SWP
2022-09-19 Wsparcie struktur i działalności statutowej organizacji polskich na Litwie Litwa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie poinformować o realizacji zadania publicznego pn. " Wsparcie struktur i działalności statutowej organizacji polskich na Litwie”.

W ramach zadania 13 organizacji polskich na Litwie otrzymało dotację w zakresie utrzymania struktur i funkcjonowania siedzib organizacji. Wsparcie uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem lokali (wynajem pomieszczeń, opłaty eksploatacyjne), bieżącym funkcjonowaniem struktur (m.in. wydatki administracyjnobiurowe, środków czystości, wynagrodzenie pracowników), modernizacja infrastruktury (drobne remonty pomieszczeń siedzib) oraz opieką nad miejscami pamięci narodowej - Zułów - miejsce urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz cmentarz na Rossie - renowacja zniszczonego XIX wiecznego grobu polskiego.

W realizację powyższych projektów zaangażowane są następujące organizacje polskie na Litwie:

 • Związkiem Polaków na Litwie Zarządem Głównym;
 • Kłajpedzkim Odziałem Związku Polaków na Litwie;
 • Jezioroskim Oddziałem Rejonowym Związku Polaków na Litwie;
 • Szyrwinckim Oddziałem Rejonowym Związku Polaków na Litwie;
 • Trockim Oddziałem Rejonowym Związku Polaków na Litwie;
 • Święciańskim Oddziałem Rejonowym Związku Polaków na Litwie;
 • Solecznickim Oddziałem Rejonowym Związku Polaków na Litwie;
 • Wileńskim Rejonowym Oddziałem Związku Polaków na Litwie;
 • Oddziałem Związku Polaków na Litwie miasta Wisaginas;
 • Szyłuckim Oddziałem Związku Polaków na Litwie;
 • Oddziałem Kowieńskim Związku Polaków na Litwie;
 • Druskiennickim Oddziałem Związku Polaków na Litwie;
 • Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą

Celem zadania jest zapewnienie zaplecza organizacyjnego i biurowego, modernizacja zasobu sprzętowego, umożliwienie funkcjonowania infrastruktury organizacji, wokół których skupia się życie polskie i działalność statutowa oraz budowanie prestiżu i siły polonijnych i polskich organizacji poza granicami kraju.


DOFINANSOWANIE ROK 2022 366 254,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROK 2022 415 102,00 PLN
DOFINANSOWANIE ROK 2023 17 040,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROK 2023 19 260,00 PLN


ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."
POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów