W 1961 roku ojciec chrzestny Lecha, Stanisław Tomaszewski, zgłosił braci do roli Jacka i Placka w filmie Jana Batorego „O dwóch takich, co ukradli księżyc”. Lech i Jarosław pokonali w castingu 70 par bliźniaków. Zachętą była obietnica, że w czasie oczekiwania na próbne zdjęcia będą mogli oglądać disneyowskie filmy.

Pani Jadwiga, która pracowała wówczas jako nauczycielka, zrezygnowała z etatu, aby przez siedem miesięcy opiekować się dziećmi na planie. To w tym czasie Lech postanowił zostać politykiem: „Taki zamiar, czy plan, na pewno pojawił się, kiedy graliśmy z bratem w filmie »O dwóch takich, co ukradli księżyc«. Ciągle nam wtedy wmawiano, że zostaniemy aktorami albo reżyserami, a ja wbrew tym głosom, które mnie zresztą dość irytowały, podjąłem wtedy decyzję, że zostanę politykiem, mając w sobie dziecinną wiarę, że system komunistyczny z całą pewnością padnie” – wyznał w „Ostatnim wywiadzie”.


Życiorys prezydenta - CZYTAJ WIĘCEJ


Polityka Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
wobec Polaków żyjących poza granicami kraju


Polonia i Polacy poza granicami kraju

Polityka Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wobec Polaków żyjących poza granicami kraju

Elementem wyróżniającym politykę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego było podniesienie rangi problematyki obejmującej zagadnienia dotyczące Polaków żyjących poza krajem, do grupy spraw najważniejszych.

Filozofia takiego działania wyrastała z połączenia dwóch elementów: pamięci i szacunku dla historycznego doświadczenia losu Polaków emigrantów, tułaczy oraz przekonania, że we współczesnym świecie Rodacy mieszkający poza granicami kraju są integralną częścią wspólnoty narodowej a ich dynamizm i aktywność, stanową szczególnie cenny potencjał, swoisty kapitał Polski w świecie.

Prezydent Lech Kaczyński wysoko oceniał wsparcie i pomoc udzielaną przez Polaków żyjących poza granicami kraju płynącą ze wszystkich zakątków świata w latach 70-tych i 80-tych XX wieku dla społeczeństwa podziemnego w Polsce, w tym ruchu wydawniczego i działań budujących solidarność.

W 2007 roku otwierając III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy uroczyście podpisał ustawę o Karcie Polaka, spłacając dług, jaki miało państwo polskie wobec Polaków, którzy na skutek wyroków historii znaleźli się poza terytorium Rzeczypospolitej i rozpoczynając program konkretnych działań na rzecz integracji społeczności polskiej w świecie i umacnia jej więzi z Polską.

Działania na rzecz Polaków żyjących poza granicami Polski były integralną częścią polityki zagranicznej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent utrzymywał stałą linię poparcia dla demokratycznych przemian na Białorusi, wiążąc je bezpośrednio z postulatem swobody działania dla organizacji polskich. Taka polityka Prezydenta pozwalała Polakom na Białorusi wytrwale upominać się o przestrzeganie należnych im praw.

Konsekwentne wspieranie przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego środowisk polskich żyjących poza granicami kraju, przynosiło także korzystne rezultaty w rozwiązywaniu niektórych problemów Polaków zamieszkałych w Niemczech.

W 2009 roku, z okazji rocznicy 10-lecia wejścia Polski do NATO, Prezydent przypomniał o wielkiej roli, jaką w 1999 roku odegrali Polacy żyjący w Stanach Zjednoczonych w przekonywaniu amerykańskich władz o tym, że Polska musi być członkiem NATO oraz o stałym zaangażowaniu Rodaków w Ameryce na rzecz wspierania aspiracji rozwojowych Polski.


ORGANIZATORPROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022WITRYNĘ PROJEKTU WYŚWIETLONO DOTYCHCZAS 31866 RAZY