SWP
2024-04-25 Akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem Polska

25 kwietnia, 37 miesięcy po aresztowaniu Andrzeja Poczobuta, na placu pod pomnikiem Jerzego Popiełuszki w Białymstoku odbyła się kolejna pikieta solidarności z niezłomnym Polakiem z Grodna. Wzięło w niej udział około 50 osób. Skandowano m.in.: „Niech żyje Polska”, „Żywie Biełaruś”.

Głos zabrali organizatorzy akcji: Związek Polaków na Białorusi i Podlaski oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Na akcji obecni byli uchodźcy z Białorusi, min. przedstawicielka emigracyjnego Zjednoczonego Gabinetu Swietłany Tichanowskiej Alina Kouszyk.

Sytuacja przebywającego w białoruskim więzieniu działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta nie poprawia się, choć w ostatnim czasie prezes tej organizacji Andżelice Borys udało się odwiedzić Poczobuta w więzieniu – poinformowano dziś w Białymstoku podczas comiesięcznej akcji solidarności z Poczobutem.Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi został aresztowany 25 marca 2021 roku i od 37 miesięcy przebywa w areszcie. 8 lutego 2023 roku został skazany przez sąd Łukaszenki na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za „podżeganie do wrogości” i „rehabilitację nazizmu”, a także „za wzywanie do wprowadzenia sankcji” przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Obrońcy praw człowieka podkreślają od początku, że zarzuty wobec Andrzeja Poczobuta są absurdalne i nieuzasadnione, a jego sprawa ma charakter polityczny, Poczobut zaś jest symbolem bezprecedensowych represji za walkę o prawa do kultywowania polskich tradycji, nauki języka ojczystego i ochrony miejsc pamięci narodowej.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów