ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


ZADANIA W ROKU 2024

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
W RAMACH KONKURSU "WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2024
– INFRASTRUKTURA POLONIJNA"

ZADANIA W ROKU 2023

2023
ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
DOTACJA CELOWA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
FUNDUSZ PATRIOTYCZNY

2023
ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
POMOC POLAKOM Z UKRAINY 2023

2023
ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
POMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ 2023


2023
ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego
im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
ze środków Ministra Edukacji i Nauki


2023
ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023


2023
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
W RAMACH PROGRAMU Wydarzenia Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży


2023
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
W RAMACH KONKURSU
"Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2023"

ZADANIA W ROKU 2022

2022
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"


2022
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
zadania
"Pomoc Polakom z Ukrainy"
"Wsparcie organizacji polskich w Ukrainie"


INWESTYCYJNE - 2022
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH W RAMACH KONKURSÓW
„WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2022 – INFRASTRUKTURA POLONIJNA”
„WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2022 – ROZBUDOWA DOMU KULTURY W WILNIE”


2022
MINISTERSTWO KULTURY DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU
w ramach konkursu „Wspólczesność i tradycja w polskim teatrze” 2022

ZADANIA W ROKU 2021

2021
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021"


INWESTYCYJNE - 2021
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
w ramach konkursów
„Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna”
"Dyplomacja Publiczna 2021"


2021
MINISTERSTWO KULTURY DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU
w ramach konkursu „Wspólczesność i tradycja w polskim teatrze”Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów