SWP
2022-09-30 Edukacja - realizacja inicjatyw edukacyjnych na Litwie, Łotwie, w Rosji, Gruzji i krajach Skandynawskich Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie poinformować o realizacji zadania publicznego pn. Edukacja - realizacja inicjatyw edukacyjnych na Litwie, Łotwie, w Rosji, Gruzji i krajach Skandynawskich.

W ramach zadania organizacje polskie i polonijne na Litwie, Łotwie, w Rosji, Gruzji, Finlandii i Norwegii otrzymały dotację na realizację działań aktywizujących ośrodki nauczania języka polskiego poprzez różnorodne inicjatywy oraz niekonwencjonalne formy uzupełniające kształcenie.

W realizację powyższych projektów zaangażowane są następujące organizacje polonijne:

Na Litwie:

  • Fundacja Dobroczynności i Pomocy "Dom Kultury Polskiej w Wilnie",
  • Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie,
  • Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie,
  • Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie,
  • Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie;

Na Łotwie:

  • Szkoła z Polskim Językiem Nauczania im. J. Piłsudskiego w Daugavpils;

W Gruzji:

  • Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi;

W FinlandiI:

  • Polonijne Towarzystwo Oświatowo- Kulturalne PTOK ry;

W Norwegiii:

  • Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Kristiansand

Celem zadania jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji przedsięwzięć służących podniesieniu atrakcyjności edukacji, motywowaniu do nauki języka polskiego, promowaniu szkolnictwa polskiego, integracji środowisk polskich i polonijnych w realizacji wspólnych działań.


DOFINANSOWANIE ROK 2022 153 560,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROK 2022 172 407,92 PLN


ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."
POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów