2019-06-05 Uroczystość 20-lecia powstania w Żytomierzu Domu Polskiego Polska

Dnia 2 czerwca 2019 r. w Żytomierzu odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia powstania Domu Polskiego. Uroczystości zainaugurowała msza święta w katedrze św. Zofii odprawiona w intencji Polaków Żytomierszczyzny, z okazji jubileuszu placówki oraz w intencji śp. Longina Komołowskiego. Mszę św. celebrował Kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks. Ryszard Karapuda. Na zakończenie mszy św. odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”.

Następnie uroczystość kontynuowano w Sali  Żytomierskiej Filharmonii Obwodowej. Część artystyczną zapewniły znane i lubiane przez naszą publiczność zespoły – Polski Chór Kameralny im. J. Zarębskiego pod atutem „Zasłużonego dla Kultury Polskiej” pana Jana Krasowskiego i  Wokalny Zespół Dziecięcy „Kwity” pod kierownictwem pani Larysy Bojko. Nie zabrakło utworów naszego wielkiego rodaka Fryderyka Chopina w wykonaniu pianistki Nadiji Tiszkowej oraz przepięknych romansów polskich, które zaprezentowała pani Eugenia Gintowt. Na scenie pojawił się także  słynny zespół „Białe gołąbki” z Suseł pod  kierownictwem artystycznym „Zasłużonej dla Kultury Polskiej” pani Antonina Szczyrskiej. Gościem specjalnym koncertu był Dziecięcy Zespół Folklorystyczno-Etnograficzny „Aksamitki”, który działa przy Domu Polskim w Barze. Kierownikiem artystyczny zespołu jest  „Zasłużona dla Kultury Polskiej” pani Inna Miedwiediewa.

Uroczystość 20-lecia powstania Domu Polskiego swą obecnością zaszczycili wielce szanowni goście – to przede wszystkim prezesi i członkowie organizacji polskich z Żytomierza i obwodu Żytomierskiego (Malin, Nowa Borowa, Berdyczów, Baranówka, Bykówka, Marjanówka, Romanów, Nowogród Wołyński, Susły, Lubar) oraz przedstawiciele instytucji ukraińskich, które od lat współpracują z Domem Polskim.

W sposób szczególny powitani zostali goście honorowi – przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pan Roman Wróbel, Konsul Generalny RP w Winnicy pan Damian Ciarciński, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie pani Emilia Chmielowa, dyrektorka Centrum Kultury Polskiej i Dalogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku pani Marja Osidacz, dyrektorka Domu Polskiego w Barze pani Małgorzata Miedwiediewa oraz zastępca mera Żytomierza pan Dmytro Tkaczuk.

Działalność Domu Polskiego nie byłaby możliwa bez współpracy z polskimi ośrodkami z Żytomierza i obwodu żytomierskiego. W trakcie uroczystości dyrektor Domu Polskiego pani Irena Perszko wręczyła podziękowania dla prezesów tych organizacji polskich, które przez wielu lat wspierają placówkę i aktywnie uczestniczą w jej działalności. M.in. podziękowanie od Domu Polskiego otrzymali – pani Wiktoria Szewczenko (Nowogród Wołyński), Walentyna Jusupowa (Żytomierz), Zygmunt Wengłowski (Żytomierz), Katarzyna Rudenko (Malin), Stanisława Rudkowska (Bykówka), Ludmiła Chimicz (Baranówka). Za wyjątkowe zasługi dla Polaków  Żytomierszczyzny i zaangażowanie w realizację  pomysłu powstania w Żytomierzu Domu Polskiego podziękowanie otrzymała pani Emilia Chmielowa. Także podziękowanie za współpracę otrzymali dyrektorzy państwowych szkół, w których odbywa się nauczanie języka polskiego – pan Mikołaj Szaniuk (szkoła denyszowska) oraz pan Aleksander Pyłypczuk (szkoła marjanówska).

Ze swojej strony prezesi organizacji polskich gratulowali Domowi Polskiemu pięknego jubileuszu, a także dziękowali za wsparcie i możliwość współdziałania.

Bardzo wzruszającym momentem było wręczenie podziękowania Domu Polskiego dla ks. Ryszarda Karapudy, który jako Kapelan przez 2 lata służył Polakom Żytomierszczyzny. Ksiądz R. Karapuda  niestety zmuszony jest opuścić Ukrainę i naszą Kapelanię .Dyplom uznania dla pani dyrektor Ireny Perszko podczas swego przemówienia na uroczystości wręczył Konsul Generalny RP w Winnicy pan Damian Ciarciński.

List gratulacyjny z okazji 20-lecia Domu Polskiego od prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pana Dariusza Piotra Bonisławskiego odczytał pan Roman Wróbel. Pan Roman Wróbel wręczył również Brązowe Medale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” panu Janowi Krasowskiemu i pani Larysie Bojko.  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  przyznało również Srebrny Medal Domowi Polskiemu w Żytomierzu. Po odbiór medalu pan Roman Wróbel zaprosił na scenę obecnych na sali byłych dyrektorów Domu Polskiego w Żytomierzu: pana Kazimierza Ratuszyńskiego i panią Mirosławę Starowierow, obecną dyrektorkę panią Irenę Perszko  oraz panią Emilię Chmielową, pomysłodawczynię  powstania placówki.

Podczas gali odczytano również list gratulacyjny  od  Muzeum w Gostyniu - jednego z partnerów w Polsce, w którym podkreślono, że „Dom Polski jest ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i intelektualnego Polaków na Żytomierszczyźnie”.

Po koncercie uroczystość kontynuowano w jednej z żytomierskich restauracji. Spotkanie odbywało się w bardzo ciepłej atmosferze, a umilał je występ zespołu „Polescy soliści” w składzie „Zasłużonych dla Kultury Polskiej”  Natalii Trawkinej i Mikołaja Nagirniaka.

Uroczystość 20-lecia Domu Polskiego w Żytomierzu dofinansowana została przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

mgr Walentyna Jusupowa
prezes Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook