FILMY O HISTORII


WILEŃSZCZYZNA - Polacy, Źydzi, Litwini

ZAWSZE WIERNI! Narodowe Siły Zbrojne

Wywiezienie Polskich Kresów

Trzy brygady - Legionów Polskich

Niepokonani - rzecz o husarii

Ułani, ułani

Musieli zwycięży

Powrót Paderewskiego

On wierzył w Polskę

W sprawie generała Fieldorfa

Wileńszczyzna w Rzeczypospolitej

HISTORIA POLSKI w kilku odsłonach

Wiktoria Wiedeńska

Harcerstwo w wojnie z bolszewikiem - Rozmowy o HISTORII

Depolonizacja Wileńszczyzny 1944 - 1947

Pierwsza okupacja sowiecka Wileńszczyzny 1939 - 1941


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów