SPORT
WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJ
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego

31 marca 2022 roku na posiedzeniu Zarządu PKOL
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zostało przyjęte w poczet członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
POLONIA – ŁĄCZY NAS SPORT

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku swej działalności wspiera aktywność Polonii i Polaków za granicą w rożnych formach. Sport zajmuje jedną z czołowych pozycji. Przez 30 lat Stowarzyszenie zorganizowało setki tego typu wydarzeń - igrzyska, turnieje, mistrzostwa, rozgrywki, spartakiady, zawody, mitingi, obozy sportowe - zarówno w kraju, jak i za granicą.

Przeprowadzamy imprezy cykliczne – jak chociażby Letnie i Zimowe Igrzyska Polonijne, Polonijne Biegi Niepodległości, jak też inicjujemy nowe będące efektem postulatów Polonii z całego świata. Przykładem są Międzynarodowe Mistrzostwa Żeglarskie w Gdyni.

„Wspólnota Polska” konsekwentnie - dzięki środkom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - promuje polonijny ruch sportowy i wspiera kluby i organizacje, bo ich udział w imprezach o charakterze globalnym przyczynia się do integracji sportowej Polonii świata.

Sport stanowi też czynnik konsolidujący życie naszych rodaków poza ojczyzną, buduje więzi międzyludzkie i międzypokoleniowe, jak też aktywizuje zwłaszcza młode pokolenie, pełniąc istotną rolę w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu charakteru, wreszcie w samej edukacji.

Sportowcy w biało-czerwonych barwach nie tylko promują Polskę poza granicami kraju, ale także umacniają własne poczucie tożsamości narodowej, stając się w naturalny sposób ambasadorami polskości w miejscu zamieszkania. Ze względu na wszystkie wymienione walory Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postrzega sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię.

Co roku w organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Polsce minimum 12 polonijnych wydarzeniach sportowych bierze udział ponad 4000 sportowców z 32 krajów, 50 organizacji i klubów ze wszystkich kontynentów rywalizując w minimum 26 dyscyplinach.

ŚWIATOWE LETNIE IGRZYSKA POLONIJNE I ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE

Największymi są igrzyska odbywające się na przemian co dwa lata gromadzące każdorazowo średnio od 1000 do 1500 zawodników. Są to Światowe Letnie Igrzyska Polonijne i Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne. Partnerem Igrzysk jest Polski Komitet Olimpijski (PKOL) zapewniający stosowny poziom merytoryczny zawodów oraz fundującym puchar fair play prezesa PKOL dla zawodnika wyróżniającego się postawą sportową względem konkurentów.

Historia igrzysk polonijnych rozpoczęła się w 1933 roku, kiedy to podczas V Zjazdu Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy, postanowiono zorganizować w ojczyźnie I Polonijne Igrzyska Sportowe. II wojna światowa i niechęć do nich w czasach PRL sprawił, że do idei polonijnych igrzysk wrócono dopiero po wielu latach. W latach 90. pierwszy prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, prof. Andrzej Stelmachowski, wskrzesił Światowe Igrzyska Polonijne i od tamtego czasu stały się wydarzeniem cyklicznym.

Ostatnie, XX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne odbyły się w 2021 roku w Pułtusku, natomiast XV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne na przełomie lutego i marca 2022 roku w Wiśle. Zawodnicy mieli do wyboru cała paletę dyscyplin.

Wśród konkurencji zimowych są to, między innymi, biegi narciarskie, narciarstwo alpejskie, nordic walking, wielobój łyżwiarski, short track, snowbording, hokej i zimowe turnieje rodzinne. Konkurencje letnie to, między innymi, badminton, bieg na 5 km, brydż, futsal, golf, kolarstwo mtb, koszykówka, lekkoatletyka, konkurencje biegowe oraz konkurencje techniczne, nordic walking, pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, ringo, siatkówka, siatkówka plażowa, strzelectwo, szachy, tenis stołowy, tenis ziemny, letni turniej dziecięcy, letni turniej rodzinny, żeglarstwo. Nagradzane są zarówno wyniki indywidualne w poszczególnych kategoriach wiekowych, jak i drużynowe.

Oprócz rywalizacji sportowej program Igrzysk obfituje w szereg wydarzeń kulturalnych. Spotkania z wybitnymi polskimi sportowcami, olimpijczykami, wieczory tematyczne poświęcone Polonii, wycieczki krajoznawczo - historyczne. Ich katalog zmienia się wraz z potrzebami i zainteresowaniami przybywających na zawody.

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IM. JANA STYPUŁY

Ważnym wydarzeniem są Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły - mająca wieloletnią tradycję. Impreza odbywająca się w Łomży skierowana jest do młodej Polonii w wieku 10-15 lat. W Igrzyskach, ze względu na walor integracyjny, bierze udział również młodzież polska ze szkół łomżyńskich. W dotychczasowych edycjach startowało już ponad 12 tysięcy młodych sportowców. XXI Jubileuszowe Igrzyska Młodzieży Szkolne odbyły się w 2021 r. Łomży gromadząc 125 młodych Polaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Irlandii i Kazachstanu. Przez tydzień rywalizowali w 10 dyscyplinach sportowych: lekkiej atletyce, pływaniu, strzelectwie sportowym, zapasach, szachach, piłce nożnej, piłce siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym oraz tenisie ziemnym. W czasie wolnym uczestnicząc w wycieczkach turystyczno- krajoznawczych.

Nowy akcentem jest włączenie do programu zawodów inicjowanego przez Wspólnotę Polską Biegu Niepodległości na dystansie 966 i 1918 m. - w zależności od wieku).

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „YOUNG FOOTBALL CUP”

Międzynarodowy coroczny turniej piłki nożnej „YOUNG FOOTBALL CUP” w Pułtusku to impreza ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży. Od pierwszej edycji wzięło w niej udział ponad 900 młodych piłkarzy z 14 krajów. Każdego roku poza uczestnikami polonijnymi zapraszane są także drużyny z Polski. Dodatkową atrakcją są spotkania z polskimi olimpijczykami i zawodnikami czołowych polskich klubów piłkarskich, co dla młodych adeptów jest wyjątkowym wydarzeniem.

W XII edycji Turnieju w październiku 2020 roku wzięło udział 40 młodych piłkarzy w wieku 9-16 lat z Ukrainy, Kazachstanu i Polski.

Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej w Gdyni to zawody stosunkowo młode, bo w 2020 roku odbyła się dopiero druga ich edycja. Rozgrywany na obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zgromadził męskie drużyny polskie i polonijne z Austrii i Czech. W 2019 roku były to polonijne żeńskie reprezentacje z Białorusi, Kazachstanu i Litwy.

Uczestnictwo w zawodach wiąże się z możliwością zwiedzania Trójmiasta – poznania jego historii zwłaszcza w aspekcie polskich tradycji historycznych.

MIĘDZYNARODOWE BIEGI IRENY SZEWIŃSKIEJ

Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej w Pułtusku to kolejna popularna i odbywająca się od wielu lat impreza lekkoatletyczna. Wydarzenie na stałe weszło do sportowego kalendarza Mazowsza i jego ranga ciągle rośnie. Potwierdza to liczba organizacji i zawodników zgłaszanych do biegu. W ostatnich latach liczba zainteresowanych przekroczyła 1000.

Patronat naszej najwybitniejszej sportsmenki zobowiązuje, toteż pomimo niesprzyjających masowym imprezom warunkom panującym w 2020 roku odbyły się 17. już zawody, w których – w ścisłym reżimie sanitarnym – uczestniczyła reprezentacja Ukrainy, Kazachstanu, Rosji, Białorusi oraz zawodniczy z Polski w liczbie 210.

POLONIJNE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI 1918

Wydarzenia sportowe dla Polonii i Polaków z zagranicy odbywają się nie tylko w kraju.

Największą masową imprezą, która zdobywa systematycznie popularność są zainicjowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Polski Komitet Olimpijski -w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę - Polonijne Biegi Niepodległości 1918.

Zarówno rocznicowy charakter związany z podstawowym dla naszej państwowości wydarzeniem jakim było odzyskanie niepodległości, jak też formuła sportowa, pozwalająca włączyć się wszystkim w to przedsięwzięcie - bez względu na wiek i kondycję - sprawiły, że Biegi od 2020 roku odbywają się powszechnie na wszystkich kontynentach.

Polskie środowiska wspierane organizacyjnie i promocyjnie przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – mobilizują rzesze chętnych do tej swoistej manifestacji patriotyzmu wyrażonego z trudzie pokonania 1918 metrów.

Dość powiedzieć, że w 2020 roku, w mrozie i upale, w słońcu lub deszczu, bywało, że w objęciach polarnej nocy - w zależności od strefy klimatycznej, w Polonijnych Biegach Niepodległości wzięło udział ponad 2000 osób, na czterech kontynentach, w 14 krajach, przy czym w ich przebieg zaangażowały się 23 organizacje polonijne w 30 miejscowościach. Nie ma lepszej manifestacji dumy z polskości niż biegacz w biało-czerwonych barwach wytrwale przemierzający dystans na chwałę Rzeczypospolitej.

Z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Polski Komitet Olimpijski zainicjowały Bieg Niepodległości na całym świecie 1918-2021. Już po raz drugi do sportowego upamiętnienia Niepodległej włączyły się Spotkania Polonijne organizując polonijny Bieg Niepodległości on-line.

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POLONIJNYCH KLUBÓW I ORGANIZACJI NA ŚWIECIE

Sport polonijny to nie tylko wielkie zawody. Aby mógł się rozwijać niezbędne jest dofinansowanie działalności polonijnych klubów i organizacji na świecie. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dzięki środkom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udziela wsparcia wielu takim przedsięwzięciom.

Przykładem są przedsięwzięcia na czeskim Zaolziu. Polonijny Mityng Siatkarski Zaolzie oraz Nordic Walking Beskidy mają na celu ożywienie - poprzez sport - polskiej społeczności na tamtych terenach. Pomysłodawcą i realizatorem jest Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy -TBK– sekcja sportowa. W mitingu siatkarskim, w 4 dniowej imprezie wzięło udział 40 uczestników z Czech oraz Litwy i Austrii. Rywalizujących w nordick walkingu 45 polonijnych uczestników z Czech, Litwy, Austrii i Węgier obiecało powrócić tam za rok w jeszcze lepszej formie sportowej.

Dzięki dofinansowaniu możliwa była organizacja zawodów, turniejów sportowych i rozgrywek w piłce halowej, nożnej, siatkówce polskiego klubu sportowego "Sokół" na Białorusi działający przy Związku Polaków na Białorusi. Dziewięć drużyn składających się z dzieci i młodzieży w wieku do 10- 14 lat – łącznie 200 osób, przez cztery miesiące rywalizowało o miano najlepszej polskiej drużyny na Białorusi.

Tradycja Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" na Litwie sięga początków odrodzonej Rzeczypospolitej. Reaktywowana w 1991 organizacja skupiająca 120 osób, działająca na terenie rejonu solecznickiego į wileńskiego stanowi jego godną kontynuatorkę. Towarzystwo ma swoje drużyny w siatkówce, koszykówce, ringo, piłce nożnej, piłce ręcznej. Dzięki wsparciu finansowemu - w ramach projektu „Polonia – łączy nas sport” - zakupionych zostało 15 kompletów strojów sportowych dla członków.

Jesienią 2020 roku niekomercyjna organizacja „Dom Polski” w obwodzie kaliningradzkim zorganizowała dwudniową spartakiadę - zawody dla dzieci i młodzieży w lekkoatletycznych konkurencjach indywidualnych i grupowych. Odbył się także turniej szachowy. Łącznie udział w wydarzeniu wzięło 30 uczestników co było możliwe dzięki dofinansowaniu z projektu „Polonia – łączy nas sport”.

Hiszpańskie środowisko polonijne słynie ze swojej aktywności. Od 12 lat przy Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Mówiących po Polsku POLONICA działa sekcja piłki halowej. Treningi odbywają się w ciągu roku szkolnego 3 razy w miesiącu pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Jedyne czego oprócz zapału brakowało to jednolitego ubioru reprezentacji. Również w tym przypadku z pomocą przyszedł projekt „Polonia – łączy nas sport”, w ramach którego zakupiono 12 kompletów strojów dla członków drużyny.

Wodniackie zamiłowania naszych rodaków z Litwy skupionych wokół Domu Kultury Polskiej w Wilnie owocują corocznymi, organizowanymi od 10 lat spływami kajakowymi, które cieszą coraz większym zainteresowaniem. Może to echo słynnych wypraw naszego wielkiego Polaka świętego Jana Pawła II? Cóż jednak, gdy brakuje sprzętu? Tu znowu dzięki projektowi pojawiła się możliwość zakupu 6 kajaków z osprzętem. Nic już nie stoi na przeszkodzie, aby w imprezie brać mogła udział większa liczba chętnych.

Argentyńska piłka nożna ma swoją chlubną kartę w historii futbolu. W nawiązaniu do tych tradycji środowiska polonijne nie mogą odstawać od miejscowych zwyczajów. Polski Ośrodek Młodzieżowy w Burzaco jako sekcja Związku Polaków w Argentynie jest współzałożycielem klubu piłki nożnej Polonia FC. W zajęciach prowadzonych pod okiem trenera polskiego pochodzenia szkoli się około 140 chłopców. W ramach projektowego dofinansowania w 2020 r. zostały częściowo pokryte koszty uczestnictwa w turniejach, wynajem boiska oraz obsługa techniczna.

Skoro mówimy o tradycji, to Klub Sportowy „Pogoń Lwów” sięga swoimi korzeniami początku XX wieku. Początkowo założony jako Klub Gimnastyczno-Sportowy od roku 1907 posiada nazwę „Pogoń” Lwów. Klub przestał istnieć wraz z wybuchem drugiej wojny światowej i został odrodzony w 2009 r. z inicjatywy lwowskiej młodzieży polskiego pochodzenia. Od tego czasu jednym z obiektów sportowych wynajmowanym przez Klub jest stadion „Politechnik na którym trenuje około 300 zawodników. W ramach projektu „Polonia – łączy nas sport” zostały pokryte koszty utrzymania murawy stadionu.

W ten to sposób, po krótce, próbowaliśmy przybliżyć Państwu przedsięwzięcia sportowe, które organizuje lub wspiera Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Wszystkim im przyświeca jedna idea – sport jest płaszczyzną, na której realizować można harmonijnie zarówno rozwój osobisty, wychowanie patriotyczne jak i promocję wartości, które konstytuują nas jako Polaków, zwane niekiedy tożsamością narodową.

WSPÓŁPRACA Z PKOL

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od wielu lat współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim, wspólnie są organizowane różne wydarzenia. 21 grudnia 2021 roku podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się podpisanie umowy o współdziałaniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, określającą główne obszary oraz sposoby ich współdziałania na rzecz współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Umowa została podpisana kierując się dobrem obywateli polskiego pochodzenia i Polaków żyjących poza granicami Kraju oraz dążeniem do uczynienia działalności krzewiącej ideę olimpijską, popularyzującej sport i rekreację istotnej płaszczyzny zbliżającej Polonię do Polski oraz aktywizującej i integrującej ją w krajach jej zamieszkania.


Tak więc: POLONIO – ŁĄCZY NAS SPORT


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów