INAUGURACJA CENTRUM

19 listopada w Domu Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Wiedzy o Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.Centrum Wiedzy o Polonii to biblioteka polonijna z jednym z największych księgozbiorów dotyczących historii Polski i Polaków poza granicami kraju. Posiada w swoich zbiorach ponad pięć i pół tysiąca pozycji książkowych, czasopism i materiałów audiowizualnych gromadzonych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku jego istnienia.

W naszych zbiorach posiadamy unikatowe wydania i publikacje, dokumentujące los Polaków i Polonii w najodleglejszych zakątkach świata, takich jak Ameryka Południowa, Australia czy Azja. Najstarsze pozycje, które posiadamy w zbiorach pochodzą z 1839 r.

W ramach działalności Centrum Wiedzy o Polonii odbywać się będą konferencje i spotkania tematyczne z przedstawicielami świata kultury zajmującymi się Polonią i dokumentującymi losy Polaków poza granicami kraju. Centrum Wiedzy o Polonii będzie miejscem specjalistycznych spotkań bibliotekarzy polonijnych, jak również młodzieży i studentów organizujących wystawy, koncerty, prelekcje oraz wieczory autorskie i promocje wydawnictw polonijnych.

Chcemy, aby Centrum oprócz źródła wiedzy w postaci zbiorów bibliotecznych, stanowiło miejsce spotkań, przestrzeń wzajemnej wymiany informacji oraz platformę promocji dobrych praktyk, w szczególności inicjowania działań na rzecz pielęgnowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i poza nim.


Pozycje biblioteki dostępne są w katalogu on-line a także na miejscu w specjalnie przygotowanej CzytelniZapraszamy do Centrum Wiedzy o Polonii

miejsca niezwykłego, które poprzez bogaty księgozbiór, spotkania, koncerty, wystawy łączy wiedzę i bogate doświadczenia Polaków ze Wschodu i z Zachodu w sercu ich Ojczyzny – w Warszawie.
25.02.2020

POLACY NA SYBERII
OD XIX DO XXI WIEKU

Nakładem Centrum Wiedzy o Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ukazała się monografia wieloautorska pod redakcją naukową Sergiusza Leończyka pt. "Polacy na Syberii od XIX do XXI wieku".

Zachęcamy do pobrania publikacji w formie bezpłatnego e-booka w formacie: PDF, EPUB, MOBI

WIĘCEJ INFORMACJI


19.12.2019

KONFERENCJA NAUKOWA
POLACY NA SYBERII OD XIX DO XXI WIEKU

17 grudnia 2019 roku w Domu Polonii im. profesora Andrzeja Stelmachowskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. "Polacy na Syberii od XIX do XXI w". Jej organizatorem było Centrum Wiedzy o Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Wśród licznych prelegentów, obok znanych naukowców zajmujących się tą tematyką, głos zabrali przedstawiciele młodego pokolenia badaczy.

WIĘCEJ INFORMACJI


19.11.2018


PIERWSZE SPOTKANIE

Pierwsze z planowanego cyklu spotkań autorskich odbyło się w dniu otwarcia Centrum.

Naszym gościem był dr Michał Piekarski – doktor w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, pasjonat dziejów polskiej muzykologii i szkolnictwa muzycznego oraz kultury muzycznej Lwowa i II RP. Rozmawialiśmy o jego dwóch wielokrotnie nagradzanych książkach Muzyka we Lwowie oraz Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912-1944.

WIĘCEJ INFORMACJI
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów