SWP
2024-04-03 Chrystus Zmartwychwstał! Ukraina

W Wielką Sobotę Dom Polonii w pułtuskim zamku gdzie obecnie przybywa grupa działaczy Związku Polaków Ukrainy odwiedził Biskup Diecezji Płockiej Szymon Stułkowski.

Wizyta związana była z mieszkającymi w Domu Polonii gośćmi z Kazachstanu, którzy przebywają tu w ramach Ośrodka Repatriacji oraz gośćmi z Ukrainy, dla których Dom Polonii stał się tymczasowym domem. Wizyta rozpoczęła się na Dolnym Krużganku, od wspólnej modlitwy i błogosławieństwa potraw.

Zgodnie z coroczną tradycją goście zamieszkujący pułtuski zamek w Wielką Sobotę uczestniczyli w warsztatach rękodzieła kurpiowskiego, gdzie pod czujnym okiem Pani Haliny Witkowskiej oraz Pani Moniki Poteraj z Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie przygotowywali wielkanocne ozdoby i pisanki.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów