SWP
2024-03-26 Trzecia rocznica uwięzienia Andrzeja Poczobuta - akcja solidarności z Białymstoku Polska

W Białymstoku 25 marca 2024 - jak co miesiąc - odbyła się akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem - tym razem w trzecią rocznice jego uwięzienia. Do lutego ma być przetrzymywany w izolatce w Nowopołocku - nie docierają do niego leki, ani środki czystości czy też żywność.

Podczas spotkania stanowisko Senatu w sprawie jego uwolnienia przekazał koordynator do spraw Polaków i Polonii za granica w Senacie Robert Tyszkiewicz. Senat podczas 8. posiedzenia jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta. „Senat RP z całą mocą potępia ten haniebny akt pogwałcenia praw człowieka oraz elementarnych praw mniejszości narodowych i żąda od władz białoruskich niezwłocznego uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Senat RP wyraża najwyższe uznanie dla niezłomnej walki Andrzeja Poczobuta o prawo do polskości i wolności na Białorusi. Wyrażamy pełną solidarność z jego rodziną i wszystkimi, którzy walczą o jego uwolnienie”

"Jedyne, co możemy w tej sytuacji robić, to być razem i pamiętać. Na wszystkich możliwych szczeblach mówić o tym, że nasz kolega siedzi w więzieniu, że w więzieniu siedzi ponad 1,7 tys. więźniów politycznych i ta liczba każdego dnia rośnie" — mówił wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.

"Co my możemy zrobić dla Andrzeja? Mówić o nim, nie zapominać, pisać listy, kartki, spotykać się na akcjach solidarnościowych i modlić się. Czy to jest dużo? Nie, ale dla Andrzeja to bardzo ważne" — dodała działaczka ZPB Maria Ciszkowska

Wśród uczestników akcji był też były konsul RP w Grodnie Jarosław Książek, który podkreślał, że "każdy głos w obronie Andrzeja Poczobuta się liczy".

Dajemy czytelny sygnał, że przez tysiąc dni nie zapomnieliśmy o Andrzeju i innych więźniach, a Andrzej stał się już symbolem” - mówiła prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska, współorganizatorka comiesięcznych spotkań solidarności.
W poniedziałek też Rada Miasta Białystok przyjęła stanowisko w sprawie Andrzeja Poczobuta. Radni domagają się jego uwolnienia, a rząd Polski i innych państw Unii Europejskiej wezwali do wzmożenia działań w tej sprawie. Andrzej Poczobut odbywa karę w nieludzkich warunkach noszących znamiona tortur . Dziennikarz nie może zobaczyć się z bliskimi, nie ma prawa do otrzymywania paczek żywnościowych i niezbędnych leków. Od miesięcy jest przetrzymywany w specjalnej celi i karcerze, a stan jego zdrowia stale się pogarsza - podkreślono w uchwale. "Rada Miasta Białystok domaga się zaprzestania tych haniebnych represji i wzywa władze białoruskie do niezwłocznego uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Rada Miasta Białystok wyraża najwyższe uznanie dla niezłomnej walki Andrzeja Poczobuta o prawo do zachowania tożsamości, języka, kultury i tradycji przez mniejszość polską na Białorusi" . Samorządowcy zapewnili również, że wszyscy mieszkańcy Białorusi, którzy szukają ucieczki od represji, mogą czuć się w Białymstoku bezpiecznie. "To bardzo ważne dla nas w sytuacji, kiedy na Białorusi już od czterech lat trwają represje, których skala niestety tylko rośnie, liczba więźniów politycznych tylko rośnie i możliwości normalnego funkcjonowania nie ma nikt, w tym mniejszość polska"- mówił obecny na sesji rady wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.


Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi 8 lutego 2023 roku został skazany przez łukaszenkowski sąd na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "podżeganie do nienawiści" i "rehabilitację nazizmu", a także „wzywanie do wprowadzenia sankcji”.

Akcje solidarności odbywają się w Białymstoku od czerwca 2021 r., w centrum miasta, na skwerze przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki. Początkowo były to akcje wsparcia dwóch osób: Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Po wyjściu prezes Związku Polaków na Białorusi z aresztu, uczestnicy comiesięcznych spotkań solidaryzują się z Poczobutem.

Korespondencja filmowa: Jan Roman

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów