STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Aktualne zapytania ofertowe


14.06.2024 ZAPYTANIE OFERTOWE
Konserwacja i restauracja 2 szt. rzeźb figuralnych na fasadzie
- prace ratunkowe

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac konserwatorskich Konserwacja i restauracja 2 szt. rzeźb figuralnych na fasadzie - prace ratunkowe, w DOMU POLONII w WARSZAWIE– d. RESURSA OBYWATELSKA rejestr zabytków rp: księga a, nr 251, adres inwestycji : ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, na podstawie Projektu „Remontu, konserwacji i restauracji elewacji frontowej Domu Polonii” autorstwa Pracowni Projektowej Maciej Mazgaj; decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZWL.5142.730.2022.MIM(2) zezwalającej na prace oraz decyzji nr 308/ś/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającego projekt i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

Termin wykonania prac: do 15.11.2024 r.

Do Zapytania Ofertowego dołączono :

1. Zapytanie ofertowe z dnia 10 czerwca 2024 r. na wykonanie prac konserwatorskich Konserwacja i restauracja 2 szt. rzeźb figuralnych na fasadzie - prace ratunkowe w DOMU POLONII w WARSZAWIE– d. RESURSA OBYWATELSKA rejestr zabytków rp: księga a, nr 251adres inwestycji : ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
2. decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZL5142.730.2022.MIM z 18 sierpnia 2022
3. decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZL5142.730.2022.MIM(2) z 07 października 2022
4. decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZL5142.730.2022.MIM(2) z 07 października 2022
5. projekt budowlany


ZAPYTANIE OFERTOWE + dokumentacja


Koordynator Projektu - Piotr Żołyński, nr telefonu: 787 093 404, e-mail:   p.zolynski@swp.org.pl   swp@swp.org.pl


11.08.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE
remontu tarasu przed fasadą Domu Polonii w Warszawie

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac konserwatorskich remontu tarasu przed fasadą Domu Polonii w Warszawie w DOMU POLONII w WARSZAWIE– d. RESURSA OBYWATELSKA rejestr zabytków rp: księga a, nr 251adres inwestycji : ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa na podstawie Projektu „ Remontu, konserwacji i restauracji elewacji frontowej Domu Polonii” autorstwa Pracowni Projektowej Maciej Mazgaj ; decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZWL.5142.730.2022.MIM(2) zezwalającej na prace oraz decyzji nr 308/ś/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającego projekt i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

Do Zapytania Ofertowego dołączono :

1. Projekt „ Remontu, konserwacji i restauracji elewacji frontowej Domu Polonii” autorstwa Pracowni Projektowej Maciej Mazgaj
2. decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZWL.5142.730.2022.MIM(2) zezwalającej na prace
3. decyzji nr 308/ś/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającego projekt i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
4. Przedmiar robót


ZAPYTANIE OFERTOWE + dokumentacja


Koordynator Projektu - Piotr Żołyński, nr telefonu: 787 093 404, e-mail:   p.zolynski@swp.org.pl   swp@swp.org.pl


02.08.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE
wykonanie adaptacji i modernizacji multimedialnego centrum popularyzatorskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Domu Polonii w Warszawie

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, zaprasza do złożenia kompleksowej oferty na prace adaptacyjne i modernizacyjne w istniejącej Sali kinowej w Domu Polonii w Warszawie. Zakres robót obejmuje wykonanie prac koncepcyjnych, projektowych i wizualizacji pomieszczenia oraz prac adaptacyjnych.

Zadanie „Adaptacja i modernizacja multimedialnego centrum popularyzatorskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Domu Polonii w Warszawie dotyczy realizacji prac adaptacyjno-modernizacyjnych oraz wyposażenia sali konferencyjno-widowiskowej w Warszawie. W centrum odbywają się konferencje, prelekcje, wykłady, pokazy filmów. Adaptacja sali w warszawskim Domu Polonii o powierzchni 190 m2 z przylegającym przedsionkiem jest niezbędna z uwagi na zły stan techniczny. Modernizacja pozwoli na unowocześnienie zaplecza audio-wizualnego, wprowadzenie nowych możliwości prezentacji materiałów filmowych i dźwiękowych. Wszelkie prace modernizacyjne muszą być prowadzone z zasadą poszanowania zabytku i w ramach utrzymania istniejącej struktury materii.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Koordynator Projektu - Piotr Żołyński, nr telefonu: 787 093 404, e-mail:   p.zolynski@swp.org.pl   swp@swp.org.pl


25.05.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE
wykonanie prac konserwatorskich

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac konserwatorskich remontu tarasu przed fasadą Domu Polonii w Warszawie w DOMU POLONII w WARSZAWIE– d. RESURSA OBYWATELSKA rejestr zabytków rp: księga a, nr 251adres inwestycji : ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa na podstawie Projektu „ Remontu, konserwacji i restauracji elewacji frontowej Domu Polonii” autorstwa Pracowni Projektowej Maciej Mazgaj ; decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZWL.5142.730.2022.MIM(2) zezwalającej na prace oraz decyzji nr 308/ś/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającego projekt i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

Do Zapytania Ofertowego dołączono :

1. Projekt „ Remontu, konserwacji i restauracji elewacji frontowej Domu Polonii” autorstwa Pracowni Projektowej Maciej Mazgaj
2. decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZWL.5142.730.2022.MIM(2) zezwalającej na prace
3. decyzji nr 308/ś/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającego projekt i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
4. Przedmiar robót


ZAPYTANIE OFERTOWE + dokumentacja


Koordynator Projektu - Piotr Żołyński, nr telefonu: 787 093 404, e-mail:   p.zolynski@swp.org.pl   swp@swp.org.pl


25.05.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE
wykonanie prac konserwatorskich

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac konserwatorskich Konserwacja i restauracja metalowego detalu architektonicznego w obrębie attyki w DOMU POLONII w WARSZAWIE– d. RESURSA OBYWATELSKA rejestr zabytków rp: księga a, nr 251adres inwestycji : ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa na podstawie Projektu „ Remontu, konserwacji i restauracji elewacji frontowej Domu Polonii” autorstwa Pracowni Projektowej Maciej Mazgaj ; decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZWL.5142.730.2022.MIM(2) zezwalającej na prace oraz decyzji nr 308/ś/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającego projekt i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

Do Zapytania Ofertowego dołączono :

1. Projekt „ Remontu, konserwacji i restauracji elewacji frontowej Domu Polonii” autorstwa Pracowni Projektowej Maciej Mazgaj
2. decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZWL.5142.730.2022.MIM(2) zezwalającej na prace
3. decyzji nr 308/ś/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającego projekt i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
4. Przedmiar robót


ZAPYTANIE OFERTOWE + dokumentacja


Koordynator Projektu - Piotr Żołyński, nr telefonu: 787 093 404, e-mail:   p.zolynski@swp.org.pl   swp@swp.org.pl


06.02.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE
KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

Na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych polegających na kompleksowym remoncie hollu wejściowego Domu Kultury Polskiej w Wilnie wraz z wyposażeniem meblowym.
Atlikti statybos ir montavimo darbus, t. y. atlikti Vilniaus lenkų kultūros namų pagrindinio holo kompleksinį remontą kartu su baldų įrengimu.


ZAPYTANIE OFERTOWE + dokumentacja projektowa
- KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ + projektinė dokumentacija16.01.2023 Zapytania ofertowe
remont pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie i zakup mebli

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowym remoncie pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowym remoncie pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Fundacją Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, zaprasza do złożenia kompleksowej oferty na roboty budowlano-montażowe w istniejącym Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych opisanych dokumentacją projektową.

1. KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

Atlikti statybos ir montavimo darbus, t. y. atlikti Vilniaus lenkų kultūros namuose esančių viešbučio kambarių kompleksinį remontą.

Asociacija „Wspólnota Polska” kartu su Labdaros ir paramos fondu „Vilniaus lenkų kultūros namai", kviečia pateikti kompleksinį pasiūlymą statybos ir montavimo darbams atlikti Vilniaus lenkų kultūros namuose.
Į darbų apimtį įeina visų statybos darbų, kurie yra aprašyti projektinėje dokumentacijoje, atlikimas.

1. DO POBRANIA / KOLEKCIJAI

ZAPYTANIE OFERTOWE - KOMPLET / PASIŪLYMO PRAŠYMAS – BAIGTA

PAKIET DOKUMENTACJI OFERTOWEJ / PASIŪLYMO DOKUMENTŲ PAKETAS


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia meblowego pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

2. ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż wyposażenia meblowego pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Fundacją Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, zaprasza do złożenia kompleksowej oferty na dostawę i montaż wyposażenia meblowego w istniejącym Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Zakres robót obejmuje dostawę i montaż wszystkich niezbędnych mebli stałych i ruchomych opisanych dokumentacją projektową.

2. KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

Dėl baldų įrangos tiekimo ir montavimo darbams atlikti Vilniaus Lenkų kultūros namų viešbučio kambariuose.

Asociacija „Wspólnota Polska” kartu su Labdaros ir paramos fondu „Vilniaus lenkų kultūros namai", kviečia pateikti kompleksinį baldų tiekimo ir montavimo darbams atlikti Vilniaus lenkų kultūros namuose pasiūlymą.
Į darbų apimtį įeina visų reikalingų stacionarių ir kilnojamų baldų, aprašytų projekto dokumentuose, pristatymas ir montavimas.

2. DO POBRANIA / KOLEKCIJAI

ZAPYTANIE OFERTOWE - KOMPLET / PASIŪLYMO PRAŠYMAS – BAIGTA

PAKIET DOKUMENTACJI OFERTOWEJ / PASIŪLYMO DOKUMENTŲ PAKETASProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów