XX Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
im. Jana Stypuły w Łomży


Rozpoczęły się XX Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły organizowane przez Oddział w Łomży Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz miasto Łomża.

Igrzyska Polonijne łączą rodaków z kraju i zagranicy

Jak co roku w Łomży odbywają się Igrzyska Polonijne. Wprawdzie ze względu na pandemię koronawirusa modyfikacji uległa ich formuła oraz musiały one zostać przeniesione z czerwca na wrzesień, to jednak w sumie weźmie w nich udział około 400 dzieci i młodzieży, z czego ponad połowa będzie pochodziła z zagranicy.

Zadowolenia z faktu organizacji jubileuszowych XX Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej nie kryje Hanka Gałazka, radna Rady Miejskiej Łomży i Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

- Około dziesięć dni temu otwarta została granica z Litwą, co pozwoliło przyjechać do nas młodzieży z tego kraju. A jest duże prawdopodobieństwo, że ze względu na pandemię niebawem ta granica ponownie może zostać zamknięta, dlatego ta młodzież jest szczęśliwa, że choć wakacje odbyły się bez kontaktu z Polską, to przynajmniej teraz na trochę mogą przyjechać do kraju swoich przodków – informuje Hanka Gałazka podając, że jest to najliczniejsza, około stuosobowa grupa uczestników. - Mimo odległości mamy też młodzież z Irlandii, która bardzo chętnie przyjeżdża do naszego miasta. Jest też młodzież z Liceum Polonijnego z Warszawy reprezentująca takie kraje jak Białoruś, Kazachstan, Mołdawia, Rosja i Ukraina – dodaje Hanka Gałązka podkreślając, że w tym roku przypada XX edycja Igrzysk Polonijnych oraz 30 lecie Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W jej ocenie są to ważne daty, które należy odpowiedni upamiętnić.

Również zastępca Prezydenta Andrzej Stypułkowski zauważa, że obecny rok jest szczególny ze względu na zagrożenie koronawirusem. - Zostało odwołanych wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych, dlatego cieszę się, że co prawda w innym terminie i zakresie, ale jednak odbywają się w naszym mieście jubileuszowe XX Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Impreza ta wpisała się już w łomżyński kalendarz wydarzeń. To ważne, że polska młodzież z różnych stron świata po raz kolejny, obok rywalizacji sportowej, ma możliwość kontaktu ze swoją ojczyzną i rówieśnikami – powiedział zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski podkreślając, że do osiągnięcia tego celu Miasto Łomża dołożyło swoją skromną cegiełkę.

Rywalizacja sportowa

W ciągu trzech dni młodzi sportowcy będą spotykali się na obiektach sportowych w Łomży i w Piątnicy. Na Stadionie Miejskim dzisiaj rywalizowali lekkoatleci. W sobotę Szkole Podstawowej nr 1 spotykają się siatkarze i zapaśnicy, w Szkole Podstawowej nr 9 szachiści, a w SP 10 koszykarze. Na Pływalni przy ul. Niemcewicza odbędą się zawody pływackie, piłkarze zmierzą się na Orliku przy ul. Bernatowicza, a w Ekonomiku będzie miała miejsce rywalizacja w tenisie stołowym. Natomiast w niedzielę na strzelnicy w Piątnicy odbędą się zawody strzeleckie. Nie zabraknie także zajęć integracyjnych.


Lekka atletyka już za namiINAUGURACJA IGRZYSKZ Wilna, Dublina i Warszawy do Łomży

Nauczycielka wf i tańca Karolina Kitkowska po raz 5. przyjechała z uczniami z Litwy na Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej do Łomży. Jej 14-letnia córka Kornelia, biegaczka i tancerka Zespołu Energia, jest na turnieju 4. raz i twierdzi, że wcale nie z nakazu mamy czy z obowiązku szkolnego. - Bardzo podoba mi się atmosfera, spotkania, zawody i rywalizacja sportowa - wylicza sympatyczna uczennica Gimnazjum imienia Jana Pawła II z Wilna na inauguracji XX Igrzysk w II LO w Łomży.

Jubileuszowe XX Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej imienia Senatora Jana Stypuły (1931 - 2001), który zainicjował takie spotkania sportowe, zbiegły się w czasie z 30-leciem Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Z okazji "podwójnego jubileuszu" Hanka Gałązka, prezes oddziału Wspólnoty Polskiej w Łomży, wręczała medale okolicznościowe ludziom, którzy kierowani społeczną pasją, sympatią dla Polaków i Polonii za granicą, umiłowaniem sportu, działali od początku na rzecz tego, co w Igrzyskach ucieszy Kornelię Kitkowską: dobrej atmosfery spotkań z rówieśnikami z różnych krajów i rywalizacji z rówieśnikami na bieżniach, skoczniach, matach i boiskach szkół i stadionu.

W hali sportowej II LO w Łomży wśród powitanych z nazwiska przez Sebastiana Jaworowskiego, członka Zarządu Krajowego SWP, znaleźli się trenerzy opiekunowie 9 dyscyplin Igrzysk i laureaci medalu XX- i XXX-lecia zarazem. To między innymi: Tadeusz Zdzienicki (tenis stołowy), Dariusz Węgrowski (koszykówka), Mirosław Skawski (siatkówka), Andrzej Lutrzykowski (zapasy), Jerzy Witkowski (lekkoatletyka) oraz Sławomir Sobociński (szachy). Uroczystego otwarcia 3-dniowego turnieju dokonał w grupie wicewojewoda podlaski Marcin Sekściński, doceniając walory Igrzysk: zdrowe współzawodnictwo, wypoczynek w Ojczyźnie, nawiązywanie kontaktów i podtrzymywanie istniejących znajomości.Kolega Korneli z Gimnazjum JP II w Wilnie Dariusz Błaszkiewicz także po raz 4. gości w Łomży. Biegał w piątek - lecz nie na 600 m, jak Kornelia, tylko na 1000 m. Do miasta nad Narwią lubi z radością powracać. Wycieczka za granicę, gdzie jest wesoło, z każdym można pośmiać się i porozmawiać. - Po polsku - uzupełnia wypowiedź 15-latka 35-letnia Karolina Kitkowska.

Nasi rozmówcy tańczyli, zaś chórek pod kierunkiem Aliny Judyckiej z Progimnazjum JP II w Wilnie zaśpiewał wzruszająco. Reprezentacja młodzieży polonijnej z Wilna to około 100 osób, a w hali na miejscach publiczności liczna była również reprezentacja z Irlandii. Wśród gości oficjalnych zasiadł wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski i skarbnik Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska Tomasz Różniak, również otwierający XX Igrzyska. - Drodzy Młodzie Przyjaciele - zwrócił się skarbnik Różniak do uczestników w hali II LO. Tłumaczył, że coś może raz się zdarzyć, niektórym zdarza się dwa razy, a jak ktoś uparty, to i trzy razy zorganizuje imprezę, ale "tak duże przedsięwzięcie", wymagające "tyle zachodu, tyle partnerstw" to "jedno z największych dzieł Wspólnoty Polskiej". Kiedy składał - jak to określił - "wielkie podziękowania Pani Prezes Hance Gałązce", publiczność sama spontanicznie zaczęła bić brawa. Kontynuatorka dzieła Jana Stypuły usłyszała je kilkakrotnie."Opatrzność nad nami i Igrzyskami czuwa"

W XX Igrzyskach uczestniczy prawie 400 dzieci, w tym ok. 50 uczennic i uczniów Niepublicznego Liceum Polonijnego im. Stanisława Kostki w Warszawie. Pochodzą z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii. Oprócz łomżyńskich burs, gościny użycza im Dom Studenta Rubikon PWSIiP. - Opatrzność nad nami i Igrzyskami czuwa, bo od poniedziałku granice z Litwą i Irlandią mają być objęte kwarantanną - uśmiecha się prezes oddziału Wspólnoty Polskiej w Łomży Hanka Gałązka. Dzień po dniu, im bliżej otwarcia turnieju, przeżywała coraz większe napięcie i niepokój o decyzje sanitarne w ruchu między krajami. Na inauguracji nie zgromadzono wszystkich dzieci i nie będzie spektakularnego koncertu na koniec: medale i puchary będą wręczane po finale każdej dyscypliny.DRUGI DZIEŃ ZAWODÓW

W sobotę można było kibicować młodzieży z zagranicy, Łomży i województwa podlaskiego od godz. 9.: na meczach koszykówki w SP 10 i siatkówki w SP 1 i na pływalni przy Niemcewicza. Miłośnicy szachów mogli obserwować partie od godz. 9. 30 w SP 9. zaś futbolu mieli gwarantowane od godz. 10. emocje na boisku "Orlik" przy ul. Bernatowicza, zapasów - w SP 1, a tenisa stołowego - w "Ekonomiku".Wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Miasta Łomża.

Współorganizatorzy: MOSIR Łomża, Szkoła Podstawowa nr.1 i Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”, Szkoła Podstawowa nr. 9 i Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, Szkoła Podstawowa nr. 10 i Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10” oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr. 6 i II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży i Klub Strzelectwa Sportowego SAGITTARIUS.


W tekście wykorzystano relację z 4lomza.pl
REGULAMINY ZAWODÓW
I KARTY UCZESTNIKA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!ORGANIZATORZY


Oddział w Łomży Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz miasto ŁomżaSfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu
przy wsparciu Miasta Łomży

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów