STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
OJCIEC DUCHOWY POLAKÓW I POLONII

2 września 2021 w Warszawie


„Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać.”

Stefan kardynał Wyszyński
UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE

12 września 2021


"My, papież Franciszek (...) naszą Apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, pasterz według serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka (...), a także Czcigodna Służebnica Boża Elżbieta Czacka (w świecie: Róża), fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, która pozbawiona używania światła oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa - światłość świata - i z miłującą wiernością świadczyła o Nim wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani Błogosławionym" - napisał papież Franciszek w odczytanym w czasie mszy beatyfikacyjnej kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski i Matki Elżbiety Czackiej, fundatorki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, przez papieskiego delegata kard. Marcello Semeraro liście apostolskim .

Dokument podpisany został przez papieża w Rzymie, na Lateranie, w przypadającą 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Po ogłoszeniu formuły beatyfikacyjnej wizerunek bł. Stefana Wyszyńskiego odsłonili członkowie założonego przez niego w 1952 roku Ruchu Apostolskiego "Rodzina Rodzin" Hanna Kordyasz i Piotr Kordyasz, natomiast wizerunek bł. Elżbiety Czackiej odsłoniły siostry Aleksandra Maczuga i Klara Zosik, nauczycielki i wychowawczynie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Liturgii w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. Koncelebrowało ją 600 księży, 80 biskupów z Polski - w tym m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski Wojciech Polak i gospodarz miejsca, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Obecnych było także 45 biskupów z zagranicy.

W uroczystej mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej wzięli przedstawiciele najwyższych rangą władz państwowych, wśród nich prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Piotr Gliński i Jarosław Kaczyński. Obecni są także wicemarszałkowie Sejmu Małgorzata Gosiewska - Poseł na Sejm RP, Ryszard Terlecki i Piotr Zgorzelski Wicemarszałek Sejmu RP oraz szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

POLONIA NA UROCZYSTOŚCIACH W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Polonię reprezentowali m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - przewodniczący Rady Krajowej Henryk Kowalczyk, wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Hanka Gałązka, skarbnik Zarządu Krajowego Tomasz Różniak, członek Zarządu Krajowego Sebastian Jaworowski, dyrektor Biura Zarządu SWP Tatjana Čepukoit oraz prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, Gerwazy Longher, poseł na Sejm, prezes Związku Polaków w Rumunii, Victoria Longher, pierwsza wiceprezes Związku Polaków w Rumunii.W homilii - odczytanej w języku polskim przez bp. Piotra Jareckiego - kard. Marcello Semeraro podkreślił że w okresie politycznie i społecznie skomplikowanym prymas "kierował odważnie, wytrwale i zdecydowanie łodzią Kościoła w Polsce, przeciwstawiając ideologii, która odczłowieczała i oddalała człowieka od pełni życia, prawdę zawartą w Ewangelii Chrystusa, wiernie przeżywaną i realizowaną, a w walce o obronę wolności polskich kobiet i mężczyzn często powtarzał: ‘Kto nienawidzi, ten już przegrał".

Papieski wysłannik zaznaczył, że podwójna beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej jest "dopełnieniem historycznego spotkania, dzięki któremu ci błogosławieni poznali się w Laskach już 95 lat temu, w 1926 roku. On - zaangażowany osobiście w niesienie pomocy tym wszystkim, którzy doświadczali krzywd i ograniczeń w praktykowaniu ich wolności oraz wyznawaniu własnej wiary; ona - niewidoma wśród niewidomych fizycznie i duchowo, pomagała tym wszystkim, którzy zostali porzuceni i pozostawieni na marginesie społeczeństwa. Ofiarowali w zamian życiowe przekonanie o prymacie Boga, które zdolne jest przywrócić człowiekowi na nowo jego godność. Przekazali świadectwo życia wiernego Ewangelii za wszelką cenę. Pozostawili wzór służby konkretnemu potrzebującemu człowiekowi, również wówczas, kiedy nikt się nim nie zajmuje i wydaje się, że zwycięża obojętność" - mówił kard. Semeraro.".
UROCZYSTOŚCI WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJ
"STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI – OJCIEC DUCHOWY POLAKÓW I POLONII"

11 września 2021


Dawał wiarę, dawał nadzieję i dawał miłość do Boga i Rzeczpospolitej. Całym swoim życiem świadczył o tych wartościach. Nadszedł czas uznania jego zasług w sposób, jaki kościół katolicki może to uczynić najpełniej - beatyfikując sługę bożego Stefana Kardynałą Wyszyńskiego. W oczekiwaniu na ten podniosły akt członkowie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz reprezentancji Polonii uczestniczyli już w zorganizowanej przez SWP konferencji poświęconej dziełu Kardynała, zaś w sobotę poprzedzającą uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej złożyli kwiaty przy sarkofagu Stefana Wyszyńskiego w stołecznej Archikatedrze św. Jana Chrzciciela

Dyrektor Biura Zarządu SWP Tatjana Čepukoit wraz z Tadeuszem Pilatem, prezydentem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Gerwazym Longherem, Posłem na Sejm, prezesem Związku Polaków w Rumunii, Victorią Longher, pierwszą wiceprezes Związku Polaków w Rumunii oraz ks. Stanisławem Kucharkiem, proboszczem parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Nowym Sołońcu oddali cześć Wielkiemu Polakowi, a następnie zwiedzili wystawę w muzeum Jana Pawła II poświęconą prymasowi Wyszyńskiemu, po której oprowadził ich zastępca dyrektora Muzeum Grzegorz Polak.Soli Deo

Wieczorem w Świątyni Opatrzności Bożej przedstawiciele Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz Polonii uczestniczyli w uroczystym koncercie „Soli Deo” z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz matki Róży Czackiej, o którym kard. Kazimierz Nycz powiedział, że jest poprzez muzykę polskich kompozytorów "jest najbardziej godnym przygotowaniem do nadchodzących uroczystości". Utwory Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Fryderyka Chopina, Henryka Góreckiego, Pawła Sydora, Krzysztofa Pendereckiego i Wojciecha Kilara w opracowaniu Tomasza Tokarczyka wykonali Andrzej Lampert, Anna Lubańska, Katarzyna Oleś-Blacha, Adam Szerszeń i Iwona Sobotka. Artystom towarzyszyli: Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Chór Polskiego Radia oraz Górecki Chamber Choir. Podczas koncertu odbyła się prapremiera arii do słów kardynała Stefana Wyszyńskiego "Polska jest Jednością", która została skomponowana na tę okazję przez Pawła Sydora. Muzyce towarzyszyły projekcje multimedialne w formie ruchomych obrazów, z wykorzystaniem zdjęć z Archiwum Instytutu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, przygotowane przez Jagnę Matuszewską.
W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ

2 września 2021


11.00

Modlitwa przy grobie Prymasa Tysiąclecia i złożenie kwiatów przez przedstawicieli Polonii i Polaków za Granicą oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Katedra św. Jana w Warszawie

11.45

Otwarcie wystawy poświęconej Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu
ul. Krakowskie Przedmieście 64, Warszawa,
przed budynkiem Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

12.00

Inauguracja konferencji pt. "Stefan Kardynał Wyszyński - Ojciec duchowy Polaków i Polonii"
ul. Krakowskie Przedmieście 64, Warszawa
Dom Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego
Prowadzący: Marek Zając

HOŁD PRYMASOWI TYSIĄCLECIA

Przed odbywającą się dzisiaj (2 września) w Domu Polonii im. prof. A. Stelmachowskiego konferencją pt. "Stefan Kardynał Wyszyński - Ojciec duchowy Polaków i Polonii" oddano hołd Kardynałowi składając kwiaty przy sarkofagu Prymasa.

Do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela udali się Dariusz Piotr Bonisławski - prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Tadeusz Pilat - prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Zdzisława Molnar-Sagun - prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem św. Wojciecha i Prezes Polskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Radosław Lolo - dyrektor Instytutu Historii Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Tatjana Čepukoit - dyrektor Biura Zarządu Wspólnoty Polskiej. W imieniu uczestników konferencji złożono kwiaty.

W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie przy sarkofagu kardynała Stefana Wyszyńskiego, modlono się o owoce Jego beatyfikacji. 12 września planowane są uroczystości beatyfikacyjne Prymasa Tysiąclecia. Rok 2021 decyzją Sejmu został ustanowiony Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego – wielkiego patrioty, męża stanu i przez blisko 34 lata przywódcy Kościoła katolickiego w Polsce.
Konferencja


Wystąpienia:

 • Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP*
 • Jan Dziedziczak - Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą*
 • Ks. bp Wiesław Lechowicz – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
 • Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

I PANEL
Prymas Wyszyński, jako interrex, jednoczący naród w kraju i na emigracji, wokół znaku Matki Bożej Częstochowskiej

 1. Prof. Jan Żaryn - dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego
 2. Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 3. Henryk Kowalczyk – Poseł na Sejm RP
 4. Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP
 5. dr hab. Rafał Łatka – pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

II PANEL
Jaką rolę pełni dzisiaj nauczanie Prymasa Tysiąclecia w budowie jedności i tożsamości Polaków?

 1. Robert Tyszkiewicz – Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP
 2. Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
 3. Zdzisława M. Molnárné Sagun – dyrektor Polskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego,
  Prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha
 4. Anna Rastawicka – członkini Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 5. prof. Jan Wiktor Sienkiewicz – członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Konferencja będzie dostępna online na stronie internetowej Wspólnoty Polskiej 2 września 2021 o godzinie 12:00. Zapraszamy*– do potwierdzenia

REJESTRACJA KONFERENCJI ON-LINE. REALIZACJA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


KONFERENCJA "STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI - OJCIEC DUCHOWY POLAKÓW I POLONII"

Już niebawem ważna dla Polaków w kraju i Polonii na świecie uroczystość beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, postaci która zapisała się w historii kraju i kościoła jako bezkompromisowy obrońca wartości chrześcijańskich, konstytuujących naszą narodową tożsamość. Czas oczekiwania na to święto proponujemy wypełnić refleksją nad dokonaniami kardynała, którą ułatwić mają organizowane dzisiaj - przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w partnerstwie z Radą Polonii Świata i Europejską Unią Wspólnot Polonijnych - uroczystości.

2 września w Domu Polonii, siedzibie Wspólnoty Polskiej zaprezentowano tematyczną wystawę oraz przeprowadzono konferencję "Stefan Kardynał Wyszyński - Ojciec duchowy Polaków i Polonii".

Wśród Szanownych Gości przywitano Marszałek Małgorzatę Gosiewską, która odczytała dedykowany uroczystościom list od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Następnie głos zabrał - reprezentujący Senat RP - Marszałek Marek Pęk. Słowa powitania wygłosił również Sekretarz Stanu w KPRM Jan Dziedziczak - Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej podziękował Wspólnocie Polskiej za zorganizowanie ważnych uroczystości i wygłosił syntetyczny wykład skierowany do Polonii o Kardynale.

Część otwierającą zwieńczyły słowa gospodarza uroczystej konferencji. Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" podkreślił rolę polonijnej organizacji w budowaniu narodowej wspólnoty Polaków w oparciu o tradycje chrześcijańskie. Taką drogę wytyczał Stefan Kardynał Wyszyński.

Prowadzący spotkanie Marek Zając odczytał specjalny list od Teresy Berezowskiej, Prezes Rady Polonii Świata.

Część artystyczną zapewnili bracia Frach, Nikodem i Maksymilian. Studiujący w Polsce, przedstawiciele Polonii islandzkiej, stypendyści Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".Zdjęcia: Agata Pawłowska - Polonijna Agencja Informacyjna
Patronat honorowy – Kardynał Kazimierz Nycz


Partnerzy
Rada Polonii Świata i Europejska Unia Wspólnot Polonijnych


Organizator – Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Uroczystość beatyfikacji

Uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej odbędzie się 12 września o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie.

Wspólna beatyfikacja uzasadniona jest przede wszystkim faktem, iż przez lata obu przyszłych błogosławionych łączyła duchowa więź, odkąd ich drogi splotły się w latach 20. XX wieku, a żywotna współpraca i wzajemna inspiracja trwały aż do śmierci matki Czackiej.

Uroczystości będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Obecna będzie również delegacja gości z Watykanu, jak również zaproszeni przewodniczący episkopatów Europy oraz członkowie Konferencji Episkopatu Polski. W koncelebrze Mszy Świętej beatyfikacyjnej wezmą udział przedstawiciele duchownych z poszczególnych diecezji w Polsce. W uroczystości będą także uczestniczyły reprezentacje zakonów oraz reprezentanci wiernych świeckich z poszczególnych diecezji.

Z woli papieża Franciszka uroczystość będzie mieć charakter skromny i godny. Godny, gdyż dotyczy Prymasa Tysiąclecia, jednej z najważniejszych postaci w historii Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego XX wieku, skromny – gdyż oprawa uroczystości musi – także w wymiarze symbolu – odpowiadać czasom pandemii i jej konsekwencjom w wymiarze duchowym, społecznym, ekonomicznym i sanitarnym.

Droga do świętości


Poznając życiorys Stefana Wyszyńskiego nie jest rzeczą dziwną, że i za życia i po śmierci, cieszył się szczerą i szeroko sięgającą sławą świętości. Dzięki tej sławie, Sprawa Beatyfikacji i Kanonizacji została podjęta przez Kurię Arcybiskupią Gnieźnieńską i Warszawską poprzez uroczyste rozpoczęcie Postępowania Informacyjnego na terenie Diecezji, począwszy od 20 maja 1989 r. do 6 lutego 2001 r., i uroczyste rozpoczęcie Procesu Rogatoryjnego Gnieźnieńskiego 28 września 1989 r. i Paryskiego 22 stycznia 1990 r.; każdego z nich ważność w świetle prawa kanonicznego, potwierdziła Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych dekretem wydanym 8 lutego 2002 r. Po opracowaniu Pozycji, według zwyczaju rozważano, czy Sługa Boży chrześcijańskie cnoty praktykował w stopniu heroicznym. Gdy rezultat tych rozważań okazał się pozytywny, 25 kwietnia 2016 r. odbył się specjalny Kongres Teologów Konsultorów. Ojcowie Kardynałowie i Biskupi zebrani na zwyczajnej Sesji 12 grudnia 2017 r., pod przewodnictwem moim, Kardynała Angela Amata, uznali, że Sługa Boży praktykował w stopniu heroicznym cnoty teologalne, kardynalne i inne z nimi związane.

Po przedstawieniu na końcu dokładnej relacji o tych wszystkich sprawach przez Kardynała Prefekta Ojcu Świętemu Franciszkowi, Jego Świątobliwość głosy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przyjmując i uznając za ważne, dnia dzisiejszego stwierdził: "Jest pewność co do praktykowania cnót teologalnych – Wiary, Nadziei i Miłości, zarówno w stosunku do Boga jak i do bliźniego, a także co do praktykowania cnót kardynalnych – Roztropności, Sprawiedliwości, Umiarkowania i Męstwa, oraz cnót z nimi związanych, przez Sługę Bożego Stefana Wyszyńskiego, Świętego Kościoła Rzymskiego Kardynała, Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski, w danym przypadku i w odniesieniu do skutku, o który chodzi".

Dekret ten Ojciec Święty polecił opublikować i umieścić w Aktach Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.Biografia

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli na Bugiem, która w tym czasie leżała w zaborze rosyjskim. Był drugim dzieckiem Stanisława (1876-1970) i Julianny Wyszyńskich (1877-1910) z domu Karp. Ojciec był organistą i parafialnym pisarzem. Stefan wychowywał się w wielodzietnej, pobożnej i patriotycznej rodzinie. Miał cztery siostry – rok starszą Anastazję, młodszą o dwa lata Stanisławę, o trzy lata – Janinę i Zofię, która, urodzona w 1910 r. zmarła po kilku tygodniach – oraz młodszego o sześć lat brata Wacława, który zmarł w 1918 r.1 Stefan jako kilkulatek został ministrantem. Przez dwa lata chodził do miejscowej szkoły powszechnej, w której podstawowym językiem nauczania był rosyjski. Ojczystej historii i kultury uczył go w domu potajemnie ojciec Stanisław. On też zabierał syna pod osłoną nocy do Puszczy Białej, gdzie wspólnie z zuzelskimi gospodarzami stawiali krzyże na grobach powstańców styczniowych.


Biografia kardynała Stefana WyszyńskiegoGNIAZDO RODOWE STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Prymas Stefan Wyszyński urodził się, jak zapewne wszyscy wiemy w Zuzeli. Nie jest to jednak rodzinna miejscowość rodu Wyszyńskich. Nazwisko wzięło się od nazwy wsi Wyszonki (niegdyś "Visuki") z okolic Wyszkowa, czyli dawnej Ziemi Bielskiej. Ziemia Bielska, to ta związana z Bielskiem Podlaskim. Chociaż od Bielska wywodziła się nazwa tej ziemi, to sama miejscowość była dość marginalnie traktowana przez szlachtę, gdyż, jak pisał Z. Gloger "wszelkie sądy i sejmiki odbywały się w Brańsku, Tykocinie lub Goniądzu, a archiwa znajdowały się w tych trzech miastach i w Surażu".

Pierwsze wzmianki o Wyszyńskich można odnaleźć w spisie szlachty bielskiej z 1444r. Jałbrzyk Wyszyńscy byli dziedzicami Wyszonków przez szereg lat. Była to dość licznie rozrodzona szlachta, o czym świadczy kilka miejscowości zawierających człon Wyszonki (Wyszonki Kościelne, Wyszonki – Nagórki, Wyszonki – Wypychy, Wyszonki – Wojciechy, i.in.). Jałbrzykowie z Drążewa herbu Grabie przybyli w te strony z okolic Zambrowa, gdzie znaleźli się, wskutek zamiany swoich dóbr w ziemi ciechanowskiej, na te pod Zambrowem, gdzie nadal znajdują się wsie o takich nazwach, jak: Konopki – Jałbrzyków Stok, czy Koziki – Jałbrzyków Stok.

Zamianę włości zatwierdziła kancelaria książęca w roku 1415. Książę Janusz I zatwierdził ją na rzecz niejakiego Ścibora z Sąchocina, pełniącego funkcję podkomorzego zakroczymskiego. Prawdopodobnie brat owego Ścibora, Wojciech otrzymał od księcia jakąś ilość ziemi i osiedlił się w tej okolicy. Tak powstała wieś Wyszonki – Wojciechy. Jałbrzykowie z tego rodu, z czasem przyjęli nazwisko Wyszyńscy i pozostali oczywiście przy rodzinnym klejnocie Grabie.W POWSTANIU WARSZAWSKIM

Ks. Stefan Wyszyński brał udział w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem Radwan III jako kapelan podwarszawskich oddziałów Armii Krajowej w grupie "Kampinos" i szpitalu powstańczym w Laskach. Wybuch Powstania zastał go w Laskach, gdzie przebywał na prośbę swego kierownika duchowego - ks. Władysława Korniłowicza, współzałożyciela ośrodka. Pracował tam tylko jeden lekarz – dr Kazimierz Cebertowicz, wspomagany przez pielęgniarki – siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz personel świecki.

"Pamiętam pierwsze dni powstania warszawskiego. Przebywałem na terenie Kampinosu. Biegnąc z komżą i stułą do miejsca, w którym właśnie zakończyła się bitwa z oddziałami niemieckimi, natknąłem się na trzech rannych żołnierzy z wyszarpanymi wnętrznościami. Zatrzymałem się przy nich. Wokół nie było nikogo. Jak im pomóc?"

Ksiądz Wyszyński nie ograniczał się tylko do pełnienia funkcji duszpasterskich. Kapelan włączał się we wszystkie prace, np. pranie bandaży oraz żołnierskich mundurów. Cały czas brakowało środków opatrunkowych, więc trzeba było je prać, suszyć i prasować. Przyszły prymas zajmował się też przenoszeniem rannych, bardzo często zdarzało się, że na własnych barkach przynosił rannych do szpitala. Zaangażował do pomocy niewidomych chłopców, którzy znosili rannych do szpitala pod kierunkiem osób widzących.

POLONIA W OCZEKIWANIU NA MILENIUM

W roku 1960 Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej uchwalił konieczność obchodów Millenium Polski Chrześcijańskiej i powołał do życia Komitet Milenium oraz Fundusz Wieczysty. Władze miejskie okręgów Kitchener, Guelph, Preston i Galt proklamowały dzień 3-ci maja 1966 roku Dniem Polski, wywieszając na ich masztach polską flagę. Wtedy również powstała ulica “Chopin Drive” oraz “Gzowski Park”.

Głównymi obchodami w Stanach Zjednoczonych w 1966 roku było poświęcenie świątyni i związane z tym obrzędem uroczystości. Założycielem i budowniczym Sanktuarium jest o. Michał Zembrzuski — Paulin, który w latach 50-tych przybył do USA z myślą utworzenia, jak to sam określił „Amerykańskiej Częstochowy”.

Kiedy 22 lipca 1966 roku w Warszawie trwały obchody milenijne, które władze PRL połączyły z rocznicą ogłoszenia manifestu PKWN, z maszyn drukarskich Wytwórni Papierów Wartościowych w Waszyngtonie schodziły arkusze z pięciocentowym znaczkiem pocztowym, który stał się przedmiotem dumy amerykańskiej Polonii.

We wrześniu 1961 r., polscy kapelani zebrani na konferencji w Sydney, przygotowując obchody Millenium Chrztu Polski, uchwalili m. in., aby sprowadzić z kraju obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który poprzez nawiedzanie polskich rodzin miał pomóc w pogłębieniu życia religijnego i jak najlepiej duchowo przygotować Rodaków w Australii i Nowej Zelandii do przeżycia 1000-lecia chrześcijaństwa Polski.

Tradycja pielgrzymowania Polonii niemieckiej sięga roku 1966 i wywodzi się ona z mających podówczas miejsce uroczystych obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Uroczystość Maryjna zwanej "Hannoverską pielgrzymką" odbywa się rokrocznie ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej, jako wotum wdzięczności Polonii niemieckiej za chrzest Polski.
OBCHODY TYSIĄCLECIA CHRZTU POLSKI

Około roku 1948 władze PRL rozpoczęły prześladowania księży, starając się odizolować polski Kościół od Watykanu i doprowadzić go do wewnętrznego podziału. Kardynał Stefan Wyszyński, który zaczął otwarcie kontestować politykę państwa, został w 1953 r. zamknięty w areszcie domowym. Tylko tego jednego roku aresztowano jedenastu innych biskupów, a część majątku kościelnego skonfiskowano. Propaganda PRL nie szczędziła wysiłków i środków, by zdyskredytować Kościół.

W 1956 r. kardynał Wyszyński ogłosił dziesięcioletnią nowennę, mającą przypomnieć społeczeństwu o chrześcijańskich korzeniach państwa polskiego i spopularyzować nauki Kościoła. Katolickie uroczystości były także wyrazem politycznego oporu, żądaniem uznania podstawowych swobód osobistych, jak wolność słowa czy wyznania.

Dziesięcioletnie uroczystości miały mieć swój finał w pierwszych dniach maja 1966 r. na Jasnej Górze. Jednym z kluczowych elementów przygotowań do obchodów była "pielgrzymka" obrazu "Matki Boskiej Częstochowskiej" (a właściwie jego kopii) po kraju. Obraz ten był nierozerwalnie związany z historią Polski - wierzono, że w cudowny sposób pomógł krajowi przetrwać najazd Tatarów w XIV w., jak również potop szwedzki w XVII w. W równym stopniu był obiektem religijnego kultu, jak i symbolem wolnej Polski, więc jego podróż po Polsce spotkała się z entuzjazmem. Ludzie przyłączali się do procesji masowo, by wspólnie świętować, demonstrując swoje poparcie dla Kościoła.SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI

Ujęty w 10 zwięzłych punktów program bywa nazywany prymasowskim dekalogiem bycia dobrym człowiekiem w relacjach międzyludzkich.​

Prymas Polski Stefan Kardynała Wyszyński w 1967 roku w liście pasterskim na Wielki Post ogłosił program Społecznej Krucjaty Miłości, drogi do odnowy życia codziennego, zaproszenie do oddziaływania miłością w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszędzie. Tak, aby zacząć przemieniać świat od siebie, od najbliższego otoczenia. Prymas mówił, że "Czas to miłość!(…) Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości". Pozostaje nam tylko zacząć już dziś żyć tym programem.

Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się w najgorszym dostrzec coś dobrego. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.... To pierwsze trzy punkty.

"Zawsze byłem przekonany o tym, że Duch Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątkowym momencie dziejów Ojczyzny i Kościoła i to nie tylko Kościoła w Polsce, ale także i w całym świecie. Patrzyłem na to trudne, ale jakże błogosławione wezwanie od czasów mojej młodości – i dziękowałem za nie Bogu, jako za łaskę szczególną dla Kościoła i Polski. Dziękowałem za to, że »taką moc dał Człowiekowi« – i zawsze za to dziękuję" (Z listu Jana Pawła II do Jego Eminencji Kardynała Prymasa wysłanego z Watykanu 30 października 1979 r.).

PRYMAS STEFAN WYSZYŃSKI I KARDYNAŁ KAROL WOJTYŁA

Próbując opisać relacje między prymasem Stefanem Wyszyńskim a kardynałem Karolem Wojtyłą musimy mieć na uwadze skomplikowaną sytuację polskiego Kościoła w tamtych czasach, niezbędną ostrożność jaką należało zachowywać w relacjach z komunistycznym władzami przy jednoczesnej potrzebie obrony wartości konstytuujących chrześcijaństwo w Polsce.

Prymas miał wielki szacunek dla dokonań intelektualnych biskupa krakowskiego co zbiegało się z niezmiennie nieograniczonym zaufaniem ze strony Karola Wojtyły dla Wyszyńskiego. I to mimo że byli ludźmi o bardzo różnych charakterach. Zasadniczy, pozornie przynajmniej oschły prymas i bezpośredni w obyciu kardynał.


Jan Paweł II o Prymasie Wyszyńskim 16.06.1983 - II Pielgrzymka do Polski


W swoich notatkach kard. Stefan Wyszyński stwierdzał: „To jest najgłębszy umysł wśród polskich biskupów”. Prymas zapisał te słowa po rekolekcjach prowadzonych dla biskupów w 1967 r. Dzięki temu - a takie było powszechne odczucie - Wojtyle "wolno było więcej" niż innym hierarchom, co w praktyce oznaczało bardziej bezpośredni styl bycia w relacji z wiernymi. Jednak - co należy podkreślić - bez utraty autorytetu.


W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ PRYMASA TYSIĄCLECIAW oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.

Uwięzienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego w klasztorze kapucynów w Rywałdzie w świetle kroniki klasztornej.


W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.

Obecność prymasa Stefana Wyszyńskiego na obchodach milenijnych chrztu Polski na Kujawach i Pomorzu.


W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.

Koronacje wizerunków maryjnych dokonane przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego w granicach obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Piotr Hoffmann – Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana" w Toruniu. Rozmowy zostały przeprowadzone dzięki współpracy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu i Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Toruniu.

Materiał udostępniany dzięki współpracy Polonijnej Agencji Informacyjnej SWP z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu.
ORGANIZATOR
PATRONAT MEDIALNY
OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I GRAFICZNE PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
35383