KLUB REPATRIANTA

STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"


Klub Repatrianta Stowarzyszenia "Wspólnota polska" to miejsce, gdzie Repatrianci mogą spotykać się we własnym gronie, brać udział w życiu kulturalnym, zasięgnąć porad specjalistów: prawnika, psychologa, doradcy zawodowego. Zapraszamy również na lekcje języka polskiego, poznanie historii i kultury polskiej.

Idea powstania Klubu Repatrianta w Warszawie

Po ustawowo przyjętym 90 dniowym pobycie w ośrodku, podczas którego Repatrianci uczą się jęz. polskiego, historii Polski, poznają polskie tradycje, przechodzą kursy zawodowe i poszukują stałego miejsca zamieszkania, opuszczają ośrodek. Nie wszyscy jednak od razu odnajdują się w nowej rzeczywistości. Nadal potrzebują wsparcia, fachowej pomocy i konsultacji.

W tym celu zasadne jest utworzenie Klubu Repatriantów – miejsca wspólnych spotkań z fachowcami z danej dziedziny, miejsca spotkań towarzyskich, społecznej integracji przy drobnym poczęstunku czy organizacji spotkań kulturalnych ważnych dla historii Polski – wyjść do teatru, muzeum czy kina. Repatrianci chętnie skorzystają z pomocy doradcy zawodowego, prawnika, psychologa czy pedagoga. Klub Repatrianta z pewnością spełni swoją rolę i oczekiwania.

Koordynator Klubu Repatrianta

Tatiana Čepukoit

Kontakt

Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualnie obowiązującymi przepisami związanymi ze stanem epidemii na terenie Polski, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się na konsultacje z prawnikiem, doradcą zawodowym, psychologiem z dopiskiem „rejestracja na konsultację …. (proszę o podanie do kogo)” oraz „rejestracja na lekcje jęz. polskiego”

  email: klubrepatrianta@swp.org.pl

  telefonicznie: +48 660 416 792 (w godz. 9.00-17.00 pn-pt)FILM PROMOCYJNY KLUBU REPATRIANTA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"


AKTUALNE DZIAŁANIA KLUBU


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA, SZKOLENIA, KONSULTACJE

KLUB REPATRIANTA
W PIŚMIE "WSPÓLNOTY POLSKIEJ"


20 LAT KOŁA REPATRIANTÓW
PRZY ZACHODNIOPOM. ODDZIALE SWP


ŚWIĘTY MIKOŁAJ
U REPATRIANTÓW


ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE REPATRIANTÓW
W PUŁTUSKU


Betlejemskie Światło Pokoju 2020
dla prepatriantów


REPATRIANCI
W DOMU POLONII W PUŁTUSKU


SPOTKANIE Z NOWO PRZYBYŁYMI
REPATRIANTAMI


SPOTKANIE PIERWSZEJ DAMY
Z DZIEĆMI REPATRIANTÓW


"SŁOWA SERCEM MALOWANE”
... POLONIA - REPATRIANTOM


POWROTY OJCZYŹNIANE
 


MAJĄ MARZENIA:
KIEDYŚ WRÓCIĆ DO POLSKI


KONFERENCJA RE-PATRIA
 


SYMBOLICZNE ROZPOCZĘCIE REPATRIACJI
Ośrodek Adaptacyjny dla Repatriantów
w Domu Polonii w Pułtusku

Klub Repatrianta – to kontynuacja działalności Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów w Pułtusku.

Ośrodek

Ośrodek Adaptacyjny dla Repatriantów w Domu Polonii w Pułtusku powstał w grudniu 2016r. kiedy to na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów RP Pani Beaty Szydło, przy wsparciu Ministra Henryka Kowalczyka i Pani Aleksandry Ślusarek – Prezes Związku Repatriantów RP, przybyła do Pułtuska pierwsza grupa rodzin Repatriantów z Kazachstanu licząca 156 osób.

Obecnie dzieło repatriacji kontynuowane jest przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego. Znaczącym wydarzeniem i wsparciem tych działań była w 2019 r. wizyta Pana Premiera M. Morawieckiego w Ośrodku Adaptacyjnym dla Repatriantów w Pułtusku i osobiste spotkanie z Repatriantami.

Zadania

Zadaniem ośrodka jest sprawowanie opieki nad Repatriantami, pomoc w pozyskaniu wszystkich wymaganych polskich dokumentów, pomoc w nauce ojczystego języka i historii Polski, organizacja kursów zawodowych i innych zajęć pomocnych w adaptacji.

Ośrodek zajmuje się również promowaniem repatriacji w mediach, prasie, radiu i telewizji.

Aktualnie przebywa i uczy się języka polskiego w Ośrodku w Pułtusku ok. 100 Repatriantów, a do tej pory skorzystało z pomocy ośrodka ok. 700 osób z Kazachstanu, Rosji, Armenii, Uzbekistanu, Kirgistanu.
KLUB REPATRIANTA - WSPÓŁPRACA

Współpracujemy z instytucjami iorganizacjami zajmującymi się kwestiami repatriacji naszych Rodaków.

Klub repatrianta
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" współpracuje z:


Ośrodek Adaptacyjny dla Repatriantów w Pułtusku
http://repatriancipultusk.pl/o-nas

Ośrodek Adaptacyjny dla Repatriantów w Pułtusku powstał w grudniu 2016, kiedy to na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów RP Pani Beaty Szydło, przy wsparciu Ministra Henryka Kowalczyka i Pani Aleksandry Ślusarek – Prezes Związku Repatriantów RP, przybyła do Pułtuska pierwsza grupa rodzin Repatriantów z Kazachstanu licząca 156 osób.


Związek Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej
https://www.facebook.com/Związek-Repatriantów-Rzeczpospolitej-Polskiej-1630390703951460/

Cele i założenia Związku Repatriantów: podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Świadczenie wszechstronnej pomocy swoim członkom oraz polakom zamieszkałym poza granicami RP. Pomoc w sprawach repatriacji polaków z Kazachstanu i republik byłego ZSRR. Współpraca ze Związkiem Polaków Kazachstanu i związkami polaków innych republik byłego ZSRR. Upamiętnianie losów zesłańców polskich.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy
Polonii i Polakom za granicą.