SWP
2024-04-15 VII Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki 'Opole 2024" Polska

Organizatorzy VII Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki 'Opole 2024"ogłaszają z dniem 15.04.br rozpoczęcie oficjalnego naboru uczestników do udziału w tegorocznej edycji tego wielkiego, artystycznego wydarzenia polonijnego. Szczegóły w regulaminie tegorocznego festiwalu, który zamieszczamy poniżej.

REGULAMIN VII POLONIJNEGO FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI
„Opole 2024” – termin: 4.07-7.07.2024r.

I Główny Organizator: Opolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

II Współorganizatorzy: Rada Polonii Świata, Rozgłośnia Polskiego Radia w Opolu, Urząd Marszałkowski w Opolu, Urząd Miasta Opola.

III. CEL FESTIWALU: Popularyzacja polskiego dziedzictwa muzyczno-wokalnego wśród polonijnych wykonawców, promocja twórczości polonijnej w kraju, kreowanie więzi z Macierzą, integracja artystycznych środowisk polonijnych.

IV. UCZESTNICY: Pełnoletni Polacy mieszkający za granicą, soliści i zespoły.

V. ZASADY UDZIAŁU:

 1. Udział w festiwalu należy zgłosić najpóźniej do 15 czerwca 2024r. nadsyłając wypełnioną kartę uczestnika wraz z trzema piosenkami w formacie MP3 na adres: festiwalpolonijny.opole@gmail.com
 2. Repertuar: a/ rozrywkowy b/ patriotyczny c/ w stylu folk. Jedna z tych trzech piosenek może być autorska ( własny tekst lub muzyka i osobiste wykonanie).
 3. Uczestnicy Festiwalu zapewniają sobie własny akompaniament lub podkład muzyczny
 4. Wpisowe VII Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki wynosi 600 zł. dla wykonawców.
  Wpłaty na konto PL 11 2490 0005 0000 4600 7288 2245,
  Swift / bic ALB PPLPW Alior Bank SA. Pl,
  dopisek :"Festiwal Polonijny 2024. ",
  po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia o zakwalifikowaniu do udziału w festiwalu. Wpłat należy dokonać najpóźniej do 1 lipca br.

Organizatorzy zapewniają gościom festiwalowym noclegi oraz dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacje.

V. UWAGI ORGANIZACYJNE: Uczestnicy VII PFPP przyjeżdżają do Opola na własny koszt oraz ubezpieczają się na czas pobytu w Polsce we własnym zakresie. Każdy wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w koncertach zgodnie z harmonogramem i wskazaniami organizatorów festiwalu. JURY , podczas koncertu konkursowego w dniu 5.07. br, zdecyduje komu przyznać nagrodę Grand Prix Festiwalu.

VI. -Nagroda Grand Prix wynosi 8 000 zł. (brutto). Wszyscy wykonawcy festiwalu otrzymują dyplomy, oraz zestawy upominkowe

VII. Organizatorzy mają prawo do rejestracji, odtwarzania i rozpowszechniania zarejestrowanego materiału na dostępnych nośnikach dźwięku oraz publikacji wizerunku. IX. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o ile wystąpi taka konieczność. O każdej zmianie uczestnicy festiwalu będą powiadomieni poprzez profil na Facebooku : „Festiwal Polonijny.”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów