SWP
2022-09-22 Wsparcie działalności statutowej organizacji oświatowych w Wielkiej Brytanii Wielka Brytania

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego „Wsparcie działalności statutowej organizacji oświatowych w Wielkiej Brytanii”.

W ramach tego projektu wsparciem zostaną objęte 3 organizacje z tego regionu:

  1. Polska Macierz Szkolna
  2. Edukator - Centrum Dyrektorów i Kadr Zarządzających
  3. Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą

Wsparcie działalności organizacji w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, szkoleń, zakupu artykułów biurowych, poradnictwa, wynagrodzeń, ubezpieczenia, stworzenia stron internetowych itp


DOFINANSOWANI 259 042,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 289 042,00 PLN


ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."
POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów