Z KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT

MIĘDZYNARODOWY PAKIET EDUKACYJNY

PROJEKT STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
I OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SWPZ KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT


Rok 2023 jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że w nim właśnie przypada rocznica narodzin i śmierci znanego całemu światu Polaka Mikołaja Kopernika. Legenda głosi, że w ostatnich dniach jego życia dotarło do niego wydane w marcu 1543 roku dzieło pt. „O obrotach ciał niebieskich”. To cezura w dziejach całego świata. Od tego momentu twórca przełomowej dla nowożytnej nauki teorii o budowie Układu Słonecznego zostaje zapamiętany jako ten, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Właśnie dlatego z kraju, w którym 480 lat temu rozpoczął się nowy bieg historii, przez cały rok 2023 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” będzie promować tę postać, realizując międzynarodowy projekt, którego celem jest ożywianie i umacnianie pamięci o znamienitym Polaku, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej.

Projekt będzie realizowany przez
w 32 krajach świata od stycznia do grudnia 2023 roku
i połączy 75 000 osób - w tym dzieci i młodzież.

Współpracę na rzecz projektu zawiązano już z licznymi instytucjami naukowymi, samorządami lokalnymi, które zajmują się promocją postaci Mikołaja Kopernika oraz z mediami. Jesteśmy przekonani, że zaproszeni do działań współuczestnicy projektu są gwarancją wysokiego poziomy merytorycznego wszystkich wydarzeń oraz szerokiego zasięgu oddziaływania.


JUBILEUSZOWY ZJAZD MŁODZIEŻY KOPERNIK CAMP LIDZBARK WARMIŃSKI

,,Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, jak bliskie są nam te słowa… słowa o człowieku z kraju, w którym rozpoczął się nowy bieg historii. Ich wagę i znaczenie możemy poczuć w dniach 21-24 września 2023 roku w Lidzbarku Warmińskim, gdzie odbędzie się Jubileuszowy Zjazd Młodzieży Kopernik Camp w ramach międzynarodowego projektu ,, Z Kopernikiem przez świat”. Zjazd jest kolejnym wydarzeniem obchodów rocznicy narodzin i śmierci wielkiego odkrywcy Mikołaja Kopernika, a także spotkaniem młodzieży z naukowcami i wybitnymi postaciami żyjącymi na emigracji.

WIĘCEJ INFORMACJI

POLONIJNE REGATY ŻEGLARSKIE - COPERNICUS 2023

Polonijne Regaty Żeglarskie – Copernicus 2023 o nagrodę Bursztynowego Astrolabium organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” to idealna propozycja dla amatorów żeglarstwa. Regaty te skierowane są do polskich i polonijnych posiadaczy patentu żeglarskiego, którzy chcą zmierzyć się w rekreacyjnych zawodach jachtów żaglowych, jednocześnie korzystając z walorów turystycznych, jakie oferuje akwen Zatoki Gdańskiej oraz Zalewu Wiślanego.
Zawody żeglarskie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” mają charakter konkursowyW. Regaty te oprócz idei rywalizacji i walki o zwycięstwo stanowią również przestrzeń do integracji polskiego i polonijnego środowiska żeglarskiego m.in. poprzez konfrontację najlepszych sterników i załóg.

WIĘCEJ INFORMACJI

ŚWIATOWE SPOTKANIE POLSKICH LEKARZY

Forum Łączy nas zdrowie – Łączy nas Polska, 4. Światowy Zjazd Lekarzy Polskich i 11. Kongres Polonii Medycznej to wydarzenia dedykowane niemal 700 lekarzom polonijnym z całego świata. Myślę, że łączy nas bardzo wiele – przede wszystkim potrzeba podtrzymania tożsamości narodowej. Jako lekarz natomiast myślę o tym, w jaki sposób ta wiedza, którą mamy za granicą, oraz wiedza, którą mają koledzy w Polsce, może być wymieniana. Możemy pokazywać, co można wykorzystać dla systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówił o programie profesor Marek Rudnicki, pracujący na co dzień w Chicago. - Wyjątkowość tego wydarzenia polega na tym, że spotykają się lekarze, którzy mają rozmaite związki z Polską i którzy żyją oraz praktykują za granicą [...]. To dla nich szansa, aby się spotkać oraz pochwalić sukcesami i osiągnięciami, bo polscy lekarze mają wielki wkład w rozwój współczesnej medycyny – podkreśla Anna Lella, prezeska Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie

WIĘCEJ INFORMACJI

IX ŚWIATOWY ZJAZD NAUCZYCIELI

IX Światowy Zjazd Nauczycieli „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”. W tym roku udział w zjeździe bierze 200 nauczycieli z 27 krajów świata: Australii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Kanady, Kataru, Litwy, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii. Dla uczestników przygotowano ponad 70 godzin debat, sesji, wykładów, dyskusji i rozmów o polskiej edukacji poza granicami ojczyzny.

WIĘCEJ INFORMACJI

Światowa inauguracja projektu
„Z Kopernikiem przez świat”
Copernicus Center Chicago

11 lutego w chicagowskim Copernicus Center odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Z Kopernikiem przez świat”.
Prezes Wspólnoty Polskiej Dariusz Piotr Bonisławski, w obecności polskiej delegacji rządowej oraz ponad tysiąca uczniów z 50. szkół polonijnych, otwierając oficjalnie przedsięwzięcie, które potrwa do końca Roku Kopernikańskiego stwierdził, że tym działaniem chcemy wszystkim pokazać, że Polacy wnieśli ogromny wkład w rozwój cywilizacji.

WIĘCEJ INFORMACJI

O PROJEKCIE „Z KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT”
W POLONIJNYCH MEDIACH I MUZEUM POLSKIM W CHICAGO

Godziny dzielą nas od światowej inauguracji projektu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" „Z Kopernikiem przez świat”, który odbędzie się w chicagowskim Copernicus Center. Zanim to nastąpi reprezentaci Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz ambasadorowie projektu odwiedzili polonijne media - Polskie Radio 1030 oraz Telewizję Polvision odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące przedsięwzięcia oraz Muzeum Polskie w Chicago - jedno z najstarszych muzeów etnicznych w Stanach Zjednoczonych, ze słynną salą Ignacego Paderewskiego, w której zgromadzone sa pamiątki po Wielkim Polaku.

WIĘCEJ INFORMACJIWITRYNA INTERNETOWA PROJEKTU

Projekt "Z Kopernikiem przez świat"
został objęty Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP
Agaty Kornhauser - Dudy


KLUCZOWE WYDARZENIA W PROJEKCIEPARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

PARTNERZY MEDIALNIPARTNERZY EDUKACYJNI:

ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE
ZWIAZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W KANADZIE
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W WIELKIEJ BRYTANII
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W BELGII
MACIERZ SZKOLNA NA LITWIE
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W IRLANDII


ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 35192 ZAINTERESOWANYCH OSÓB

OPRACOWANIE GRAFICZNE I INFORMATYCZNE PORTALU PROJEKTU
©   POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA