KLUB REPATRIANTA

STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"


12.12.2020 Fakty i mity o emeryturze
- spotkanie w Klubie Repatrianta "Wspólnoty Polskiej"

12 grudnia w Klubie Repatrianta obyło się spotkanie poświęcone kwestii emerytur. Temat istotny zwłaszcza dla starszego pokolenia. O jego wadze świadczyło zainteresowanie tematem, które zaowocowało nawet odrębnym opracowaniem jednego z uczestników - Ołeksija Wychora, które przytaczamy w całości.


"12 grudnia br. na platformie ZOOM odbyło się kolejne spotkanie on-line Klubu Repatriantów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Koordynatorem "Klubu Repatriantów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" jest Tatiana Čepukoit - Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Szkolenie online dla Repatriantów na temat „Fakty i mity o emeryturze” było bardzo aktywne, po raporcie uczestnicy spotkania zadali prelegentowi dziesiątki pytań. I to nie jest dziwne, ponieważ temat w sprawach emerytalnych uważają za ważny jak Rząd Polski, tak i repatrianci.

Jeden ze strategicznych celów polityki Rządu RP wobec Polonii i Polaków za granicą "Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020" określono jak :"Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia. Niezależnie od rozwoju szkolnictwa, nacisk należy położyć na rozwój kontaktów z migrantami i ich motywowanie do powrotów, a także na usprawnienie polityki informacyjnej, m.in. w sprawach podatkowych i emerytalnych. Konieczne jest ponadto popularyzowanie możliwości osiedlania się w Polsce osób pochodzenia polskiego."

Co do uczestników tego spotkania, to otrzymana informacja wzbudziła żywe zainteresowanie. Mówiąc szczerze, moja poprzednia wiedza i względy z powodu pytań emerytalnych w Polsce zostały zupełnie zrujnowany. Sądząc po pytaniach innych uczestników spotkania, dla nich w usłyszanych przez nich informacjach było też wiele wcześniej nieznanych informacji. Nic dziwnego, że ten wykład zawiera w tytule słowo „mity”, ponieważ naprawdę wiedza mieszkańców krajów z terenów byłego ZSRR, na podstawie swoich doświadczeń życiowych, ma niewiele wspólnego z rzeczywistą sytuacją emerytalną w Polsce.

To wspaniałe, że teraz jest miejsce, w którym Polacy mieszkający za granicą mogą spotykać się i otrzymywać najważniejsze informacje o interesujących ich tematach „z pierwszej ręki”, od ekspertów w tej materii, a nie od wątpliwych doradców na forach internetowych. Wszakże na spotkaniu m.in. pojawiło się pytanie, że repatrianci często padają ofiarą pozbawionych skrupułów „asystentów”.

Prowadząca tego spotkania Tatiana Čepukoit słusznie zaznaczyła, że choć pandemia zmieniła pierwotny schemat dziłalności Klubu Repatriantów, to zmiany te nie pogorszyły, a wręcz przeciwnie, poprawiły efektywność klubu. Jeśli początkowo spotkania odbywały się w Warszawie i aby w nich uczestniczyć trzeba było fizycznie znajdować się w stolicy Polski, to przejście na format online zniosło ograniczenia terytorialne. Teraz każdy może uczestniczyć w seminariach i dyskusjach, niezależnie od miejsca, w którym się aktualnie znajduje.

Teraz nie ma potrzeby organizowania spotkań dla różnych oddzielnych grup, terytoriów czy krajów. Można od razu zorganizować te wydarzenia dla wszystkich Polaków, którzy chcą w nich wziąć udział, i mieszkają na całym świecie. Oczywiście Polacy mieszkający w krajach postsowieckich mają pewną specyfikę prawną w sprawach emerytalnych. Nieco inaczej sytuacja wygląda w różnych krajach poradzieckich, ale moim zdaniem informacje, które zawodowcy udzielają na spotkaniach w Klubie Repatriantów są odpowiednie dla Polaków z tych wszystkich krajów. Przecież najważniejsze na spotkaniach są informacje o tym, jak układają się systemy emerytalne, podatkowe, prawne i inne w Polsce, a nie w krajach, w których obecnie mieszkają Polacy. Przecież ludzie będą musieli dostosować się do polskich przepisów, aby spełnić wymagania polskiego ustawodawstwa.

Nawiasem mówiąc, jest to również jeden z niuansów psychologicznych. Niektórzy mogą skrycie mieć nadzieję, że osobiście otrzymają ustępstwo, wyjątek od polskich przepisów. Ale wykładowcy grzecznie, delikatnie, ale zrozumiale wyjaśniają zasady i mówią, jak postępować, aby przestrzegać zasad.

Wśród innych ważnych kwestii związanych z powrotem Polaków do Polski kwestia emerytur ma szczególnie ważny charakter.

Czemu? W końcu niektórym młodym ludziom daleko na emeryturę?

Problem w tym, że w przeciwieństwie do wielu innych pytań i sytuacji, czasu nie można cofnąć. A jeśli Polak mieszkający za granicą, ale planujący kiedyś powrót do Polski, nie weźmie pod uwagę ważnych niuansów obliczania stażu pracy w Polsce, lata, a być może dziesięciolecia stażu pracy mogą zostać utracone.

Dla wielu słuchaczy wykładu było nieoczekiwanym faktem, że ich działalność w kraju obecnego zamieszkania jako przedsiębiorców prywatnych, mimo że płacą podatki, z błędną rejestracją prawną tego stażu pracy, w Polsce nie będzie wliczana do stażu pracy.

Wcześniej, w związku z propozycją utworzenia Wspólnej Wirtualnej Przestrzeni Polskości, pisałem, że wykłady i kursy cieszące się dużym zainteresowaniem ludzi można cyklicznie powtarzać.

Kwestia emerytur odnosi się właśnie do tak ważnych i stale aktualnych kwestii, jak kwestia pracy, zdrowia, edukacji dzieci itp.

Co więcej, przy powtarzających się wykładach z pewnością wezmą w nich udział nie tylko nowi uczestnicy, ale także ci, którzy już kiedyś w nich uczestniczyli. W końcu życie jest takie, że cały czas pojawiają się nowe i nowe pytania, zwłaszcza dotyczące tak złożonych tematów.

Spotkanie to, podobnie jak inne spotkania Klubu Repatriantów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", jest bardzo przydatne zarówno w pozyskiwaniu ważnych, merytorycznych i rzetelnych informacji, jak i komunikowaniu się Polaków mieszkających w różnych krajach, zrozumieniu problemów, o które się martwią.

Serdeczne podziękowania dla organizatorów Klubu Repatriantów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za ciekawe wydarzenia!

Do zobaczenia online!"RELACJA ZE SPOTKANIA W POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE


12.12.2020 Fakty i mity o emeryturze
- spotkanie w Klubie Repatrianta "Wspólnoty Polskiej"

Zapraszamy na spotkanie online dla Repatriantów w ramach Klubu Repatrianta Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" pt. „Fakty i mity o emeryturze”, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o emeryturach.

Spotkanie odbędzie się w dwóch językach - po polsku i rosyjsku. Czas trwania jednego spotkania ok. 2 godz.

Termin spotkania

12 grudnia godz. 10.00

Szkolenia będą odbywać się na platformie ZOOM.

ZAPISY NA SZKOLENIA

Zapisy mailowo na adres klubrepatrianta@swp.org.pl wpisując dzień spotkania oraz imię, nazwisko.

Link z hasłem będzie wysłany w przeddzień szkoleń.

ZAPRASZAMY!
WITRYNA INTERNETOWA KLUBU REPATRIANTA


Klub Repatrianta Stowarzyszenia "Wspólnota polska" to miejsce, gdzie Repatrianci mogą spotykać się we własnym gronie, brać udział w życiu kulturalnym, zasięgnąć porad specjalistów: prawnika, psychologa, doradcy zawodowego. Zapraszamy również na lekcje języka polskiego, poznanie historii i kultury polskiej.

Koordynator Klubu Repatriantów

Tatiana Čepukoit

Kontakt

Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualnie obowiązującymi przepisami związanymi ze stanem epidemii na terenie Polski, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się na konsultacje z prawnikiem, doradcą zawodowym, psychologiem z dopiskiem „rejestracja na konsultację …. (proszę o podanie do kogo)” oraz „rejestracja na lekcje jęz. polskiego”

mailowo: klubrepatrianta@swp.org.pl

telefonicznie: +48 660 416 792 (w godz. 9.00-17.00 pn-pt)
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy
Polonii i Polakom za granicą.