Konferencja

Światowy festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych
formą aktywności kulturalnej środowisk polonijnych
– ich rola w kształtowaniu wizerunku oraz promocji Polski


Konferencja
Światowy festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych
formą aktywności kulturalnej środowisk polonijnych
– ich rola w kształtowaniu wizerunku oraz promocji Polski


Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” informuje, że w ramach kontynuacji działań festiwalowych, w dniach 17-21 listopada 2022 odbędzie się w Rzeszowie konferencja pt. „Światowy festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych formą aktywności kulturalnej środowisk polonijnych – ich rola w kształtowaniu wizerunku oraz promocji Polski”, której tematem będzie rola festiwali folklorystycznych i innych form polonijnej aktywności kulturalnej w kształtowaniu i promocji wizerunku Polski, Podkarpacia i Rzeszowa.

Konferencja ma mieć charakter teoretyczno-praktyczny. Organizatorzy zakładają, że działalność środowisk polonijnych kultywująca i promująca kulturę polską będzie przybliżona zarówno z punktu widzenia bezpośrednich jej wykonawców (praktyka) jak i osób zajmujących się jej badaniem (teoria). Profil konferencji pomyślanio tak by podkreślić rolę Rzeszowa i Podkarpacia w tych działaniach.

Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy, co umożliwi bezpośrednie uczestnictwo w wydarzeniu zainteresowanym ze wszystkich stron świata.

Zapraszamy

Do stacjonarnego lub zdalnego udziału w konferencji zapraszamy:

  • naukowców zajmujących się tematyką polonijną,
  • przedstawicieli organizacji polonijnych,
  • przedstawicieli polonijnych zespołów folklorystycznych,
  • dyrektorów Domów Polskich za granicą,
  • innych przedstawicieli polonijnego życia kulturalnego.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy zgłaszanie się na załączonej karcie uczestnictwa w terminie do 21 października 2022 roku (liczba osób uczestniczących stacjonarnie ograniczona, o udziale organizatorzy poinformują do dnia 25.10.2022).

Organizatorzy zapewniają bezpłatne zakwaterowanie w okresie od 17.XI (czwartek) do 21.XI (poniedziałek) 2022 roku.

Materiały pokonferencyjne

Materiały pokonferencyjne zamierzamy wydać w formie książkowej. Dlatego też prosimy osoby zamierzające wygłosić na konferencji referat lub informację o formach promocji Polski poprzez działalność artystyczną i kulturalną w swoim środowisku o przesłanie swego wystąpienia na piśmie w terminie do 30 października 2022r. na adres wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl.

O nadsyłanie informacji o swej działalności prosimy także inne organizacje, instytucje i osoby prywatne zajmujące się za granicą promocją kultury polskiej, które chciałyby aby informacje te także znalazły się się w planowanym przez nas wydawnictwie.


Mariusz Grudzień
Wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Do pobrania:


karta zgłoszenia na konferencjęRamowy program konferencji


przyjazdy uczestników konferencji


MIEJSCE: Uniwersytet Rzeszowski    ZOBACZ NA MAPIE

DO OBIADU

OTWARCIE
REFERATY

PO OBIEDZIE

REFERATY I INFORMACJE

PO KOLACJI

ZWIEDZANIE RZESZOWSKICH PIWNIC

MIEJSCE: Uniwersytet Rzeszowski    ZOBACZ NA MAPIE

DO OBIADU

INFORMACJE I DYSKUSJA

PO OBIEDZIE

DYSKUSJA
PRZYJĘCIE WNIOSKÓW
ZAMKNIĘCIE OBRAD


PO KOLACJI

MIEJSCE: Wojewódzki Dom Kultury    ZOBACZ NA MAPIE

30-lecie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Domu Polonii w Rzeszowie
Koncert zespołu ,,Suszanie” /Czechy / - ośmiokrotnego uczestnika ŚFPZF

CAŁY DZIEŃ

PROGRAM TURYSTYCZNY

DO POŁUDNIA

WYJAZD UCZESTNIKÓW
KILKA SŁÓW O FESTIWALU
Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie

Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie to największa impreza polonijna organizowana od 1969r.

ŚFPZF odbywa się w Rzeszowie od 1969 roku, zazwyczaj co trzy lata, w pierwszym wakacyjnym miesiącu. Jest jedną z największych tego typu imprez na świecie i wyróżniającą się wśród innych zarówno liczbą uczestników, jak i przede wszystkim formułą artystyczną, która umożliwia wszystkim zespołom wspólne, podczas jednego koncertu, zaprezentowanie się publiczności. Wspólny występ pozwala też zintegrować się uczestnikom i poznać wzajemnie, a także poznawać kulturę kraju przodków.

Szczęśliwy przypadek

O jego zorganizowaniu zdecydował przypadek, do którego nawiązuje jedna z pieśni śpiewanych w czasie imprezy przez uczestników festiwalu „Trochę z przypadku”. Pomysł przedsięwzięcia związany jest z pobytem w Rzeszowie zespołu „Krakus” z Genk w Belgii, który przyjechał na zaproszenie zespołu folklorystycznego „Bandoska” z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Wtedy to zrodził się pomysł realizacji cyklicznych spotkań polonijnych zespołów folklorystycznych i zaproszenia do udziału w nim większej liczby Polonusów.W pierwszym festiwalu, który odbył się dwa lata później, uczestniczyło 12 zespołów z Europy i jeden z USA. Pozwoliło to nazwać imprezę światową. Jej głównymi inicjatorami byli: rzeszowski dziennikarz Lubomir Radłowski, ówczesny dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury Czesław Świątoniowski oraz rzeszowski choreograf i animator kultury Roman Broż. Trwał aż trzy tygodnie a koncerty odbywały się między innymi na scenie teatru im. Wandy Siemaszkowej. O festiwalu dużo pisała ówczesna prasa. Do dziś zachowały się artykuły, w których podkreślano znaczenie takiego związku Polonii z macierzą i fotograficzna dokumentacja kolejnych prób i koncertów.

Festiwal zyskał aprobatę szczególnie starszego pokolenia emigrantów, według których impreza stała się elementem motywującym młodzież polonijną do przejmowania narodowych i ludowych tradycji. Prezentowanie na obczyźnie polskiego folkloru pozwalało również przełamywać bariery związane z nieznajomością języka. Mieszkańcom krajów osiedlenia spodobał się polski folklor, bogate i ciekawe zwyczaje, żywiołowa muzyka i tańce, bogate stroje.

Następne festiwale nabierały rozmachu, a ich rozwojowi sprzyjał brak konkurencyjnych imprez polonijnych, które umożliwiałyby zaprezentowanie własnych sukcesów i porównanie umiejętności. W drugim spotkaniu Polonii z zagranicy uczestniczyło już dziesięć zespołów więcej, a w następnym liczba wzrosła do 27 grup. W ciągu kolejnych lat liczba uczestników ciągle rosła, i na VII festiwalu osiągnęła szczyt - do Rzeszowa przyjechało 46 grup, wszystkie jednak z zachodniej Europy i zza oceanu.

Przełomowym stał się VIII festiwal w 1989 roku. Na 20-lecie imprezy po raz pierwszy przyjechali Polonusi z terenów b. ZSRR - z Litwy. W następnym festiwalu Polonię zza wschodniej granicy reprezentowało już sześć grup - z Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Rosji i Ukrainy.Festiwal inspiruje

Impreza stała się też dla zespołów polonijnych inspiracją do podejmowania innych, wspólnych działań, m.in. łączenia się w stowarzyszenia, jak np. powołane w trakcie rzeszowskich festiwali: Światowa Rada Polonijnych Zespołów Folklorystycznych i Stowarzyszenie Polskich Tańców Ludowych w Ameryce Północnej – zrzeszające po kilkadziesiąt zespołów. Podobną inspirację miały też festiwale zespołów polonijnych w Anglii, Brazylii, Francji, Kanadzie, na Litwie, w Rosji, Szwecji, na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii i USA.

Festiwale spełniają również funkcję edukacyjną, wynikającą z zapotrzebowania zespołów, które - przy okazji pobytu na tej imprezie – otrzymywały pomoc metodyczną zawodowych choreografów i muzyków oraz porady etnografów dotyczące kostiumów, repertuaru. W związku z tym narodziły się różnego rodzaju szkolenia polonijnych animatorów kultury, takie jak kursy i warsztaty, i coroczne szkolenia. Olbrzymie zainteresowanie uczestnictwem w imprezie sprawiło, że w 1992 r. wyłączono z niej dzieci, dla których od tamtego czasu, organizowany jest odrębny festiwal w Iwoniczu-Zdroju.ORGANIZACJA KONFERENCJI

ORGANIZATOR

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Rzeszowski
Wojewódzki Dom KulturyZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."
PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA