STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

PISMO POŚWIĘCONE
POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄWSPÓLNOTA POLSKA

PISMO POŚWIĘCONE POLONII I POLAKOM
ZA GRANICĄ

Kwartalnik wydawany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” adresowany jest do członków oraz odbiorców działań Stowarzyszenia. Czasopismo ukazuje się od 27 lat: najpierw w formie biuletynu informującego o działaniach Polonii i Polakach za granicą, następnie w formie profesjonalnego magazynu. Obecnie kwartalnik w dużej mierze stanowi zapis działalności Stowarzyszenia obejmującej swoim zasięgiem ośrodki diaspory na całym świecie oraz kwestie poświęcone Polonii i Polakom za granicą.

REDAKCJA

Redaktor naczelny: Tomasz Różniak

Redakcja techniczna, projekt, skład, DTP:
Polonijna Agencja Informacyjna

DANE TELEADRESOWE

Wspólnota Polska. Pismo poświęcone Polonii i Polakom za granicą
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
tel. +48 22 556-90-02
e-mail: redakcja@swp.org.pl


Wydanie kwartalnika „Wspólnota Polska” w latach 2017-2018 sfinansowano ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach opieki nad Polską i Polakami za granicą.

Wydanie kwartalnika „Wspólnota Polska” w latach 2019-2023 sfinansowano o ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Publikacje wyrażają jedynie poglądy autora/ów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


DLA AUTORÓW – ZASADY WSPÓŁPRACY- WIĘCEJ INFORMACJI


Zapraszamy Państwa do współpracy jako Autorów. Zależy nam na pozyskaniu wartościowych tekstów dotyczących Państwa bieżącej i historycznej działalności na rzecz Polonii i Polaków. Ważne jest, aby teksty miały analityczny charakter (nie tylko opisowy), dotyczyły danego zjawiska ujętego problemowo oraz aby ich styl miał charakter artykułów, które będą chętnie czytane przez odbiorców (ciekawe teksty „do czytania”). Tematyka artykułów jest bardzo szeroka, odnosi się do następujących zagadnień:

  • Jak prezentuje się obecnie sytuacja podejmowanego tematu? (np. kultura polonijna, nauka, sprawy społeczno-polityczne, historia Polaków i Polonii etc.), ze zwróceniem uwagi także na zagrożenia bądź słabe strony.
  • Jakie działania powinny zostać realizowane w przyszłości, by zachować polskość w Państwa otoczeniu?
  • Państwa refleksje własne na temat podejmowanego tematu.

Artykuły te będą stanowić także promocję Państwa działalności. Redakcja przewiduje honorarium dla Autorów oraz przyznaje sobie możliwość nieopublikowania materiałów, jeśli będzie taka decyzja Redaktora naczelnego.

Prosimy o przesłanie artykułów do 4-5 stron w pliku doc lub docx (około 12000 znaków ze spacjami) przez cały rok na adresy:
redakcja@swp.org.pl, swp@swp.org.pl

Będziemy wdzięczni za dołączenie fotografii i materiałów ilustrujących artykuły w dobrej rozdzielczości.

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do skracania i edytowania tekstów. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Redakcja nie odpowiada za treść płatnych reklam.2023
NR 1 ILOŚĆ POBRAŃ:NR 2 ILOŚĆ POBRAŃ:NR 3/4 ILOŚĆ POBRAŃ:


ŁĄCZNA ILOŚĆ POBRAŃ NUMERÓW Z 2023 ROKU:


2022
2021
NR 1 ILOŚĆ POBRAŃ:NR 2 ILOŚĆ POBRAŃ:NR 3 ILOŚĆ POBRAŃ:NR 4 ILOŚĆ POBRAŃ :


ŁĄCZNA ILOŚĆ POBRAŃ NUMERÓW Z 2021 ROKU:


2019-2020
2015 - 2018
2014201320122010 - 201120092008
2007
20062005
2004
2003
20022001

2000

1999


1998

1997

1996

1995

1994
1993
1992

1991


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów