INAUGURACJA CENTRUM

19 listopada w Domu Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Wiedzy o Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.Centrum Wiedzy o Polonii to biblioteka polonijna z jednym z największych księgozbiorów dotyczących historii Polski i Polaków poza granicami kraju. Posiada w swoich zbiorach ponad pięć i pół tysiąca pozycji książkowych, czasopism i materiałów audiowizualnych gromadzonych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku jego istnienia.

W naszych zbiorach posiadamy unikatowe wydania i publikacje, dokumentujące los Polaków i Polonii w najodleglejszych zakątkach świata, takich jak Ameryka Południowa, Australia czy Azja. Najstarsze pozycje, które posiadamy w zbiorach pochodzą z 1839 r.

W ramach działalności Centrum Wiedzy o Polonii odbywać się będą konferencje i spotkania tematyczne z przedstawicielami świata kultury zajmującymi się Polonią i dokumentującymi losy Polaków poza granicami kraju. Centrum Wiedzy o Polonii będzie miejscem specjalistycznych spotkań bibliotekarzy polonijnych, jak również młodzieży i studentów organizujących wystawy, koncerty, prelekcje oraz wieczory autorskie i promocje wydawnictw polonijnych.

Chcemy, aby Centrum oprócz źródła wiedzy w postaci zbiorów bibliotecznych, stanowiło miejsce spotkań, przestrzeń wzajemnej wymiany informacji oraz platformę promocji dobrych praktyk, w szczególności inicjowania działań na rzecz pielęgnowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i poza nim.


Pozycje biblioteki dostępne są w katalogu on-line a także na miejscu w specjalnie przygotowanej CzytelniZapraszamy do Centrum Wiedzy o Polonii

- miejsca niezwykłego, które poprzez bogaty księgozbiór, spotkania, koncerty, wystawy łączy wiedzę i bogate doświadczenia Polaków ze Wschodu i z Zachodu w sercu ich Ojczyzny – w Warszawie.19.11.2018


PIERWSZE SPOTKANIE

Pierwsze z planowanego cyklu spotkań autorskich odbyło się w dniu otwarcia Centrum.

Naszym gościem był dr Michał Piekarski – doktor w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, pasjonat dziejów polskiej muzykologii i szkolnictwa muzycznego oraz kultury muzycznej Lwowa i II RP.

Rozmawialiśmy o jego dwóch wielokrotnie nagradzanych książkach Muzyka we Lwowie oraz Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912-1944.

WIĘCEJ INFORMACJI


facebook