SWP
2024-04-14 Odszedł Stanisław Panteluk Ukraina

Związek Polaków Ukrainy z ogromnym bólem informuje, że 14 kwietnia 2024 roku odszedł do wieczności śp. Stanisław Panteluk, redaktor naczelny gazety „Dziennik Kijowski”, działacz społeczny, syn Narodu Polskiego i Ukraińskiego. Szlachetny Człowiek wielkiego serca, unikalny, wszechstronnie utalentowany i bardzo wykształcony aczkolwiek bardzo skromny.

Za swoją wszechstronną i pożyteczną działalność śp. Stanisław Panteluk otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.: odznaczenie "Zasłużony dla Kultury Polskiej", Złoty Krzyż Zasługi, dyplomy, uznania od Ambasady RP w Kijowie, Fundacji Wolność i Demokracja, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" im. Jana Olszewskiego.

Całe życie poświęcił pracy na rzecz krzewienia i pielęgnowania przyjaźni polsko – ukraińskiej. Spośród Jego niezliczonych zasług wymienić należy zapoczątkowanie dwutygodnika „Dziennik Kijowski”, czasopisma „Krynica”, gdzie gromadził i rozpowszechniał informacje o losach i życiu Polaków Ukrainy.

Głęboką troską otaczał podtrzymywanie pamięci o bogatej historii Polaków i Ukraińców, a także zależało Mu na budowaniu wspólnej przyszłości. Stało się to Jego myślą przewodnią we współpracy z placówkami dyplomatycznymi, naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce i w Ukrainie.

Śp. Stanisław Panteluk był nie tylko dobrym redaktorem, ale przede wszystkim wspaniałym przyjacielem. Dla każdego z nas był autorytetem, bliską osobą, kompanem, który zawsze był z radością przyjmowany w każdym towarzystwie i nie tylko polskim. W swoim życiu kierował się uczciwością. Był bardzo ambitny, a przy tym pomocny i otwarty na innych ludzi. Wydając gazetę towarzyszył czytelnikom w trudach dnia codziennego, będąc jednocześnie dla nas wspaniałym ekspertem życia. To właśnie On przez pryzmat pisma uczył jak powinno się żyć. Nie były to tylko suche słowa, ale najlepsze świadectwo oparte na czynach.

Śp. Stanisław Panteluk był osobą ogromnie zaangażowaną w działalność promującą polskość i dobry wizerunek Polaków mieszkających na terenie Ukrainy.

Zawsze wykazywał duże zainteresowanie życiem społecznym, okazywał wsparcie nigdy nie odmówił pomocy, a wręcz przeciwnie zazwyczaj sam proponował swoje wsparcie - był niezastąpiony. Swoją aktywnością i pomysłowością motywował osoby, które spotykał na swojej drodze życiowej do działań na rzecz dobra wspólnego. Udzielał im wsparcia, dodawał otuchy dobrym słowem. Był wzorem i przykładem szlachetnej oraz tolerancyjnej postawy wobec świata i drugiego człowieka. Jego oddanie swojej sprawie, a także empatia, życzliwość i dobroć serca zasługują na głęboki szacunek, podziw i są godne naśladowania.

Śp. Stanisław Panteluk pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci. Jego odejście pozostawiło po sobie pustkę w naszych sercach, której nikt i nic nie jest w stanie wypełnić. Związek Polaków Ukrainy stracił wspaniałego człowieka, a my przyjaciela. Odszedł od nas wspaniały człowiek, który żył dzieląc się dobrem.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Żonie i Synowi.
Świeć Panie nad Jego duszą.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów