60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Tunezja
2019-12-18 KONCERT W TUNISIE Consulat honoraire de Pologne à Sousse / Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej

W Sousse już po raz czwarty odbył się koncert, projekt Domu Polskiego, wspierany przez Ambasadę RP w Tunisie.

Konsulat Honorowy w Sousse od dwóch lat współdziała w organizacji tego wydarzenia np. wynajmu sali, sprzętu i pełni rolę gospodarza. W tym roku świętowano 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki pięknym spektaklem, natomiast recitalem Aymana Ben Salah uczczono 60 lat relacji dyplomatycznych między Polską a Tunezją.


Consulat honoraire de Pologne à Sousse / Konsulat Rzeczypospolitej PolskiejPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.