2022
ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022


Pomoc Polakom z Ukrainy w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ SWP
CZYTAJ WIĘCEJ PAI CZYTAJ WIĘCEJ PAI CZYTAJ WIĘCEJ PAI
Wsparcie organizacji polskich w Ukrainie w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów