2017-12-02 MARSZAŁEK SENATU SPOTKAŁ SIĘ Z LIDERAMI WĘGIERSKIEJ POLONII Węgry

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski spotkał się z liderami węgierskiej Polonii. "Sytuacja Polonii na Węgrzech jest lepsza niż w innych krajach" – ocenił marszałek w sobotę 2 grudnia po spotkaniu w ambasadzie Polski w Budapeszcie.

"Przejawia się to przede wszystkim w tym, że Polacy tutaj mają wsparcie rządu węgierskiego. Mniejszości narodowe są wspierane przez rząd węgierski i nasza Polonia, Polacy mieszkający na Węgrzech są w sytuacji dobrej, lepszej niż w innych krajach" – powiedział Stanisław Karczewski PAP po spotkaniu, w którym wzięły udział m.in. szefowa Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema Korinna Wesolowski i prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha Monika Molnar.

Stanisław Karczewski zaznaczył, że Polonia na Węgrzech ma też swojego przedstawiciela w parlamencie węgierskim, rzeczniczkę narodowości polskiej w węgierskim Zgromadzeniu Narodowym Halinę Csúcs. Ona także uczestniczyła w spotkaniu.

Wśród najistotniejszych kwestii poruszanych na spotkaniu z Polonią marszałek Senatu wymienił dbałość o następców: dzieci i młodzież, aby uczyli się języka polskiego, polskiej historii i poznawali polskie tradycje.


SWP SWP SWP SWP


"Trzeba dbać właśnie przede wszystkim o młodzież. Ale nie należy zapominać o osobach starszych i dziś na ten temat rozmawialiśmy: że są seniorzy, którzy też potrzebują wsparcia, ale też integracji" – oświadczył Stanisław Karczewski.

Jak podkreślił, na spotkaniu padało wiele różnych pomysłów i idei.

"Dużo mówiliśmy o obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Chcemy, aby te uroczystości były skoordynowane,(…) aby zorganizować obchody, które pozostaną w pamięci również dla następnych pokoleń" – zaznaczył marszałek Senatu.


SWP SWP SWP SWP


Za ciekawą inicjatywę uznał propozycję przyciągania młodych osób do języka i kultury polskiej nie tylko przez działalność oświatową, ale również sport. Za interesujący uznał też postulat, by środowiska polonijne aktywizować do przyciągania Węgrów, "tak żeby nasze środowiska polonijne nie zamykały się, nie tworzyły enklaw, ale żeby współpracowały, i tak robią".

Stanisław Karczewski zaznaczył, że senackie środki przeznaczane na Polonię będą w przyszłym roku, na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, znacznie wyższe i wzrosną z 75 mln do 100 mln zł.


SWP SWP SWP SWP


W spotkaniu moderowanym przez konsula RP w Budapeszcie Marcina Sokołowskiego uczestniczył ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek, rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Csúcs Lászlóné Halina, konsul honorowy RP w Segedynie dr Karol Biernacki, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr., przedstawiciele organizacji polonijnych: PSK im J.Bema, SKP pw. św. Wojciecha, Polonia Nova, Grupy Rekonstrukcyjnej Legionu Polskiego, polscy samorządowcy z Szolnoku i Nyíregyháza, media.


Marszałek Senatu RP odwiedził "Bema"


Delegacja, której przewodniczył marszałek Senatu Stanisław Karczewski, 2 grudnia w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema - podczas odbywającej się tam właśnie imprezy mikołajkowej - spotkała się z prezesem stowarzyszenia i polonijnymi dziećmi. Pan Marszałek przeprowadził rozmowy z najmłodszą generacją tutejszej Polonii, przywiózł dzieciom piękne polskie upominki, czym ubogacił bemowskie spotkanie.


SWP SWP SWP SWP


Podczas wizyty w Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym im. J.Bema w Budapeszcie marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu towarzyszył ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek i rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Csúcs Lászlóné Halina.


SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP


Fotorelacja: Barbara Pál.

Red. źródło: PAP/RIRM fot. B.Pál)


Relacja na podstawie "Głosu Polonii"
"Głos Polonii" jest kwartalnikiem - pismem wydawanym od 1987 roku przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J.Bema,
obecnie jako dodatek do miesięcznika "Polonia Węgierska" wydawanego przez OSP na Węgrzech.
https://www.facebook.com/glospolonii/


facebook