V ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE
im. inż. Tadeusza Wendy

20-23 czerwca 2024 r., Gdynia


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polski Komitet Olimpijski, Pomorski Związek Żeglarski oraz Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni zapraszają na V Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskich im. inż. Tadeusza Wendy, które odbędą się w Gdyni w dniach 20-23 czerwca 2024 r.

Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie to największe tego typu wydarzenie organizowane dla żeglarzy polonijnych. O randze tych regat świadczy przybycie uczestników z różnych stron świata podczas zeszłorocznej edycji. Regaty wpisują się w obchody corocznych Dni Morza, które odbędą się w tym czasie w Gdyni. Poza zmaganiami sportowymi na uczestników czeka zatem wiele dodatkowych atrakcji. Będzie to również okazja do spotkania z wybitnymi polskimi żeglarzami. Regaty będzie wspierał żeglarz polarny Ireneusz Kamiński na jachcie „Admirał Dickman”.

Regaty zostaną przeprowadzone są na jachtach klasy „2020”. Informacja szczegółowa o jachtach znajduje się pod adresem: https://jacht2020.pl/

Informacje organizacyjne

W regatach biorą udział amatorskie polonijne załogi żeglarskie, 3-4 osobowe (w przypadku sternika z Pomorskiego Związku Żeglarskiego) lub 4-5 osobowe (z własnym sternikiem).

 1. V Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie odbywają się w dniach 20-23 czerwca 2024 roku.
  Regaty - regaty rozgrywane są na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 21-22 czerwca 2024 r.
  Miejsce postoju jachtów: Marina Yacht Park, w gdyńskim Basenie Prezydenta.
  Marina Yacht Park na mapie
 2. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia. Zakwaterowanie: Hotel Antares, Komandorska 59, 81-232 Gdynia
  ZOBACZ NA MAPIE GOOGLE
 3. Organizatorzy pokrywają koszty regat w wyznaczonym terminie
 4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży na regaty.
 5. Nie przewiduje się udziału osób towarzyszących
 6. Uczestnicy muszą być ubezpieczeni na podróż oraz pobyt i uczestnictwo w zawodach we własnym zakresie
 7. Opłata rejestracyjna wynosi 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych) od każdego zawodnika, wnoszona po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się do regat, zbiorczo za całą załogę.
 8. Recepcja turnieju:
  20 czerwca 2024 roku godz. 15.00-21.00    Hotel ANTARES, Komandorska 59, 81-232 Gdynia
  21 czerwca 2024 roku godz. 08.00-10.00    Hotel ANTARES, Komandorska 59, 81-232 Gdynia
  21-23 czerwca 2024 r.    Recepcja w trakcie regat Marina Yacht Park, w gdyńskim Basenie Prezydenta
 9. Rozpoczęcie zawodów - 21.06.2024 rok godz. 10.00
 10. Start w zawodach oznacza akceptację instrukcji żeglugi, zawiadomienia o regatach oraz zasad określanych przez Organizatora
 11. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko.
 12. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach.
 13. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora.


Rejestracja załóg do 26 maja 2024 r.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


REJSTRACJA NA MISTRZOSTWA 2024


ZAWIADOMIENIE O REGATACH 2024
Patron Mistrzostw inżynier Tadeusz Wenda

Dla każdego kto zna historię Gdyni postać inżyniera Tadeusz Wendy jest nierozerwalnie związana z sukcesem II Rzeczypospolitej w odbudowie polskiej państwowości nad Bałtykiem. Dzięki jego śmiałym wizjom niewielka wioska rybacka przeobraziła się w znaczący w Europie port, a żegluga narodowa uzyskała pełny dostęp do mórz i oceanów całego świata. To wielki zaszczyt, że zgodnie z wolą Rodziny wielkiego Polaka, wyrażonej przez Jego wnuczkę Hannę Wendę-Uszyńską, na prośbę Organizatorów zawodów, Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie nnoszą imię tego wielkiego Polaka.


INFORMACJE O PATRONIEJACHT 2020

Regaty zostaną rozegrane w klasie 2020.
Dla uznania regat za odbyte ustala się rozegranie przynajmniej 1 wyścigu.

Jacht klasy 2020 - przeznaczony jest do powszechnej nauki żeglowania od podstaw dla dzieci i młodzieży, do podnoszenie umiejętności i kwalifikacji żeglarskich, przygotowania do egzaminu i egzaminowania na patent żeglarza jachtowego (Rozporządzenie MSiT oraz MTBiGM z dnia 22 maja 2013 r., Warszawa, Dz. U. poz. 602 dnia 24 maja 2013 r.).

Bezpieczeństwo

Jacht spełnia wymagania bezpiecznej i bezstresowej (szczególnie ważne dla początkujących) żeglugi w kategorii jachtów treningowych, rekreacyjnych i regatowych.

Konstrukcja

Konstrukcja jachtu, określona powszechnymi kryteriami Norm Europejskich ISO, umożliwia swobodę żeglowania bez asekuracji zewnętrznej. Jacht posiada kategorie projektową C (zdolność do żeglugi przy sile stałego wiatru do 6 stop. B , podmuchach wiatru do 33 węzłów i fali do 2 m wysokości).


O SPORCIE POLONIJNYM

DARIUSZ PIOTR BONISŁAWSKI
prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

MAREK RUDNICKI
profesor medycyny - Polonia amerykańskaWorld Sailing 2017-2020

Regaty rozgrywane będą̨ zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
World Sailing 2017-2020.ZAWIADOMIENIE O REGATACH 2024


ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,

PARTNER STRATEGICZNY
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA