SWP
2022-09-15 Wsparcie struktur organizacji polonijnych w USA, Kanadzie i Australii Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego „Wsparcie struktur organizacji polonijnych w USA, Kanadzie i Australii”. W ramach tego projektu wsparciem zostanie objętych 4 zespoły taneczne ,1 biblioteka, 1 uniwersytet oraz 2 stowarzyszenia z tych regionów:

  1. Zespól Pieśni i Tańca Lajkonik, Chicago
  2. Stowarzyszenie Polonijnych Zespołów Tanecznych w Ameryce Północnej , Minneapolis
  3. Zespól Pieśni i Tańca ,,Dolina", Minneapolis
  4. Polski Uniwersytet Ludowy (PUL), Philadelphia
  5. Zespól Tańca Ludowego Mazovia, Calgary
  6. Biblioteka Polska im. O. Stanisława Bąka Omi przy Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississaudze / Fundacja Maksymiliana Kolbe
  7. Krakusy Polish Folk Dance Assosiation, Calgary
  8. Folklorystyczny Polski Zespół Pieśni i Tańca "Lajkonik”, Sydney

Wsparcie struktur w ramach projektu dotyczy dofinansowania zakupu strojów ludowych wynagrodzeń księgowej, instruktora i garderobianej, wynajmu sal na warsztaty, biletów i zakwaterowania choreografa, wynagrodzenie choreografów, akompaniatora muzycznego itp.ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."
POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów