SWP
2022-09-26 Inicjatywy edukacyjne- wsparcie procesu nauczania w języku polskim i o Polsce - Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Maroko Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” informuje o realizacji zadania publicznego pn. „Inicjatywy edukacyjne- wsparcie procesu nauczania w języku polskim i o Polsce - Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Maroko"

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

  1. Narodowe Czytanie, Organizacja społeczna „Centrum Kultury Polskiej „Więź” w Ałmaty;
  2. Quiz Historyczny , Organizacja społeczna Centrum Kultury Polskiej „Więź” w Ałmaty;
  3. Dofinansowanie Konkursu Recytatorskiego im. A. Mickiewicza "Kresy", Stowarzyszenie "Polonia" w Karagandzie;
  4. Wieczór polskiej poezji i muzyki - konkurs, Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Odrodzenie" w Biszkeku;
  5. Dofinansowanie Konkursu Recytatorskiego im. A. Mickiewicza "Kresy", Stowarzyszenie Kultury Polaków "Dom Polski" w Bielcach;
  6. Dofinansowanie wycieczki edukacyjnej "Poznaj miasto, w którym żyjesz", Stowarzyszenie "Polonia na Północy Maroka" w Tangerze.

Zadanie „Inicjatywy edukacyjne- wsparcie procesu nauczania w języku polskim i o Polsce Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Maroko" dedykowane jest przede wszystkim uczniom placówek edukacyjnych, którzy kształcą swoje kompetencje językowe, pogłębiają wiedzę na temat polskiej kultury, historii i obyczajów.


DOFINANSOWANIE ROK 2022 21 533,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROK 2022 24 533,00 PLN


ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."
WIADOMOŚĆ WYŚWIETLONO:  1454 RAZYProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów