OGŁOSZENIAUprzejmie informujemy, iż:


WIELKOPOLSKA

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się 18 października br., na godz. 18.30 w Domu Polonii, Stary Rynek 51, Poznań.

ZACHODNIOPOMORSKIE

Walne Zebranie Członków Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się 18.10.2019 r.(piątek) o godz. 18.00 (pierwszy termin), godz. 18.15 (drugi termin).
Miejsce zebrania: Gryfino, Urząd Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Walne Zebrani Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się 19 października 2019r. w Domu Polonii w Ostródzie (ul. Pieniężnego 6, 14-100)
o godzinie 11:00 (pierwszy termin), godz. 11:15 (drugi termin).

DOLNOŚLĄSKIE

Walne Zebrania Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się 24 października 2019 r. o godz. 17.00 (1 termin), o godz. 17.30 (2 termin).
Zebranie odbędzie się we Wrocławiu, w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Szewska 49/50, sala nr 13 (parter, po prawej stronie)

ŚWIĘTOKRZYSKIE

ZMIANA TERMINU
Uprzejmie zawiadamiam o odwołaniu dzisiejszego Walnego Zebrania Delegatów Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Powodem jest informacja od członków naszego Oddziału o niemożliwości uczestniczenia w dzisiejszym WZD.
Inna data Zebrania, uwzględniająca obowiązujące terminy, zostanie ustalona po konsultacjach z członkami Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. O podjętych decyzjach dotyczących WZD naszego Oddziału poinformujemy Dyrekcję Biura Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

PIERWOTNA INFORMACJA:
Walne Zebranie Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" zostało zaplanowane na 25 października 2019r., godz. 17.00, w sali konferencyjnej Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", Kielce, ul. Planty 16A, V piętro.

ŁOMŻA

Walne Zebranie Oddziału SWP w Łomży Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się 25 października 2019 r. o godzinie 16.00 w Restauracji Amadeus ul. Przykoszarowa 16

SIEDLCE

Walne Zebranie Oddziału w Siedlcach Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się 28 października (poniedziałek) o godz. 17.00 (pierwszy termin), godz. 17.30 (drugi termin)
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta (parter) przy Placu Niepodległości.

ZAMOŚĆ

Walne Zebranie Oddziału w Zamościu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się 28 października 2019r. o godz. 16:00 w biurze przy ul. Peowiaków 7A w Zamościu.

WARSZAWA

Walne zebranie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się 28 października o godz. 16.30 (pierwszy termin) i godz. 17.00 (drugi termin)
w Domu Polonii w Warszawie w Sali Zielonej (przyziemie).

LUBLIN

Walne Zebranie Oddziału w Lublinie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się 28 października o godz. 16.30 w Domu Polonii w Lublinie, ul. Rynek 18, I. p.

PÓŁNOCNOMAZOWIECKIE

Walne Zebranie Oddziału Północnomazowieckiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się 29 października o godz. 17 w Domu Polonii w Pułtusku.

GDAŃSK

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Gdańsku, połączone z wyborami delegatów,
odbędzie się dnia 30.10.2019 o godz. 18 -I termin, godz. 18.15 - II termin.
Miejsce - "Dom Kresy", Al. Grunwaldzka 5, Gdańsk.

LUBUSKIE

Walne Zebranie Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się 30 października 2019 roku w siedzibie Oddziału w Gorzowie Wlkp. , ul. 29 Stycznia 30
o godz. 16.00 (I termin), 16.30 (II termin).

KUJAWSKO-POMORSKIE

Walne Zebranie członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się w Toruniu w dniu 26 września br. - godz. 10:00 -1 termin;
10:30 drugi termin, w siedzibie Oddziału - ul. Gagarina 34/36

GÓRNOŚLĄSKIE

Walne Zebranie członków Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się 5 listopada 15.45 (I termin), 16.15 (II termin),
Katowice, ul. Krasińskiego 8, sala 119, I p. (Politechnika Śląska)

PODLASKIE

Walne Zebranie członków Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
odbędzie się 5 listopada o godz. 17.00 w sali wystawowej Domu Kultury 'Śródmieście" przy ul. Kilińskiego 13

CZĘSTOCHOWA

Spotkanie wyborcze Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Częstochowie
odbędzie się w dniu 22 października 2019r. o godz. 16.00.
w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Jana Pawła II 126/130,