2019-11-15 ORLE GNIAZDO – MŁODZI DLA NIEPODLEGŁEJ.
Spotkanie integracyjno-ewaluacyjne w Poznaniu.
Polska

W dniach 8-12 listopada 2019 r. , w Poznaniu odbywało się spotkanie integracyjno-ewaluacyjne „Orle Gniazdo - Młodzi dla Niepodległej”. W spotkaniu, adresowanym do młodzieży polonijnej, udział wzięła grupa 40 osób z 10 krajów: Białorusi, Brazylii, Czech, Egiptu, Gruzji, Hiszpanii, Kirgistanu, Łotwy, Rosji, Ukrainy. Większość osób stanowili uczestnicy tegorocznego, XII Zlotu „Orle Gniazdo”.

W drugim dniu spotkania odbyły się całodniowe warsztaty pt. „Zatańczysz mi świat?. Narysujesz mi Polskę?”, obejmujące m.in. podstawy myślenia wizualnego, tworzenie ilustracji do trudnych wyrazów, zabawy ruchowe, tańce integracyjne.Trzeciego dnia młodzież najpierw wysłuchała interesującej prelekcji, zatytułowanej „Polskie symbole narodowe”, wygłoszonej przez dr hab. Olafa Bergmanna z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, następnie dyskutowała o minionym Zlocie „Orle Gniazdo” i o spotkaniu młodzieży, planowanym na 2020 r. Dyskutanci wielokrotnie podkreślali, że Zlot to dobra praktyka języka polskiego, poznanie rówieśników z różnych krajów, motywacja do poznania swoich korzeni. Na następnym Zlocie (w 2021, Zloty odbywają się co dwa lata) warto zwrócić uwagę na działalność wolontariacką wśród młodzieży, a do programu Zlotu włączyć różne formy jeszcze większej integracji uczestników. Natomiast na spotkanie ogólnoświatowe w 2020 r., młodzież proponuje zorganizować aukcję obrazów młodzieżowych autorów polonijnych, a uzyskany dochód przeznaczyć na wsparcie osób potrzebujących w Polsce lub za granicą, zorganizować spotkanie ze znaną postacią polskiej kultury, sportu itp., a także przeznaczyć czas na zaprezentowanie (w krótkiej, ale ciekawej formie) działalności i osiągnięć swoich organizacji polonijnych.  

Czwarty dzień spotkania „Orle Gniazdo – Młodzi dla Niepodległej” poświęcony został na wyjazd do Warszawy, na uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Dla zdecydowanej większości była to pierwsza okazja do udziału w obchodach państwowych z udziałem Prezydenta RP. Młodzi rodacy  byli pod wrażeniem odwiedzanych miejsc (Świątynia Opatrzności Bożej, Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Józefa Piłsudskiego, Krakowskie Przedmieście) i podniosłej atmosfery tego dnia. Młodzież polonijna wzięła również udział w debacie poświęconej Świętu Niepodległości, która odbyła się w Domu Polonii w Warszawie, a przygotowana została przez członków warszawskiego Klubu Studenta Polonijnego SWP. W debacie udział wzięli także zaproszeni goście: Teresa Berezowska - Przewodnicząca Rady Polonii Świata, Tadeusz Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz eksperci, historycy dr Marek Kozubel z  Instytutu Pamięci Narodowej i dr Adam Gałkowski z Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Posumowanie całego pobytu nastąpiło w dn.12.11., w Domu Polonii w Poznaniu. Krótkie, lecz  intensywne listopadowe spotkanie (5 dni) i zróżnicowany program, także kulturalny (film polski „Boże Ciało”, koncert zespołu „U Studni”, zwiedzanie Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego w Poznaniu) przyczyniło się do zintegrowania grupy oraz wymiany doświadczeń młodzieży polonijnej z wyjazdów na inne spotkania skierowane do młodych rodaków, a zwłaszcza z udziału w Zlocie „Orle Gniazdo”.


Tekst: Dariusz Łukaszewski, SWP O/Wielkopolski
Foto: Karolina Galewska i Piotr Waraczewski, Poznań

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook