SWP
2022-08-01 Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Anglii w regionach West Midlands i East w latach 2022-2023 Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Anglii w regionach West Midlands i East w latach 2022-2023”.

W ramach tego projektu wsparciem zostanie objętych 9 szkół z tych regionów:

 1. Polska Szkoła Rugby im. I. Sendlerowej
 2. Polska Szkola w Kidderminster
 3. Polska Szkoła Sobotnia w Coventry
 4. Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Bedford
 5. Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego-PLC w Bedford
 6. Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Wisławy Szymborskiej w Grays
 7. Polska Sobotnia Szkoła w Huntingdon
 8. Polska Szkoła Sobotnia w Ipswich
 9. Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w St Albans
 10. Wsparcie działalności szkół w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia, zakupu nagród dla uczniów itp.  ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
  ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
  W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów