STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Zapytania ofertowe


01.07.2022 Wykonanie prac konserwatorskich rewaloryzacji parkietów
w DOMU POLONII w WARSZAWIE

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac konserwatorskich rewaloryzacji parkietów w DOMU POLONII w WARSZAWIE– d. RESURSA OBYWATELSKA rejestr zabytków rp: księga a, nr 251adres inwestycji : ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa na podstawie Projektu Konserwatorskiego „Rewaloryzacji stolarki drzwi wewnętrznych i parkietów w Domu Polonii w Warszawie” autorstwa RENOVA PROJEKT Konrad Grabowski oraz decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZW.S5142.556.2019.KKO pozwalającej na prace.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Projekt Konserwatorski „Rewaloryzacji stolarki drzwi wewnętrznych i parkietów w Domu Polonii w Warszawie” autorstwa RENOVA PROJEKT Konrad Grabowski
    Projekt w liku we. Transfer https://we.tl/t-LnSQWVaY0T
  3. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZW.S5142.556.2019.KKO pozwalająca na prace.
  4. Przedmiar robót
  5. Projekt umowy

Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w formie elektronicznej na adres mailowy Koordynatora Projektu lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego do dnia 29.07.2022 roku.

Osoba do kontaktów

Koordynator Projektu- Piotr Żołyński
  nr telefonu: 787 093 404
  e-mail: p.zolynski@swp.org.pl


DO POBRANIA ZAPYTANIE OFERTOWE - ZESTAW DOKUMENTÓW


11.08.2021 Sprzęt do fizjoterapii

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty* na sprzęt do fizjoterapii.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub drogą elektroniczną na adres: dyrektor@dompoloniiostroda.pl

Termin złożenia ofert

Termin składania ofert upływa 19.08.2021r


Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do przeprowadzenia postępowania:

Elwira Sobolewska
  e-mail : dyrektor@dompoloniiostroda.pl
  Tel. + 48 532 520 523


DO POBRANIA ZAPYTANIE OFERTOWE W WERSJI PDF


30.06.2020 Prace remontowo – wykończeniowe w budynku przy ul. Pieniężnego 6 w Ostródzie.

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty* na:
Prace remontowo – wykończeniowe w budynku przy ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda.

Termin rozpoczęcia prac

Termin rozpoczęcia prac: 26.07.2021r.
Termin realizacji do 30.11.2021r.

1.1 Płytki na korytarzu i dwóch salach + płytki tarasowe wraz z wejściem do budynku 200m2
1.2 płytki do łazienki dla osób niepełnosprawnych 48m2
1.3 zaimpregnowanie cegły na ścianach 170 m2
1.4 fuga do płytek w/w
1.5 klej do płytek w/w
1.6 WC dla osób niepełnosprawnych – zestaw
1.7 Poręcz uchylna – łazienka dla osób niepełnosprawnych
1.8 Bateria + umywalka
1.9 Blat pod umywalkę
1.10 Usługa remontowo – wykończeniowa w/w pozycji

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

a) nazwę i adres oferenta,
b) opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
c) wartość oferty ( netto oraz brutto)
d) termin ważności oferty

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności i dostawy, maksymalny czas realizacji, wycenę prac oraz materiałów do wykonania w/w prac.

Oferta powinna sporządzona być na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 07.07.2021r


Wzór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Wycenę od 1.1 do 1.10 25%
2. Termin rozpoczęcia prac 20%
3. Czar realizacji 15%
4. Gwarancja 24 miesiące na wykonane usługi 20%


Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do przeprowadzenia postępowania:

Elwira Sobolewska
  e-mail : dyrektor@dompoloniiostroda.pl
  Tel. + 48 532 520 523
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów