KRAKOWSKI ODDZIAŁ

STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"


Ważnym kierunkiem działalności Krakowskiego Oddziału jest promocja artystów polskiego pochodzenia wśród mieszkańców i turystów Krakowa. W zabytkowych salach Domu Polonii odbywają się występy solistów i chórów, przedstawienia małych form teatralnych oraz koncerty fortepianowe. Polonijne zespoły folklorystyczne prezentują się w ramach różnych festiwali i przeglądów artystycznych organizowanych na Rynku Głównym w Krakowie.

GALERIA DOMU POLONIII W KRAKOWIE

Galeria Domu Polonii prezentuje rocznie około dziesięciu wystaw malarzy polskiego pochodzenia reprezentujących różne kierunki i style, a także wystawy fotograficzne dokumentujące losy Polaków poza granicami kraju.


AKTUALNOŚCI W KRAKOWSKIM ODDZIALEProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy
Polonii i Polakom za granicą.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów