SWP
2024-04-10 MACIEJ PŁAŻYŃSKI - powołanie do uczestniczenia w życiu publicznym Polska

Miał powołanie - jak sam mawiał - "do uczestniczenia w życiu publicznym, polityki rozumianej jako działalność dla dobra publicznego". Fenomen Maćka polegał na tym, że nie bał się pracować z lepszymi od siebie. Mógł więc się na nich oprzeć. Miał dar zjednywania sobie ludzi. Wierzył im i wobec tego podejmował odważne decyzje" - wspominał Macieja Płażyńskiego Mirosław Rybicki. 11 maja 2008 roku objął funkcję prezesa stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Tę pracę dla społeczeństwa przerwała tragiczna śmierć w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Od września 1980 w NZS, współzałożyciel i przewodniczący NZS UG, w listopadzie 1981 kierował strajkiem okupacyjnym na UG solidarnościowym ze studentami radomskiej WSI. 13-15 grudnia 1981 przewodniczący Komitetu Strajkowego podczas strajku na Uniwersytecie Gdańskim. 1982-1983 drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych NZS. 1983-1990 współzałożyciel i prezes Spółdzielni Pracy Świetlik (od 1987 SP Usług Wysokościowych Gdańsk), zatrudniającej wielu działaczy podziemia, pod kamuflażem oficjalnej działalności spółdzielni organizator pomocy dla represjonowanych i kolporter podziemnych wydawnictw, w kwietniu i sierpniu 1988 pomagał w organizowaniu strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W 1987 współzałożyciel i prezes Klubu Myśli Politycznej im. Lecha Bądkowskiego.

1990-1996 wojewoda gdański, 1997-2001 poseł RP listy RS AWS, marszałek Sejmu. V 2001 – VI 2003 z Donaldem Tuskiem i Andrzejem Olechowskim współzałożyciel i lider PO. 2001-2005 poseł RP z listy PO, w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, 2005-2007 senator RP niezależny, wicemarszałek Senatu, od 2007 poseł niezrzeszony, wybrany z listy PiS. Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w 2002 współzałożyciel Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie, w 2003 Fundacji Pomorskiej i Fundacji Nuta Nadziei, od V 2008 prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2010).


Źródło: czuwamy.org.pl


Maciej Płażyński w DZIALE HISTORIA-KULTURA PAIProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów