SWP
2024-03-28 Wielkanoc 2024 Polska

Wielkanoc, Zmartwychwstanie Pańskie, to chwila na akt wiary w rzeczywistość, która wymyka się doświadczeniu, której nie rozumiemy do końca pomimo, że bardzo byśmy chcieli, niosącej nadzieję na przekroczenie bram doczesności, na świat bez trosk, bólu, przepełniony mądrością, sprawiedliwością i pięknem. Czy jesteśmy na to gotowi?...


Z okazji nadchodzącego Dnia Zmartwychwstania Pańskiego
pragnę złożyć płynące z serca życzenia pogodnych i szczęśliwych Świąt
w gronie najbliższych i wyrazić przekonanie,
że siła i nadzieja płynąca z wydarzeń tej najważniejszej w dziejach człowieka nocy, pozwoli nam przezwyciężyć wszystkie przeszkody i trudności, jakie napotykamy na swojej drodze.


W imieniu Rady Krajowej, Zarządu, pracowników i członków

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusz Piotr Bonisławski


Warszawa, Wielkanoc 2024Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów