2022
ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów W RAMACH KONKURSU
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022
"XXXI KONKURS RECYTATORSKI IM. A. MICKIEWICZA „KRESY 2021” "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ PAI
POKAŻ MI POLSKĘ - PUBLIKACJE EDUKACYJNE 2022 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE POLONIJNYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH NA ŚWIECIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE STRUKTUR I DZIAŁAŃ STATUTOWYCH ORGANIZACJI POLSKICH NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLSKICH I POLONIJNYCH NA BIAŁORUSI, W ESTONII, ROSJI, W KRAJACH KAUKAZU I DALEKIEGO WSCHODU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH W KRAJACH SKANDYNAWSKICH "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
ROZWIJANIE STRUKTUR I DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POLSKICH NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE ROZWOJU ORGANIZACJI POLONIJNYCH W IRLANDII I W WIELKIEJ BRYTANII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
Wsparcie rozwoju organizacji polonijnych w Ameryce Południowej "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
Wsparcie rozwoju organizacji polonijnych w Ameryce Południowej "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH, CHÓRÓW I GRUP TEATRALNYCH - UKRAINA, KAZACHSTAN, MOŁDAWIA "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
Rozwijanie struktur organizacji polonijnych w Austrii, Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
ORGANIZACJA FORUM RADY POLONII ŚWIATA "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH - FRANCJA, HISZPANIA, SZWAJCARIA, WŁOCHY "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
DWULETNI PROGRAM ROZWIJANIA STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH - AUSTRIA, FRANCJA, HISZPANIA, SŁOWACJA, WŁOCHY "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WYDARZENIA POLONIJNE - CZECHY SŁOWACJA WĘGRY "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
RADA POLONII ŚWIATA - WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI W 2022- 2023 ROKU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
KONKURS „BYĆ POLAKIEM" "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WYDARZENIA - WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ CYKLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ŚRODOWISKA POLSKIE NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WYDARZENIA - WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WYDARZENIA – DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA ORGANIZACJI POLSKICH I POLONIJNYCH NA LITWIE, W KRAJACH SKANDYNAWSKICH I KRAJACH KAUKAZU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WYDARZENIA - WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WYDARZENIA - WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

EDUKACJA - WSPARCIE OŚRODKÓW NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ PAI

EDUKACJA - WSPARCIE OŚRODKÓW NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W ROSJI I GRUZJI "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ PAI
EDUKACJA - WSPARCIE INICJATYW EDUKACYJNYCH NA BIAŁORUSI "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
EDUKACJA - REALIZACJA INICJATYW EDUKACYJNYCH NA LITWIE, ŁOTWIE, W ROSJI, GRUZJI I KRAJACH SKANDYNAWSKICH "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
EDUKACJA - WSPARCIE OŚRODKÓW NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W ROSJI I GRUZJI "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WYDARZENIA – DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA ORGANIZACJI POLSKICH I POLONIJNYCH NA LITWIE, W KRAJACH SKANDYNAWSKICH I KRAJACH KAUKAZU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WYDARZENIA - WSPARCIE INICJATYW ORGANIZACJI POLSKICH NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WYDARZENIA - WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ CYKLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ŚRODOWISKA POLSKIE NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
EDUKACJA - WSPARCIE OŚRODKÓW NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
MUZYKA POLONIJNA – PREZENTACJE W KRAJU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE ROZWOJU ORGANIZACJI POLONIJNYCH W WIELKIEJ BRYTANII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
INICJATYWY EDUKACYJNE- WSPARCIE PROCESU NAUCZANIA W JĘZYKU POLSKIM I O POLSCE - KAZACHSTAN, KIRGISTAN, MOŁDAWIA, MAROKO "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
Wzmocnienie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania - Bułgaria, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Rosja, Ukraina, Mołdawia "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
DZIEDZICTWO - PAMIĘĆ - TOŻSAMOŚĆ - WSPARCIE ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE I W KAZACHSTANIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
W kręgu kultury polskiej - Kazachstan, Uzbekistan, Rumunia, Egipt "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WYDARZENIA EDUKACYJNE W WIELKIEJ BRYTANII, USA I KANADZIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH W USA, KANADZIE I AUSTRALII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE STRUKTUR I DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POLSKICH NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLSKICH I POLONIJNYCH NA BIAŁORUSI, W ESTONII, ROSJI, W KRAJACH KAUKAZU I DALEKIEGO WSCHODU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH W KRAJACH SKANDYNAWSKICH "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
FUNKCJONOWANIE I INICJATYWY EDUKACYJNE ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH W EUROPIE, USA, KANADZIE I AUSTRALII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE STRUKTUR I DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W BELGII, HOLANDII I W NIEMCZECH NA ROK 2022 I 2023 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE STRUKTUR I DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W HOLANDII NA ROK 2022 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH W USA, KANADZIE I AUSTRALII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WYDARZENIA POLONIJNE – PREZENTACJE W KRAJU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
LETNIE AKADEMIE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ 2022 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022 – WYPOCZYNEK LETNI"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
LATO Z POLSKĄ NA ŚLĄSKU I W PUŁTUSKU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
LATO Z POLSKĄ W PUŁTUSKU, OSTRÓDZIE, LIDZBARKU WARMIŃSKIM, ŁOMŻY, KIJANACH I CHEŁMŻY "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
DOFINANSOWANIE WYDARZEŃ I INICJATYW EDUKACYJNYCH W EUROPIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLONIJNYCH W EUROPIE ZACHODNIEJ W LATACH 2022 I 2023 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH W AUSTRII, BELGII, CYPRZE I FRANCJI "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH W HOLANDII I NORWEGII I NA SŁOWACJI "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH W HISZPANII, WŁOSZECH I PORTUGALII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH W IRLANDII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI
REMONT FASADY KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W WILNIE POMOCY POLINII I POLAKOM ZA GRANICĄ 2022 Litwa CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

ROZWIJANIE STRUKTUR I DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POLSKICH NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

WYDARZENIA POLONIJNE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

WYDARZENIA – DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA ORGANIZACJI POLSKICH I POLONIJNYCH
NA LITWIE, W KRAJACH SKANDYNAWSKICH I KRAJACH KAUKAZU
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

WYDARZENIA POLONIJNE – FRANCJA, HISZPANIA, SZWAJCARIA, WŁOCHY "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

Wsparcie organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego
w Ameryce Południowej
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH W USA NA LATA 2022-2023 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH W AUSTRALII, KANADZIE, CHINACH I TURCJI NA LATA 2022-2023 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

WSPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ W USA, KANADZIE, AUSTRALII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

SZKOŁA (BARDZIEJ) POLSKA. WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ POLONIJNYCH W LONDYNIE I EAST MIDLANDS W LATACH 2022-2023 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

SZKOŁA (BARDZIEJ) POLSKA. WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ POLONIJNYCH W SZKOCJI I IRLANDII PÓŁNOCNEJ W LATACH 2022-2023 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

SZKOŁA (BARDZIEJ) POLSKA. WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ POLONIJNYCH W ANGLII W REGIONACH SOUTH WEST, NORTH WEST I YORKSHIRE AND THE HUMBER W LATACH 2022-2023 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

SZKOŁA (BARDZIEJ) POLSKA. WSPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ W LONDYNIE I YORKSHIRE AND THE HUMBER "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

SZKOŁA (BARDZIEJ) POLSKA. WSPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ W SZKOCJI, WALII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

SZKOŁA (BARDZIEJ) POLSKA. WSPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ W ANGLII W REGIONACH SOUTH EAST, EAST MIDLANDS, EAST I SOUTH WEST "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

SZKOŁA (BARDZIEJ) POLSKA. WSPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ W ANGLII W REGIONACH NORTH WEST I WEST MIDLANDS "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

SZKOŁA (BARDZIEJ) POLSKA. WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ POLONIJNYCH W ANGLII W REGIONACH SOUTH EAST I NORTH EAST W LATACH 2022-2023 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

SZKOŁA (BARDZIEJ) POLSKA. WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ POLONIJNYCH W ANGLII W REGIONACH WEST MIDLANDS I EAST W LATACH 2022-2023 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

SZKOŁA (BARDZIEJ) POLSKA. WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ POLONIJNYCH W LONDYNIE W LATACH 2022-2023 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

WSPARCIE ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W AMERYCE POŁUDNIOWEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

WYPOCZYNEK EDUKACYJNY DLA DZIECI ZE SZKÓŁ POLSKICH I POLONIJNYCH NA LITWIE, BIAŁORUSI, W GRUZJI I BELGII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

ŚWIAT OPISANY PO POLSKU – WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI REDAKCJI MEDIÓW POLONIJNYCH "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

ŚWIAT OPISANY PO POLSKU – WSPARCIE MEDIÓW POLONIJNYCH W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, AMERYCE POŁUDNIOWEJ ORAZ W AUSTRALII W 2022 ROKU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

ŚWIAT OPISANY PO POLSKU – WSPARCIE MEDIÓW POLONIJNYCH W EUROPIE I KRAJACH BYŁEGO ZWIĄZKU RADZIECKIEGO W 2022 ROKU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

KONKURS GRANTOWY DLA ORGANIZACJI POLONIJNYCH 2022 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

KONKURS GRANTOWY DLA ORGANIZACJI POLONIJNYCH 2022 "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

"MISJA MEDYCZNA I CHARYTATYWNA" - WSPARCIE DORAŹNE DLA POLAKÓW ZA GRANICY "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

POKAŻĘ CI POLSKĘ - BUDOWANIE DOBREGO WIZERUNKU POLSKI "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022"
CZYTAJ WIĘCEJ SWP CZYTAJ WIĘCEJ PAI

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów