ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów W RAMACH KONKURSU
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021.
"WSPARCIE STRUKTUR POLSKICH I POLONIJNYCH NA BIAŁORUSI, W MOŁDAWII, W KRAJACH KAUKAZU I AZJI CENTRALNEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLSKICH I POLONIJNYCH NA LITWIE W ESTONII I ROSJI "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE ROZWOJU ORGANIZACJI POLONIJNYCH W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WYDARZENIA - DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA ORGANIZACJI POLSKICH NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WYDARZENIA - DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA ORGANIZACJI POLSKICH I POLONIJNYCH W ROSJI, KRAJACH KAUKAZU I AZJI CENTRALNEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WYDARZENIA POLONIJNE ZA GRANICĄ - WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
RAZEM MŁODZI PRZYJACIELE - wsparcie aktywności harcerskich i młodzieży polonijnej "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH DLA POLONII I POLAKÓW "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE EDUKACJI POLONIJNEJ W ROSJI, GRUZJI, UZBEKISTANIE I MOŁDAWII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE OŚRODKÓW NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO NA UKRAINIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W EUROPIE ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE AKTYWNOŚCI POPULARYZUJĄCY POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE NA UKRAINIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE ROZWOJU STRUKTUR POLONIJNYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH W AUSTRII, KANADZIE I USA "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE ROZWOJU POLSKICH I POLONIJNYCH STRUKTUR TEATRALNYCH NA LITWIE I W SZWECJI "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH – WSPARCIE ZESPOŁÓW, CHÓRÓW I AMATORSKICH TEATRÓW DZIECIĘCYCH W EUROPIE ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
Świat opisany po polsku- wsparcie mediów polonijnych w Europie oraz w innych regionach świata "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
ŚWIAT OPISANY PO POLSKU - WSPARCIE STRUKTUR W KRAJACH: FRANCJA, HOLANDIA, IRLANDIA, NIEMCY, SZWECJA, WIELKA BRYTANIA "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
Świat opisany po polsku - wsparcie struktur w krajach: Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE POLONIJNYCH ORGANIZACJI SPORTOWYCH NA ŚWIECIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH W IRLANDII, FRANCJI, HISZPANII I WŁOSZECH "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH – WSPARCIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH I CHÓRÓW "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
KULTURA POLONIJNA – PREZENTACJE W KRAJU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
SZAŃCE KULTURY - wsparcie działalności i rozwoju polonijnych zespołów folklorystycznych w Ameryce Południowej "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
POKAŻ MI POLSKĘ – PUBLIKACJE EDUKACYJNE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W EUROPIE ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH W AMERYCE PÓŁNOCNEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
FUNKCJONOWANIE I INICJATYWY EDUKACYJNE MACIERZY I ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH W EUROPIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NIEMCZECH "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH W IRLANDII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
INICJATYWY EDUKACYJNE NA BIAŁORUSI, LITWIE, ŁOTWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA ORAZ FUNKCJONOWANIA SZKÓŁEK JĘZYKA POLSKIEGO NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH W ANGLII W REGIONACH: SOUTH EAST, SOUTH WEST, EAST OF ENGLAND "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH W ANGLII W REGIONACH: WEST MIDLANDS, EAST MIDLANDS, NORT WEST I NORTH EAST "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH W ANGLII REGIONACH: GREAT LONDON I YORKSHIRE AND THE HUMBER "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
POLACY NA WSCHODZIE - PROMOCJA POLSKI "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
MISJA MEDYCZNA – POMOC MEDYCZNA I CHARYTATYWNA "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
INFRASTRUKTURA - BUDOWA DOMU POLSKIEGO WE LWOWIE – ETAP VII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ