2021
ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów W RAMACH KONKURSU
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021.
"


XXX KONKURS RECYTATORSKI IM. A. MICKIEWICZA „KRESY 2021” "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ

WSPARCIE RADY POLONII ŚWIATA "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE STRUKTUR POLSKICH I POLONIJNYCH
NA BIAŁORUSI, W MOŁDAWII, W KRAJACH KAUKAZU I AZJI CENTRALNEJ
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLSKICH I POLONIJNYCH
NA LITWIE W ESTONII I ROSJI
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE ROZWOJU ORGANIZACJI POLONIJNYCH W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WYDARZENIA
DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA ORGANIZACJI POLSKICH NA LITWIE
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ
WYDARZENIA
DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA ORGANIZACJI POLSKICH I POLONIJNYCH
W ROSJI, KRAJACH KAUKAZU I AZJI CENTRALNEJ
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ
WYDARZENIA POLONIJNE ZA GRANICĄ
WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
RAZEM MŁODZI PRZYJACIELE
wsparcie aktywności harcerskich i młodzieży polonijnej
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH DLA POLONII I POLAKÓW "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE EDUKACJI POLONIJNEJ
W ROSJI, GRUZJI, UZBEKISTANIE I MOŁDAWII
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE OŚRODKÓW NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO NA UKRAINIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W EUROPIE ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE AKTYWNOŚCI POPULARYZUJĄCY POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE NA UKRAINIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE ROZWOJU STRUKTUR POLONIJNYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH W AUSTRII, KANADZIE I USA "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE ROZWOJU POLSKICH I POLONIJNYCH STRUKTUR TEATRALNYCH NA LITWIE I W SZWECJI "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH
WSPARCIE ZESPOŁÓW, CHÓRÓW I AMATORSKICH TEATRÓW DZIECIĘCYCH W EUROPIE ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
Świat opisany po polsku
wsparcie mediów polonijnych w Europie oraz w innych regionach świata
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
ŚWIAT OPISANY PO POLSKU
WSPARCIE STRUKTUR W KRAJACH: FRANCJA, HOLANDIA, IRLANDIA, NIEMCY, SZWECJA, WIELKA BRYTANIA
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ
Świat opisany po polsku
WSPARCIE MEDIÓW POLONIJNYCH W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE POLONIJNYCH ORGANIZACJI SPORTOWYCH NA ŚWIECIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE POLONIJNYCH ORGANIZACJI SPORTOWYCH NA ŚWIECIE
WYNAJEM SAL DO TRENINGÓW I ZAKUP INWENTARZA DO GRY W RINGO - LITWA
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE POLONIJNYCH ORGANIZACJI SPORTOWYCH NA ŚWIECIE - LITWA "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE POLONIJNYCH ORGANIZACJI SPORTOWYCH NA ŚWIECIE - NIEMCY "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE POLONIJNYCH ORGANIZACJI SPORTOWYCH NA ŚWIECIE - W. BRYTANIA "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE POLONIJNYCH ORGANIZACJI SPORTOWYCH NA ŚWIECIE - ARGENTYNA "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE POLONIJNYCH ORGANIZACJI SPORTOWYCH NA ŚWIECIE - AUSTRIA "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE POLONIJNYCH ORGANIZACJI SPORTOWYCH NA ŚWIECIE - UKRAINA "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH
W IRLANDII, FRANCJI, HISZPANII I WŁOSZECH
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WYDARZENIA POLONIJNE W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH
WSPARCIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH I CHÓRÓW
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
KULTURA POLONIJNA – PREZENTACJE W KRAJU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
SZAŃCE KULTURY - wsparcie działalności i rozwoju polonijnych zespołów folklorystycznych w Ameryce Południowej "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
POKAŻ MI POLSKĘ – PUBLIKACJE EDUKACYJNE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W EUROPIE ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH W AMERYCE PÓŁNOCNEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
FUNKCJONOWANIE I INICJATYWY EDUKACYJNE MACIERZY I ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH W EUROPIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NIEMCZECH "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH W IRLANDII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
INICJATYWY EDUKACYJNE NA BIAŁORUSI, LITWIE, ŁOTWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA ORAZ FUNKCJONOWANIA SZKÓŁEK JĘZYKA POLSKIEGO NA LITWIE "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH
W ANGLII W REGIONACH: SOUTH EAST, SOUTH WEST, EAST OF ENGLAND
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH
W ANGLII W REGIONACH: WEST MIDLANDS, EAST MIDLANDS, NORT WEST I NORTH EAST
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
WSPARCIE UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLONIJNYCH
W ANGLII REGIONACH: GREAT LONDON I YORKSHIRE AND THE HUMBER
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych
w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej
"POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
POLACY NA WSCHODZIE - PROMOCJA POLSKI "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ WIĘCEJ
MISJA MEDYCZNA – POMOC MEDYCZNA I CHARYTATYWNA "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ
INFRASTRUKTURA - BUDOWA DOMU POLSKIEGO WE LWOWIE – ETAP VII "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."
CZYTAJ WIĘCEJ


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów