KOPERNIK CAMP

JUBILEUSZOWY ZJAZD MŁODZIEŻY 21-24 WRZEŚNIA 2023 ROKU LIDZBARK WARMIŃSKI
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"


STRONA GŁÓWNA     DZIEŃ 1     DZIEŃ 2     DZIEŃ 3     DZIEŃ 4

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE MŁODZIEŻY!
21-24 września 2023 roku LIDZBARK WARMIŃSKI

KOPERNIK CAMP


W 2023 roku przygotowaliśmy coś wyjątkowego! Obchodzimy 550. rocznicę urodzin oraz 480. rocznicę śmierci wielkiego Polaka - Mikołaja Kopernika, człowieka renesansu wybitnego astronoma, lekarza, nauczyciela, ekonomisty i księdza. Dla uczczenia dziedzictwa tego niezwykłego Polaka zaprosiliśmy aktywną młodzież z różnych zakątków świata do udziału w projekcie Kopernik Camp. To część wielowymiarowego przedsięwzięcia, pod Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.PIERWSZY DZIEŃ KOPERNIK CAMP

Zgromadził nas Kopernik – postać wyjątkowa dla dziejów świata zasługuje na upamiętnienie w 550. Rocznicę jego urodzin i 480 śmierci. Człowiek renesansu, wybitny astronom, lekarz, nauczyciel, ekonomista, ksiądz. Wielowymiarowość zainteresowań i talentów zasługuje na specjalne potraktowanie, czemu służyć ma projekt Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - Z Kopernikiem przez świat dedykowany różnym grupom wiekowym i środowiskom, które łączy polskość i duma z naszej tradycji oraz historii. Już dzisiaj można stwierdzić, że wartością projektu jest integracja wokół tej idei wielkiej rzeszy osób polskiego pochodzenia.

WIĘCEJ O PIERWSZYM DNIU KOPERNIK CAMP


DRUGI DZIEŃ KOPERNIK CAMP

Warsztaty z komunikacji - jak dzielić się własnymi talentami aby budować środowisko polonijne prowadzone przez Agnieszkę Kaczmarczyk – Prezeskę Zarządu Stowarzyszenia KLANZA, Oddział Poznań, Debata młodzieży polsko – polonijnej "Jest nas 60 milionów", której gospodarzem była młodzież z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, oraz młodzież polonijna, gra miejska – śladami Kopernika prowadzona przez Hufiec ZHP Ziemi Lidzbarskiej im. Powstańców Warszawskich przy wsparciu organizacyjnym harcerzy z Białorusi oraz spotkania z ekspertami z różnych dziedzin życia to punkty programu drugiego dnia Kopernik Kamp.

WIĘCEJ O DRUGIM DNIU KOPERNIK CAMP


TRZECI DZIEŃ KOPERNIK CAMP

Śladami Kopernik na wycieczce we Fromborku, koncert organowy i zwiedzanie katedry, eksperymenty kosmiczne oraz debata kopernikańska w TVP NAUKA to program trzeciego dnia Jubileuszowego Zjazdu Młodzieży Kopernik Camp. A nie ma lepszego miejsca ku temu, niż Frombork. To rozpoczęły się systematyczne prace z dziedziny astronomii. Na fromborskim Wzgórzu Katedralnym uczony zakupił basztę, do dzisiaj znaną jako Wieża Kopernika, zaś poza murami kompleksu nabył kanonię w ogrodzie której urządził stanowisko do prowadzenia obserwacji nieba (tzw. pavimentum)

WIĘCEJ O TRZECIM DNIU KOPERNIK CAMP


CZWARTY DZIEŃ KOPERNIK CAMP

Nawet najbardziej wartościowe wydarzenie kiedyś się kończy, im ciekawsze tym większy niedosyt, ale tegoroczny Kopernik Camp traktujemy jako zapowiedź wieloletniego przedsięwzięcia skoncentrowanego wokół osiągnięć polskiej nauki i kultury w najszerszym tego pojęcia rozumieniu. Jest wiele jeszcze nie wystarczająco wyeksponowanych w świecie idei i osiągnięć o polskim rodowodzie, winniśmy się nimi szczycić, ale najpierw musimy je poznać i zrozumieć, by skutecznie je propagować. Tak jak dorobek Kopernika w tym roku.

WIĘCEJ O CZWARTYM DNIU KOPERNIK CAMP
Dni pełne wartościowych atrakcji!

W dniach 21-24 września 2023 roku, jesteśmy razem w malowniczym Lidzbarku Warmińskim - miejscu związanym z historią Kopernika. Jest to miasto o bogatej wielowiekowej historii. Dzięki Kopernik Camp można odkryć uroki tego regionu uczestnicząc w grach miejskich i zwiedzając zamek biskupów warmińskich. Przed Wami wyjątkowe chwile w towarzystwie ambasadorów z różnorakich dziedzin. Będą z nami: sportowiec Robert Korzeniowski, ksiądz Biskup Turzyński oraz pasjonat astronomii Robert Szaja czy też prof. Jan Sienkiewicz – historyk i krytyk sztuki, kurator. Będzie to dla Was okazja do podniesienia kompetencji językowych i wzmocnienia poczucia tożsamości narodowej poprzez kontakt z polską kulturą, historią i geografią.

Podczas warsztatów "Kopernik człowiek renesansu", jest szansa uczyć się od wybitnych naukowców, zarówno tych mieszkających w Polsce, jak i poza nią. Rozwijając postawy obywatelskie i patriotyczne młodzież staje się ambasadorami polskości. Naszym priorytetem jest podniesienie kompetencji językowych i wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, dlatego zaplanowaliśmy rozmówki, konwersatoria oraz warsztaty z edukatorami z zakresu historii, geografii, kultury i języka polskiego.

Wystawy, filmy, dyskusje będą doskonałą okazją do zapoznania się z postacią Mikołaja Kopernika. Nie zabraknie również wycieczek edukacyjnych - odwiedzimy Frombork, miejsce związane z młodością Kopernika, oraz Olsztyn, gdzie czeka na nas Obserwatorium Astronomiczne oraz Zamek Kapituły Warmińskiej. W Lidzbarku Warmińskim, w zamku Biskupów Warmińskich, poznamy historię w formie emocjonującej gry miejskiej!


Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy.
Konkurs TVP Polonia dla uczestników Jubileuszowego Zjazdu Młodzieży Kopernik Camp

Jeśli jesteś uczestnikiem Jubileuszowego Zjazdu Młodzieży Kopernik Camp mamy dla Ciebie konkurs! Udostępnij swoje najlepsze zdjęcie lub wideo z wydarzenia i zgarnij nagrody.

Konkurs TVP Polonia
Do udziału zaprosiliśmy osoby w wieku od 18 do 35 lat
z różnymi zainteresowaniami: naukowców, humanistów, liderów, społeczników, ludzi aktywnych.

Podczas zjazdu

Spotkania z ludźmi, którzy wiedzą wszystko o Koperniku i nie tylko
Debata "Jest nas 60 milionów" - Polacy na świecie
Śladami Mikołaja Kopernika - wycieczki do miejsc związanych z naszym wielkim astronomem
Warsztaty, konkursy, filmy, spotkania i koncerty
Dyskusje, wymiana doświadczeń i kontaktów
Rekreacja – wypoczynek w Warmińskich Termach

MOŻECIE ZAPROPONOWAĆ WŁASNY TEMAT, KTÓRY UWAŻACIE ZA WAŻNY, INTERESUJĄCY!


Produkcja: © Polonijna Agencja Informacyjna


POLSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY PARTNEREM KOPERNIK CAMP 2023

Wielkimi krokami zbliża się najznakomitsze tegoroczne wydarzenie dedykowane młodzieży polonijnej czyli Jubileuszowym Zjeździe Młodzieży Kopernik Camp. Już 21 września w Światowym Roku Kopernikańskim spotkamy się w Lidzbarku Warmińskim z okazji 550 rocznicy urodzin i 480 rocznicy śmierci polskiego astronoma, aby dyskutować nad zagadnieniami form aktywności polskiej poza granicami ojczyzny, o edukacji, narodowej tożsamości i codziennym patriotyzmie. Rozumiejąc wagę i doniosłość takiego zjazdu Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" będące organizatorem zawarło porozumienie, jak je określono, na rzecz owocnej współpracy przy organizacji Zjazdu z Polskim Stowarzyszeniem Młodzieży działającym w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Treść porozumienia pozwalamy sobie przytoczyć poniżej:


POROZUMIENIE
NA RZECZ OWOCNEJ WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI
JUBILEUSZOWEGO ZJAZDU MŁODZIEŻY KOPERNIK CAMP

Preambuła

W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, wybitnego Polaka, wielkiego uczonego, który swoimi odkryciami wpłynął na rozwój cywilizacji j nauki. Zachowaliśmy go w pamięci jako niezwykłego astronoma, ale był on również lekarzem, ekonomistą, nauczycielem, księdzem. Horyzont intelektualny Mikołaja Kopernika był znacznie szerszy niż ogólnie znany: studiował prawo i medycynę, tłumaczył z greki na łacinę, reformował system monetarny. Był dzieckiem swej epoki, człowiekiem renesansu w pełnym tego słowa znaczeniu. Aby uczcić tę niecodzienną postać, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” proponuje środowiskom polonijnym, aby delegowały aktywną młodzież do udziału w projekcie Kopernik Camp, który jest częścią wielowymiarowego projektu pod Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Jubileuszowy zjazd jest dużym wydarzeniem, który zapewni aktywizację środowiska młodej Polonii i zaangażuje działania edukacyjne, kulturowe, a także promocję miejsc związanych z wielkim astronomem. Kopernik Camp jest dla jego uczestników wielkim patriotycznym przeżyciem i ma istotne znaczenie dla kształtowania i umacniania ich narodowej tożsamości oraz podniesienia kompetencji językowych, integracji z rówieśnikami z całego świata.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" z siedzibą w Warszawie 00-322 przy ul. Krakowskie Przedmieście 645 reprezentowane przez Dariusza Piotra Bonisławskiego - Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. z siedzibą w 15 East 65th Street, New York, NY 10065 United States, reprezentowane przez Jakuba J. Staniewskiego - Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, oświadczają wole współpracy w organizację wydarzenia JUBILEUSZOWY ZJAZD MŁODZIEŻY KOPERNIK CAMP, przyjmując następujące ustalenia:

 1. Polskie Stowarzyszenie Młodzieży otrzymuje tytuł PARTNERA ORGANIZACYJNEGO wydarzenia.
 2. Termin organizacji wydarzenia ustala się na 21-24 września 2023 roku.
 3. Miejscem organizacji i przeprowadzenie wydarzenie będzie miasto Lidzbark Warmiński.
 4. Wypracowanie wspólnej wizji działania na rzecz integracji środowisk młodzieży polonijnej.
 5. Udział członków Stowarzyszenia w wydarzeniu i dzielenie się doświadczeniami.
 6. Każdy z podmiotów dofožy wszelkich starań i zaangażuję sity j środki w celu organizacji zjazdu na najwyższym poziomie.
 7. Wzajemna promocja wydarzenia poprzez obydwie Strony w formie bezpośrednich komunikatów, jak też stron internetowych i mediów społecznościowych.
 8. Stała kampania w elektronicznych środkach przekazu (telewizja, radio, Internet), strony będą informować się na bieżąco ze swoich działań.

Dokument podpisali: Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Jakub J. Staniewski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży.


Bardzo się cieszymy z zainteresowania amerykańskiej Polonii naszym projektem i udzielonym mu wsparciem licząc, że jest to początek namysłu nad wspólną przyszłością według innowacyjnych metod, które uosabiał Mikołaj Kopernik w swoich czasach, a które my dzisiaj możemy twórczo rozwijać.


KOPERNIK CAMP

Jubileuszowy Zjazd Młodzieży Kopernik Camp - Lidzbark Warmiński
21-24 września 2023

Kopernik - wczoraj, dziś, jutro – każdy dzień będzie poświęcony innym talentom. Idea spotkania to integracja młodzieży wokół talentów Kopernika i wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności aby po powrocie do własnych krajów skutecznie promowali Polskę i region Warmińsko- Mazurski. Ponadto przez aktywne formy edukacji młodzież pozna i utrwali sobie informację o życiu i dziełach Kopernika – w ten sposób upowszechnimy wiedzę w środowiskach polonijnych i Polskich w zakresie wkładu Polaków w rozwój cywilizacji - młodzież stanie się dobrze wykształconymi ambasadorami polskości.Rok 2023 jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że w nim właśnie przypada rocznica narodzin i śmierci znanego całemu światu Polaka Mikołaja Kopernika. Legenda głosi, że w ostatnich dniach jego życia dotarło do niego wydane w marcu 1543 roku dzieło pt. „O obrotach ciał niebieskich”. To cezura w dziejach całego świata. Od tego momentu twórca przełomowej dla nowożytnej nauki teorii o budowie Układu Słonecznego zostaje zapamiętany jako ten, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Właśnie dlatego z kraju, w którym 480 lat temu rozpoczął się nowy bieg historii, przez cały rok 2023 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” będzie promować tę postać, realizując międzynarodowy projekt, którego celem jest ożywianie i umacnianie pamięci o znamienitym Polaku, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej.

SPOTKANIE MŁODZIEŻY

W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, wybitnego Polaka, wielkiego uczonego, który swoimi odkryciami wpłynął na rozwój cywilizacji i nauki. Zachowaliśmy go w pamięci jako niezwykłego astronoma, ale był on również lekarzem, ekonomistą, nauczycielem, księdzem. Horyzont intelektualny Mikołaja Kopernika był znacznie szerszy niż ogólnie znany: studiował prawo i medycynę, tłumaczył z greki na łacinę, reformował system monetarny. Był dzieckiem swej epoki, człowiekiem renesansu w pełnym tego słowa znaczeniu.

Aby uczcić tę niecodzienną postać, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” proponuje środowiskom polonijnym, aby delegowały aktywną młodzież do udziału w projekcie Kopernik CamP, który jest częścią wielowymiarowego projektu pod Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.


CEL PROJEKTU


Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych uczestników oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej poprzez kontakt z Polską kulturą, językiem, historią, geografią. Pośrednim celem pobytów jest pokazanie uczestnikom Polski jako kraju atrakcyjnego, nowoczesnego i bezpiecznego, tak by zachęcić ich do podejmowania studiów lub pracy/współpracy z polskimi organizacjami.

Priorytetem zadania jest rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzimej, lokalnej, regionalnej i narodowej. Idea spotkania to integracja młodzieży wokół talentów Kopernika i wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności, aby po powrocie do własnych krajów skutecznie promowali Polskę i region Warmińsko-Mazurski. Ponadto przez aktywne formy edukacji młodzież pozna i utrwali sobie informację o życiu i dziełach Kopernika, zajęcia tematyczne ze znajomości historii, geografii, kultury oraz możliwość szlifowania języka ojczystego – w ten sposób upowszechnimy wiedzę w środowiskach polonijnych i Polskich w zakresie wkładu Polaków w rozwój cywilizacji - młodzież stanie się dobrze wykształconymi ambasadorami polskości.

W Lidzbarku Warmińskim pojawią się ambasadorzy młodzieży polonijnej z całego świata oraz Polski, gdzie wspólnie z wybitnymi osobami z kręgu nauki, żyjącymi poza Polską, będą mogli dowiedzieć się kim był Kopernik, jak żył i co zrobić by zostać „nowym Mikołajem Kopernikiem”.

Warsztaty „Kopernik człowiek renesansu"

zajęcia językowe i kulturoznawcze. Jednym z zadań będzie zwiększenie znajomości języka i wrażliwości uczestników na otaczający świat i na sztukę. Uczestnicy wspólnie z wybitnymi osobami z kręgu nauki, żyjącymi w Polsce lub poza Polską, będą mogli dowiedzieć się kim był Kopernik, jak żył i co zrobić by zostać „nowym Mikołajem Kopernikiem”.
Warsztaty prowadzić będą wysokiej trenerzy i edukatorzy. Warsztaty zawierać będą formy aktywizujące uczestników z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (TIK). Dodatkowym atutem warsztatów będzie łączenie zarówno ludzi, którzy chcą przekazać swoją wiedzę, zainteresowania i umiejętności dalej, jak i tych, którzy chcą nauczyć języka polskiego, historii, geografii Polski.Śladami Kopernika – wycieczki edukacyjne:

 1. do Fromborka, trasa tematyczna. Celem działania jest zwiedzenie Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku co pozwoli zapoznać się z historią regionu oraz poznanie Kopernika z nieco innej strony, niż ta przedstawiana w szkolnych podręcznikach. Uczestnicy dowiedzą się, gdzie został ochrzczony, jakie jeszcze inne zawody wykonywał, gdzie chodził do szkoły, którymi uliczkami się przechadzał, a przede wszystkim możliwość poznawania swojego ojczystego kraju. Uczestnicy odwiedzą instytucje kultury.
 2. do Olsztyna, gdzie będzie możliwość zwiedzania Obserwatorium Astronomicznego, Zamku Kapituły Warmińskiej - spotkania się z wybitnymi Polakami, zwiedzanie i dyskusje z zaproszonymi gośćmi.
 3. Lidzbark – Warmiński – zamek biskupów Warmińskich, miejsce uwielbiane przez Mikołaja Kopernika młodzież pozna w formie gry miejskiej.ambasadorowie
projektu


Ambasadorami projektu są:

prof. dr hab. n. med. dr hc Marek Rudnicki,
ks. biskup dr hab. Piotr Turzyński Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej,
Prezydent Torunia Michał Zaleski,
Bogdan Chmielewski Dyrektor Wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
Agnieszka Oszczyk z TVP
Robert Szaj - dyrektor TVP Nauka.

Do współpracy zaproszone zostały samorządy lokalne związane z postacią Mikołaja Kopernika, instytucje naukowe oraz media, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny oraz szeroki zasięg oddziaływania.

Ważnymi uczestnikami tego wydarzeni będą: ambasadorzy młodzieżowi z dokonaniami w świecie nauki, kultury - polskiego pochodzenia z różnych krajów świata, zostali zgłoszeni za pośrednictwem organizacji polonijnych oraz stowarzyszeń. Ambasadorzy młodzieży polskiego pochodzenia z różnych krajów świata, mogą zgłosić swój udział w otwartej rekrutacji.


PROGRAM


Program całego pobytu będzie uzupełniony o koncert, wystawy, spotkania, gry. Zaplanowano wiele aktywnych form interujących młodzież: ognisko/grill, zabawy integracyjne, sportowe, muzyczne dla uczestników projektu, które pełnią kluczową rolę w życiu kulturalnym społeczności polonijnej, aktywuje społeczność lokalną oraz współpracę na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym oraz ma także na celu integrację społeczności mieszkającej w Polsce z Polonią i Polkami z całego świata.
Projekt umożliwi młodzieży polonijnej bezpłatny udział w ciekawym wydarzeniu edukacyjnym, gdzie jest możliwość szlifowania ojczystego języka. Jest to projekt jedyny w swoim rodzaju, o charakterze edukacyjnym integracyjnym, historycznym, rozwojowym, kulturalno-patriotycznym. W tym wydarzeniu szczególnie naciskamy na podniesienie kompetencji językowych uczestników oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej poprzez kontakt z Polską kulturą, historią, geografią.
Celem pobytu uczestników jest pokazanie Polski jako kraju atrakcyjnego, nowoczesnego i bezpiecznego, tak by zachęcić ich do podejmowania studiów lub pracy/współpracy z polskimi firmami.

Program projektu pt. " Z Kopernikiem przez świat - Kopernik CAMP" Jubileuszowy Zlot Młodzieży Polonijnej będzie obejmował następujące działania:

 • rozmówki i konwersatoria w jęz. polskim
 • obserwatorium „Niebo Kopernika”
 • debatę młodzieżowa z udziałem młodzieżowy polonijnej i z Polski, która obejmie dyskusję, wnioski, plany, dobre przykłady, lokalne rozwiązania.
 • seminaria i warsztaty z edukatorami w zakresie historii, geografii, kultury, języka polskiego
 • filmy i dyskusje
 • wystawy poświęcone postaci Mikołaja Kopernika
 • koncerty
jak zostać Kopernikiem XXI wieku

Wspólne poszukanie odpowiedzi

Seminaria, wystawy spotkania pt. "O co chciałbyś zapytać Kopernika, gdyby żył?", "Rozmowy z Bogiem", " W zdrowym ciele zdrowy duch!", etc. to wydarzenia poprowadzone przez ambasadorów m.in.: sportowca - Roberta Korzeniowskiego, ks. Biskupa Turzyńskego, Roberta Szaja – eksperta i pasjonata astronomii dyrektor TVP NAUKA, prof. Jan Sienkiewicz – historyk sztuki, krytyk sztuki, kurator.
Wspólne poszukanie odpowiedzi jak zostać Kopernikiem i jak w tym twórczym procesie może pomóc udział w organizacji, w jakim stopniu i w jakim zakresie przynależność do organizacji pomaga w rozwoju osobistym.
Młodzież będzie poznawała region przez udział w aktywnych formach takich jak uczestniczenie w grze miejskiej.

Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński od 1350 r. do XIX wieku był stolicą Warmii i dawniej jej największym miastem. Miasto było centrum wiary i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, często dlatego też nazywano je Perłą Warmii. Przez długi czas było pod panowaniem biskupów warmińskich. Był to też znaczny ośrodek gospodarczy ustępujący swym znaczeniem na Warmii tylko Braniewu. W mieście znajduje się zamek biskupów warmińskich, który za dużą wartość artystyczną i historyczną w skali światowej, uznany został za pomnik historii, dawniej zaliczany do zabytków klasy „0”

WIelowiekowa historia

Lidzbark Warmiński położony jest w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Leży w widłach rzek Łyny i jej dopływu Symsarny oraz na styku trzech mezoregionów: Niziny Sępopolskiej, Pojezierza Olsztyńskiego i Wzniesień Górowskich.

Staropruska osada leżąca na pograniczu ziem Warmów i Bartów – Lecbarg – już w 1240 r. została podbita przez Krzyżaków. W tym roku pojawiła się pierwsza wzmianka o Lidzbarku. Rok później istniał tu już drewniany zamek krzyżacki. Już w 1242 r. wybuchło powstanie (1242–1249) uciemiężonych Prusów przeciwko krzyżackiemu najeźdźcy. Lecbarg został odbity z rąk zakonników i doszczętnie zniszczony. W następnym roku gród odzyskali Krzyżacy. Zamek przekazany został w 1251 r. pierwszemu biskupowi diecezji warmińskiej Anzelmowi. W 1260 r. wybuchło kolejne, II powstanie pruskie, w tym także roku bp Anzelm wydał dekret erekcji kapituły warmińskiej. .Po uciążliwym oblężeniu w 1261 r. dowodzonym przez wodzów pruskich, Warmijczyka Glappo oraz Auktumo z Pomezanii, Lecbarg wrócił do pierwszych właścicieli. W 1274 r. osada powróciła do rąk Krzyżaków.

Trzeci rezydujący tu biskup warmiński, Eberhard z Nysy na Śląsku, nadał 12 sierpnia 1308 r. prawo miejskie lokacji chełmińskiej. Fakt, iż założyciel miasta pochodził ze Śląska wpłynął na wygląd miasta. Do nowo powstałego miasta napływali osadnicy niemieccy i polscy ze Śląska właśnie.

Budowę zamku rozpoczęto w widłach Łyny i wpadającej do niej Symsarny, a miasta na przeciwległym ciasnym półkolu Łyny. Jeszcze w XIV w. wybudowano ratusz, kościół i szpital. Pierwszy drewniany kościół wyświęcono w 1315 r. W drugiej połowie XIV w. zaczęto otaczać miasto murami z basztami i bramami.

Już ok. 1390 r. pomyślano o budowie wodociągu, który działał do 1904 r. Wszystko to miasto zawdzięczało Janowi z Miśni, który w 1350 r. wybrał miasto jako siedzibę dla biskupów warmińskich. W tym także roku rozpoczął on budowę murowanego zamku. Tutaj skupiła się centralna administracja biskupstwa, stanowiono prawa, odbywano sądy; tutaj kwitło życie kulturalne i dyplomatyczne, funkcjonowała szkoła.

W 1410 r. biskup warmiński Henryk Vogelsang wystawił wojska, które wzięło udział w bitwie pod Grunwaldem, gdzie jego oddziały zostały rozbite. Miasto musiało na krótko uznać władzę króla polskiego. Rok później lidzbarski zamek wybrał na swą siedzibę wielki mistrz Henryk von Plauen i rezydował w nim dwa lata. W 1414 r. Lidzbark Warmiński został spalony przez oblegające miasto wojska polskie. W czerwcu 1440 r. Lidzbark na zjeździe w Elblągu przystąpił do antykrzyżackiego Związku Pruskiego i uznał władzę króla polskiego a Aleksander Sculteti organizował obronę miasta na czas wojny z zakonem krzyżackim. Biskupstwo warmińskie obdarzone zostało fotelem w senacie polskim w 1497 r.

W poł. XVII wieku Lidzbark bronił się przed najazdem wojsk szwedzkich. W latach 1703–1709 Lidzbark okupowali Szwedzi, a w 1703 r. król Szwecji Karol XII spędzał tu zimę. W Lidzbarku zapadła decyzja, aby królem Polski został Stanisław Leszczyński. W latach 1767–1795 biskupem warmińskim był Ignacy Krasicki. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Warmia została wcielona do Królestwa Prus. Biskupi i kapituła stracili swą władzę, kraj podzielono na powiaty, a na zamku usytuowano garnizon pruski. Po drugim rozbiorze Ignacy Krasicki opuścił Warmię, a po jego śmierci rezydencja biskupów została przeniesiona do Olsztyna, w związku z czym Lidzbark powoli zaczął tracić swoją dotychczasową dominującą pozycję.

10 czerwca 1807 r. miała miejsce bitwa pod Lidzbarkiem Warmińskim. Lidzbark Warmiński z racji swojego położenia stał się głównym ośrodkiem dowodzenia Rosjan i Prusaków przeciw Francuzom. W 1816 i 1818 r. rozebrano bramy: Kościelną, Młyńską i Zamkową, gdyż utrudniały komunikację. W latach 1821–1823 powstał pierwszy na ziemi warmińskiej kościół ewangelicki. Podczas I wojny światowej w 1914 r. przez pięć dni Lidzbark był okupowany przez wojska rosyjskie. W latach 1914–1919 w pobliżu Lidzbarka Warmińskiego działał duży obóz jeniecki.

W 1937 miała miejsce tzw. „wojna różańcowa” – napad policji na młodzieżowe poczty sztandarowe podczas procesji Bożego Ciała.

Miasto zostało zajęte 31 stycznia 1945 roku przez jednostki 31. armii III Frontu Białoruskiego (w 1972 roku na ówczesnej ul. Lenina odsłonięto Pomnik Wdzięczności). Po zdobyciu przez Armię Czerwoną w 1945 r. miasto było zrujnowane w 80%.

W 1945 r. miasto powróciło do Polski, w 1946 zatwierdzono obecną nazwę[18]. W kolejnych latach Lidzbark został zaludniony i przystosowany do życia przez ludność napływową z Polski centralnej oraz Kresów, a także w części przez ludność niemiecką (pogranicze obecnego obw. królewieckiego i Litwy) uciekającą przed armią sowiecką (reszta autochtonów – Niemcy i Warmiacy – w większości uciekli wraz z armią hitlerowską albo wyemigrowali z Lidzbarka do Republiki Federalnej Niemiec po 1956 roku).

W 1958 roku podjęto decyzję o nieodbudowaniu z ruin Starego i Nowego Miasta, a w następnych dziesięcioleciach na pozostałościach lidzbarskiej Starówki wzniesiono betonowe blokowiska. Wyburzono również wiele cennych zabytkowych budynków, między innymi osiemnastowieczne domy w rejonie Placu Młyńskiego i ulicy Klasztornej i dziewiętnastowieczną pierzeję ulicy Wysokiej Bramy.


Kopernik Camp

termy Warmińskie

Malownicze krajobrazy, przepiękne sosnowe lasy i liczne jeziora, rozciągające się na terenie całego województwa – oto skarby Warmii, które każdy powinien zobaczyć na własne oczy. W takiej scenerii, wśród tych wszystkich wyjątkowych, cieszących oko atrakcji znajduje się nowoczesny obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy - Termy Warmińskie..

Termy Warmińskie to jeden z nielicznych w północnej Polsce ośrodków wykorzystujących zdrowotne właściwości wód termalnych, których temperatura waha się od 30 do 38C. Ze względu na specyficzną mineralizację, unikalny skład mikroelementów i pierwiastków, niski charakter zasadowy oraz odpowiednią twardość woda termalna jest doskonałym środkiem leczniczym oraz rehabilitacyjnym.

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

PARTNERZY MEDIALNIPARTNERZY EDUKACYJNI:

ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE
ZWIAZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W KANADZIE
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W WIELKIEJ BRYTANII
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W BELGII
MACIERZ SZKOLNA NA LITWIE
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W IRLANDII


ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 37729 ZAINTERESOWANYCH OSÓB

OPRACOWANIE GRAFICZNE I INFORMATYCZNE PORTALU PROJEKTU
©   POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA