SZKOLENIE
DLA BIBLIOTEKARZY POLONIJNYCH

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów