ZAWIADOMIENIE O REGATACH
IV ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE

Gdynia 23-26 czerwca 2023 r.


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polski Komitet Olimpijski, Pomorski Związek Żeglarski oraz Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni serdecznie zapraszają na IV Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskich im. inż. Tadeusza Wendy, które odbędą się w Gdyni w dniach 23-26 czerwca 2023 r.

IV Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie to największe tego typu wydarzenie organizowane dla żeglarzy polonijnych. O randze tych regat świadczy przybycie uczestników z różnych stron świata podczas zeszłorocznej edycji. Regaty wpisują się w obchody corocznych Dni Morza, które odbędą się w tym czasie w Gdyni. Poza zmaganiami sportowymi na uczestników czeka zatem wiele dodatkowych atrakcji. Będzie to również okazja do spotkania z polskimi żeglarzami. Regaty będzie wspierał m.in. słynny samotnik Szymon Kuczyński z Jachtklubu Morskiego Roda, a opiekę na wodzie sprawował będzie żeglarz polarny Ireneusz Kamiński na jachcie „Admirał Dickman”.

Regaty zostaną przeprowadzone na jachtach klasy „2020”. Informacja szczegółowa o jachtach znajduje się pod adresem: https://jacht2020.pl/

PATRON MISTRZOSTW INŻYNIER TADEUSZ WENDA

Dla każdego kto zna historię Gdyni postać inżyniera Tadeusz Wendy jest nierozerwalnie związana z sukcesem II Rzeczypospolitej w odbudowie polskiej państwowości nad Bałtykiem. Dzięki jego śmiałym wizjom niewielka wioska rybacka przeobraziła się w znaczący w Europie port, a żegluga narodowa uzyskała pełny dostęp do mórz i oceanów całego świata. Miło nam poinformować, że zgodnie z wolą Rodziny wielkiego Polaka, wyrażonej przez Jego wnuczkę Hannę Wendę-Uszyńską, na prośbę Organizatorów zawodów, Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie nosić będą imię tego wielkiego Polaka.


INFORMACJE O PATRONIE

MIEJSCE I TERMIN REGAT

Regaty - zawody zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 24-25 czerwca 2023 r.
Miejsce postoju jachtów: Marina Yacht Park, w gdyńskim Basenie Prezydenta

Marina Yacht Park na mapie

JACHT 2020

REGATY ZOSTANĄ ROZEGRANE W KLASIE 2020. DLA UZNANIA REGAT ZA ODBYTE USTALA SIĘ ROZEGRANIE PRZYNAJMNIEJ 1 WYŚCIGU.

Jacht klasy 2020 - przeznaczony jest do powszechnej nauki żeglowania od podstaw dla dzieci i młodzieży, do podnoszenie umiejętności i kwalifikacji żeglarskich, przygotowania do egzaminu i egzaminowania na patent żeglarza jachtowego (Rozporządzenie MSiT oraz MTBiGM z dnia 22 maja 2013 r., Warszawa, Dz. U. poz. 602 dnia 24 maja 2013 r.).

BEZPIECZEŃSTWO

Jacht spełnia wymagania bezpiecznej i bezstresowej (szczególnie ważne dla początkujących) żeglugi w kategorii jachtów treningowych, rekreacyjnych i regatowych.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja jachtu, określona powszechnymi kryteriami Norm Europejskich ISO, umożliwia swobodę żeglowania bez asekuracji zewnętrznej. Jacht posiada kategorie projektową C (zdolność do żeglugi przy sile stałego wiatru do 6 stop. B , podmuchach wiatru do 33 węzłów i fali do 2 m wysokości).

Informacja szczegółowa o jachtach znajduje się pod adresem: https://jacht2020.pl/

JACHTY - LOSOWANIE

Losowanie jachtów odbędzie się w sobotę podczas ceremonii otwarcia regat. Później nie przewiduje się kolejnych losowań.

STERNIK JACHTU

 • Do jachtu może być przypisany (jeżeli będzie taka wola uczestników danej reprezentacji) ze strony Organizatora regat sternik.
 • Organizator dopuszcza na wniosek reprezentacji na samodzielne sterowanie jachtem członka zgłoszonej załogi.

NA JACHCIE

 • Na każdym jachcie obowiązują załogi 4-5 osobowe. W wyjątkowych sytuacjach komisja regatowa może rozpatrzyć pozytywnie pisemny wniosek zawodnika na pomniejszenie załogi.
 • Rotacja zawodników – zmiana członków załogi na jachcie możliwa jest wyłącznie drugiego dnia regat przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu dnia.
 • Dopuszcza się start dzieci w załodze od 12 roku życia (w załodze dopuszcza się udział 2 osób niepełnoletnich )

ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

INSTRUKCA ŻEGLUGI

Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy Biurze Regat.

TRASA

Trasa – szczegóły trasy zostaną podane w załączniku do Instrukcji Żeglugi

NAGRODY

Załogi w poszczególnych kategoriach sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują puchary i medale.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko.
 • Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach.
 • Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

PROTESTY

 • Dla ważności protestu obowiązuje poinformowanie o zamiarze protestowania statku mety możliwie jak najszybciej po ukończeniu wyścigu bez jakiegokolwiek kontaktu z zewnątrz. Niniejszy punkt zmienia PRŻ 61.
 • Formularze protestowe będą dostępne w biurze regat. Protesty, prośby o zadośćuczynienie lub o wznowienie muszą być dostarczone do biura przed upływem obowiązującego limitu czasu.
 • Czas składania protestów wynosi 45 minut po tym jak ostatni jacht ukończył ostatni wyścig w danym dniu lub po tym jak komisja regatowa zasygnalizuje, że nie będzie już więcej wyścigów w tym dniu. Obowiązuje późniejszy z wymienionych terminów.

PUNKTACJA

 • Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PRŻ.
 • Planowane jest rozegranie siedmiu (7) wyścigów.
 • W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów najgorszy wyścig zostanie odrzucony.

ZGŁOSZENIA - KONTAKT

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu
Mail: sport@swp.org.pl


REJSTRACJA NA MISTRZOSTWA 2023

DANE OSOBOWE

Osoby uczestniczące w regatach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem regat. Wyniki rywalizacji oraz zarejestrowane podczas regat materiały fotograficzne i video mogą zostać opublikowane w zasobach publicznych Organizatora oraz w innych mediach publicznych.ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

PARTNER STRATEGICZNY

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Pomorski Związek Żeglarski

Polski Komitet Olimpijski

PATRONAT HONOROWY

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Dariusz Piotr BONISŁAWSKI

Rektor AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

Prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław WITKOWSKI

MECENAT FINANSOWY

Ministerstwo Sportu i Turystyki

GŁÓWNY PATRONAT MEDIALNY

Polonijna Agencja Informacyjna


REJSTRACJA NA MISTRZOSTWA 2023

STRONA GŁÓWNA MISTRZOSTW 2023


ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,

PARTNER STRATEGICZNY
MECENAT FINANSOWY

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA