SWP
2022-08-01 SZKOŁA (BARDZIEJ) POLSKA. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Londynie w latach 2022-2023 Wielka Brytania

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Londynie w latach 2022-2023”.

W ramach tego projektu wsparciem zostanie objętych 10 szkół z tych regionów:

 1. 1. Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza, Forest Hill
 2. Polska Szkoła im Kardynała Wyszyńskiego w Londynie
 3. Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki Ealing
 4. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. I.J. Paderewskiego
 5. Szkoła Przedmiotów Ojczystych im Marii Skłodowskiej-Curie Putney- Wimbledon
 6. Polska Szkoła Sobotnia Walthamstow-Londyn
 7. Polska Szkoła im. Jana Pawła II w Feltham
 8. Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja
 9. Copernicus Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Kopernika w New Malden
 10. Polska Szkoła im Jana Kochanowskiego w Londynie na Northolt
 11. Wsparcie działalności szkół w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia, zakupu nagród dla uczniów itp.  ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
  ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
  W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów