STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Zapytania ofertowe


11.08.2021 Sprzęt do fizjoterapii

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty* na sprzęt do fizjoterapii.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub drogą elektroniczną na adres: dyrektor@dompoloniiostroda.pl

Termin składania ofert upływa 19.08.2021r


Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do przeprowadzenia postępowania:

Elwira Sobolewska
Adres e-mail : dyrektor@dompoloniiostroda.pl
Tel. + 48 532 520 523


DO POBRANIA ZAPYTANIE OFERTOWE W WERSJI PDF30.06.2020 Prace remontowo – wykończeniowe w budynku przy ul. Pieniężnego 6 w Ostródzie.

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty* na:
Prace remontowo – wykończeniowe w budynku przy ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda.

Termin rozpoczęcia prac: 26.07.2021r.
Termin realizacji do 30.11.2021r.

1.1 Płytki na korytarzu i dwóch salach + płytki tarasowe wraz z wejściem do budynku 200m2
1.2 płytki do łazienki dla osób niepełnosprawnych 48m2
1.3 zaimpregnowanie cegły na ścianach 170 m2
1.4 fuga do płytek w/w
1.5 klej do płytek w/w
1.6 WC dla osób niepełnosprawnych – zestaw
1.7 Poręcz uchylna – łazienka dla osób niepełnosprawnych
1.8 Bateria + umywalka
1.9 Blat pod umywalkę
1.10 Usługa remontowo – wykończeniowa w/w pozycji

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

a) nazwę i adres oferenta,
b) opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
c) wartość oferty ( netto oraz brutto)
d) termin ważności oferty

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności i dostawy, maksymalny czas realizacji, wycenę prac oraz materiałów do wykonania w/w prac.

Oferta powinna sporządzona być na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

Termin składania ofert upływa 07.07.2021r


Wzór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Wycenę od 1.1 do 1.10 25%
2. Termin rozpoczęcia prac 20%
3. Czar realizacji 15%
4. Gwarancja 24 miesiące na wykonane usługi 20%


Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do przeprowadzenia postępowania:

Elwira Sobolewska
Adres e-mail : dyrektor@dompoloniiostroda.pl
Tel. + 48 532 520 523

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów