2019-08-10 Akademia Polonijnych Doradców Metodycznych Polska

W Domu Polonii w Ostródzie odbyła się Akademia Lokalnych Ośrodków Metodycznych przygotowująca przyszłych i szkoląca obecnych doradców LOM.

Uczestnicy Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych mieli okazję zwiedzić Warmię i poznać jej polskość oraz historię.

Między innymi Gietrzwałd - miejsce objawień Maryjnych w roku 1877, które doprowadziły do mocnego przebudzenia polskiego patriotyzmu, i to we wszystkich zaborach. Do maleńkiego Gietrzwałdu przyjeżdżały pielgrzymki ze wszystkich zaborów i wszystkich stanów – od arystokracji po prostych chłopów.

Następnym punktem był Zamek Biskupów Warmińskich, gdzie w latach 1767 - 1795 urzędował Ignacy Krasicki. Kapituła przyjęła swego zwierzchnika chłodno w obawie przed zmianami. Równocześnie nasilały się prowokacje i napór Prus zmierzających do zagarnięcia Warmii w ramach rozbioru Polski. Krasicki protestował publicznie przeciw obcej interwencji. Chciał też uchronić Warmię przed wojną domową.

Akademia to jednak przede wszystkim szkolenia. a wśród nich "Narzędzia pracy trenera - metody aktywizujące", uczenie się sztuki wystąpień publicznych w których jednym z elementów jest nagrywanie i analizowanie prezentacji. Zajęcia te prowadził Marek Zając.

Podsumowaniem warsztatów dla kandydatów na doradców LOM była refleksja na temat "Czym jest dla mnie LOM?" oraz szkolenie jak zdiagnozować potrzeby lokalnego środowiska i jakie są zasady działania Lokalnych Ośrodków Metodycznych.

Doradcy LOM poznali zaś zasady mediacji oraz ewaluacji wewnętrznej lokalnego środowiska.


Akademia Polonijnych Doradców Metodycznych
zrealizowana jest przez ODN SWP, dzięki współfinansowaniu MEN.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook