SWP
2022-09-26 Muzyka polonijna – prezentacje w kraju Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” uprzejmie informuje o realizacji zadania publicznego pn. „Muzyka polonijna – prezentacje w kraju”.

Zadanie jest skierowane do piosenkarzy, chórzystów, twórców i animatorów kultury polonijnej. Zakłada upowszechnienie dorobku kulturalnego Polonii w Polsce, rozwój twórczości artystycznej poprzez warsztaty, konkursy, koncerty, realizowane w Polsce. Projekt zmierza także do integracji środowisk polonijnych z Polską na fundamencie muzyki, kultury i historii poprzez udział przedstawicieli Polonii w Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie czy Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Projekt „Muzyka polonijna – prezentacje w kraju” obejmuje 2 działania:

  • Działanie nr 1: 50-lecie Chórów Polonijnych, XVII Światowy Festiwal Chórów Polonijnych - Koszalin 2022
  • Działanie nr 2: V Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki "Opole 2022"

DOFINANSOWANIE ROK 2022 125 298,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROK 2022 144 618,00 PLN


ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."
POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów