Z KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT

MIĘDZYNARODOWY PAKIET EDUKACYJNY

PROJEKT STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
I OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SWPZ KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT


Rok 2023 jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że w nim właśnie przypada rocznica narodzin i śmierci znanego całemu światu Polaka Mikołaja Kopernika. Legenda głosi, że w ostatnich dniach jego życia dotarło do niego wydane w marcu 1543 roku dzieło pt. „O obrotach ciał niebieskich”. To cezura w dziejach całego świata. Od tego momentu twórca przełomowej dla nowożytnej nauki teorii o budowie Układu Słonecznego zostaje zapamiętany jako ten, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Właśnie dlatego z kraju, w którym 480 lat temu rozpoczął się nowy bieg historii, przez cały rok 2023 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” będzie promować tę postać, realizując międzynarodowy projekt, którego celem jest ożywianie i umacnianie pamięci o znamienitym Polaku, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej.

Projekt będzie realizowany przez
w 32 krajach świata od stycznia do grudnia 2023 roku
i połączy 75 000 osób - w tym dzieci i młodzież.

Współpracę na rzecz projektu zawiązano już z licznymi instytucjami naukowymi, samorządami lokalnymi, które zajmują się promocją postaci Mikołaja Kopernika oraz z mediami. Jesteśmy przekonani, że zaproszeni do działań współuczestnicy projektu są gwarancją wysokiego poziomy merytorycznego wszystkich wydarzeń oraz szerokiego zasięgu oddziaływania.


Światowa inauguracja projektu
„Z Kopernikiem przez świat”
Copernicus Center Chicago

11 lutego w chicagowskim Copernicus Center odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Z Kopernikiem przez świat”.
Prezes Wspólnoty Polskiej Dariusz Piotr Bonisławski, w obecności polskiej delegacji rządowej oraz ponad tysiąca uczniów z 50. szkół polonijnych, otwierając oficjalnie przedsięwzięcie, które potrwa do końca Roku Kopernikańskiego stwierdził, że tym działaniem chcemy wszystkim pokazać, że Polacy wnieśli ogromny wkład w rozwój cywilizacji.

WIĘCEJ INFORMACJI

O PROJEKCIE „Z KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT”
W POLONIJNYCH MDIACH I MUZEUM POLSKIM W CHICAGO

Godziny dzielą nas od światowej inauguracji projektu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" „Z Kopernikiem przez świat”, który odbędzie się w chicagowskim Copernicus Center. Zanim to nastąpi reprezentaci Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz ambasadorowie projektu odwiedzili polonijne media - Polskie Radio 1030 oraz Telewizję Polvision odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące przedsięwzięcia oraz Muzeum Polskie w Chicago - jedno z najstarszych muzeów etnicznych w Stanach Zjednoczonych, ze słynną salą Ignacego Paderewskiego, w której zgromadzone sa pamiątki po Wielkim Polaku.

WIĘCEJ INFORMACJIWITRYNA INTERNETOWA PROJEKTU

Projekt "Z Kopernikiem przez świat"
został objęty Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP
Agaty Kornhauser - Dudy

KLUCZOWE WYDARZENIA W PROJEKCIEPARTNERZY STRATEGICZNIPARTNERZY MEDIALNI
OPRACOWANIE GRAFICZNE I INFORMATYCZNE PORTALU PROJEKTU
©   POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNAfacebook